Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

 

Igaz Történelmünk


 

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az ŐsTen, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
Az emberiséget manipuláló, vallási alapon egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz "isten".


Emberi jogunk és kötelességünk tudni az őstörténelmünket.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.

Ezer éveken át Őrzők Vigyázták e Kincset!
Élet Templomának Kincse ez mely most megismertetik!
Vigyáz rá Te is, s jól Tudd a Rendet!
Az Igazság, ami nyitja az ősi Tudást Benned!

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.

 

Az oldal tartalma nemzetközi szerzői jogvédett!
/Bővebben a Kapcsolat menüben/

Mi az igazság?! Bizonyítás a leírtakról Az őstörténelem kutatás kritériumai A Hagyományőrzésről Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Egy japán professzor hitvallása Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti és a hun emberi faj származása A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába Hun-Magyar Közös Eredet Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Nimród a valóságban Egyiptomi hikszoszi írás azonossága Ősi magyar nyomok Az igaz történelmünket aranylemezekre írták Amerikai honfoglalás Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása Eged vezér Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban Barnabás Evangéliuma Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Az emberiség legnagyobb átverése Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Kereszténység és a háttérhatalom Az emberiség kiszipolyozása Reptiliánok uralma Kik azok az annunakik?! Az atlantiszi aranykori világvége Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése Ki is volt Jahve? A zsidók honfoglalása A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás) Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Más népek származása 2 /a Habsburgok/ Sötét korszak, amelyben élünk
Katolicizmus felemelkedése Óvakodj a kereszténységtől Az Élet-Teremtők és pusztítók Telepatikus kommunikáció Inuaki Dáviddal riport Az eredeti Miatyánk A Magyar Himnusz A Buddhizmus A Magyar Törzsszövetség megalakulása A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Az ókori kelet-nyugati nagy háború Atilla tragédiája Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai Ősapám Koppány vezér hitvallása „szent” István királysága a valóságban Az ARVISURA titkosítása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek Procyonbeliek tanulsága IDEGEN civilizációk földi tevékenységei Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a magyarokról Mit mondtak híres emberek a zsidókról Szemita faj genetikai kutatása Egy főrabbi üzenete Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Népek szent könyvei A Biblia Hunok, magyarok igaz történelemírása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Lélek fejlődése Napvallás és a Lélek jelképe. Az emberiség fejlődése Tamana Kultúra az ősi világ-örökségünk Nostradamus üzenete: Feltárt múlt a jelenhez szól Néhány fogalom

A megtévesztés módszerei és hatásai

A megtévesztő programok hatásaiból, a hamis világból való kiszabadulás, ezeket a sorokat olvasó számára már elkezdődött! Aki ezt olvassa, és megérti, ő már veszteség az illumináti számára. Minden egyes ember számít! Minél többen szabadulnak ki a láthatatlan kalitkából, ebből a léleknyomorító kollektív eszméből, annál gyengébb lesz az illumináti hatalma fölöttünk.

Háttérhatalmi népgyilkos módszerek

- Kívülről kirobbantott belső háborúk, vagyis konkrét beavatkozás nélkül elintézni azt, hogy az emberek egymást öljék. - A helyi kisebbségek, elégedetlen csoportok felfegyverzése, fegyverkereskedelem. - Esetenként közvetlen beavatkozás jól megmagyarázott indokkal. - Magánhadseregek, őrző-védő szolgálatok bevetése a kellemetlen embercsoportok ellen. - Elszegényítés, éhínség.

Procyonbeliek tanulsága

A Procyon kétcsillagos naprendszer, 11.5 fényévre van a Földtől. Ennek a rendszernek negyedik bolygóján laknak a procyonok, akik nem mások, mint a rigeli menekültek, és azok leszármazottai. Magas növésű, izmos emberfajta. Szemük kék, amely körül a bőrük színe fekete. Hajuk szőke, ami általában a vállukig ér, bőrük szine fehér, vagy fakó piros.

IDEGEN civilizációk földi tevékenységei

A földön létrehozott katonai-ipari-politikai ELNYOMÓ komplexumot működtető földönkívüli idegen fajok. és A földön létrehozott elnyomó komplexummal NEM együttműködő, az emberiséget SEGÍTŐ földönkívüliek.

Magyar találmányok és feltalálók

Nincs még egy olyan nemzet a világon, mely lakosságszámához képest annyi feltalálót és Nobel-díjas tudóst „jegyezhet” mint a magyarok. Érdemes végigtekintenünk a találmányokon és feltalálókon, akikre méltán büszkék lehetünk.Ez nem a teljes lista. A totalitárius korszakokban (mint a Rákosi,-kommunista,-szocialista korszