Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az ŐsTen, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
A történelem hamisító, vallási alapon embereket egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz "isten".
Emberi jogunk és kötelességünk tudnunk az őstörténelmünket.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.
Az Igaz Isten megnyilvánulásának a lehetősége bennünk Él.
Ne máshol keresd, ne rajtad kívül, ne az égben,
ne a templomokban, mint a bolondok, mert az a bolondok istene.
A kereszténység gyilkos ármány és bilincs a lelkeken!

Ezer éveken át Őrzők Vigyázták e Kincset!
Élet Templomának Kincse ez mely most reátok Bízatik!
Vigyáz rá Te is, s jól Tudd a Rendet!
Az Igazság, ami nyitja az ősi Tudást Benned!

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.

Creative Commons Licenc

Az oldal tartalma a Creativ Commons jogvédelem feltételeinek megfelelően felhasználható és terjeszthető!
/Bővebben a Kapcsolat menüben/

Mi az igazság?! Bizonyítás a leírtakról Az őstörténelem kutatás kritériumai A Hagyományőrzésről Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Egy japán professzor hitvallása Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti és a hun emberi faj származása A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába Hun-Magyar Közös Eredet Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Nimród a valóságban Egyiptomi hikszoszi írás azonossága Ősi magyar nyomok Az igaz történelmünket aranylemezekre írták Amerikai honfoglalás Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása Eged vezér Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban Barnabás Evangéliuma Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Az emberiség legnagyobb átverése Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Kereszténység és a háttérhatalom Az emberiség kiszipolyozása Reptiliánok uralma Kik azok az annunakik?! Az atlantiszi aranykori világvége Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése Ki is volt Jahve? A zsidók honfoglalása A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás) Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Más népek származása 2 /a Habsburgok/ Sötét korszak, amelyben élünk
Katolicizmus felemelkedése Óvakodj a kereszténységtől Az Élet-Teremtők és pusztítók Telepatikus kommunikáció Inuaki Dáviddal riport Az eredeti Miatyánk A Magyar Himnusz A Buddhizmus A Magyar Törzsszövetség megalakulása A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Az ókori kelet-nyugati nagy háború Atilla tragédiája Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai Ősapám Koppány vezér hitvallása „szent” István királysága a valóságban Az ARVISURA titkosítása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek Procyonbeliek tanulsága IDEGEN civilizációk földi tevékenységei Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a magyarokról Mit mondtak híres emberek a zsidókról Szemita faj genetikai kutatása Egy főrabbi üzenete Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Népek szent könyvei A Biblia Hunok, magyarok igaz történelemírása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Lélek fejlődése Napvallás és a Lélek jelképe. Az emberiség fejlődése Tamana Kultúra az ősi világ-örökségünk Nostradamus üzenete: Feltárt múlt a jelenhez szól Néhány fogalom

A megtévesztés módszerei és hatásai

A megtévesztő programok hatásaiból, a hamis világból való kiszabadulás, ezeket a sorokat olvasó számára már elkezdődött! Aki ezt olvassa, és megérti, ő már veszteség az illumináti számára. Minden egyes ember számít! Minél többen szabadulnak ki a láthatatlan kalitkából, ebből a léleknyomorító kollektív eszméből, annál gyengébb lesz az illumináti hatalma fölöttünk.

Háttérhatalmi népgyilkos módszerek

- Kívülről kirobbantott belső háborúk, vagyis konkrét beavatkozás nélkül elintézni azt, hogy az emberek egymást öljék. - A helyi kisebbségek, elégedetlen csoportok felfegyverzése, fegyverkereskedelem. - Esetenként közvetlen beavatkozás jól megmagyarázott indokkal. - Magánhadseregek, őrző-védő szolgálatok bevetése a kellemetlen embercsoportok ellen. - Elszegényítés, éhínség.

Procyonbeliek tanulsága

A Procyon kétcsillagos naprendszer, 11.5 fényévre van a Földtől. Ennek a rendszernek negyedik bolygóján laknak a procyonok, akik nem mások, mint a rigeli menekültek, és azok leszármazottai. Magas növésű, izmos emberfajta. Szemük kék, amely körül a bőrük színe fekete. Hajuk szőke, ami általában a vállukig ér, bőrük szine fehér, vagy fakó piros.

IDEGEN civilizációk földi tevékenységei

A földön létrehozott katonai-ipari-politikai ELNYOMÓ komplexumot működtető földönkívüli idegen fajok. és A földön létrehozott elnyomó komplexummal NEM együttműködő, az emberiséget SEGÍTŐ földönkívüliek.

Magyar találmányok és feltalálók

Nincs még egy olyan nemzet a világon, mely lakosságszámához képest annyi feltalálót és Nobel-díjas tudóst „jegyezhet” mint a magyarok. Érdemes végigtekintenünk a találmányokon és feltalálókon, akikre méltán büszkék lehetünk.Ez nem a teljes lista. A totalitárius korszakokban (mint a Rákosi,-kommunista,-szocialista korszak), olyan szemita,-bolsevista vezetők kerültek a hatalomba akik nem engedték a további találmányok érvényesülését, hogy letörjék a magyarság tehetségét.

Mit mondtak híres emberek a magyarokról

Legyünk büszkék önmagunkra! Itt olvasható néhány idézet, hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt századokban a világ kiemelkedő szellemiségei.

Mit mondtak híres emberek a zsidókról

A zsidók a föld egyetlen népe, akik mindenütt ellenséges fogadtatásra találtak, ahol bármilyen számban megtelepültek. A zsidókkal szembeni ellenérzés nem Németországban kezdődött, hanem Krisztus születése előtt az ószövetségük idejében! Tanulmányozzuk a "Világ nagy emberei" megállapításait a zsidókról. Ezek leleplezik, miért váltottak ki a zsidók ellenséges érzéseket minden népből, akikre rátelepedtek.

Szemita faj genetikai kutatása

Árkay László: Monográfok - W. Penfield kanadai professzor kutatása - A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és melyik az a génfajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, több millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja a kutatási feladatnak az volt, hogy a szemita gént találják meg, mint felsőbbrendű gént.

Egy főrabbi üzenete

Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül.

Világrontás mai forgatókönyve

Ahogy az arctalan pusztító világhatalom elnyomja az emberiséget.

Történelem hamisítások célja

A globális kereszténység és a cionista történelem hamisítások célja a Magyarságtudat megsemmisítése, hogy élősködni és uralkodni tudjanak rajtunk. Mi hunok,-magyarok teremtő, alkotó, munkából élő nép vagyunk a Teremtő Szellemiség népe.

Az Élet Energiája

A sötétségből, a gúzsba kötő dogmák világából a FÉNY felé kell fordulni, a tudás és az igazság felé. Ne csak hordozói és elszenvedői legyünk az igazságnak, hanem a KÉPVISELŐI. Ne az igazságot féljünk leírni, vagy terjeszteni és adott esetben beszélni róla, hanem a sötétségtől. Ezt meg csak az IGAZSÁG FÉNYÉVEL lehet adott esetben megvilágítani, megsemmisíteni. A tudás FÉNY, a tudás hatalom. Az IGAZSÁG FÉNYE a valóság, az igazság ismerete.

Magyarság sírba tételei és feltámadásai

„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is előbb-utóbb fel fog támadni.” /Saint René Taillandier: Trianonhoz/

A magyar nép Európa legősibb népe

Riport MICHELANGELO NADDEO-val.

Áldottak a magyarok

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész, hun-kutató rövid beszéde.

Népek szent könyvei

A keresztény manipuláció hatására az emberek tévesen azt hiszik, hogy ami “szent” az igaz. Ami nem igaz! Ami igaz, azt IGAZSÁGNAK nevezzük! Ami és ahogy megtörténik a valóságban.

A Biblia

/” A megvezetettek szent írása, a világ legveszélyesebb könyve!!!”/

Hunok, magyarok igaz történelemírása

A hunok, magyarok és a 24 Hun Törzsszövetség népeinek igaz történelemírása az ARVISURA. Ez a Világteremtő Igaz Isten tudatú hun származású népek igaz történelemírása, amelyet ősidőktől fogva, folyamatosan írnak az idők folyamán a hun népcsoportok beavatottai.

Ős-Ten Hitünk Értékrendje!

/Több ezer éves Hun Szövetségbeli tanfejedelmi tanítás/.

Lélek fejlődése

... -De mire volna ez jó uram, a léleknek a minden testben való átélése? -Mire jó?! Tudja azt a Termtő, aki elindította. Én azt gondolom, hogy a lélek és a szellem fejlődésére jó.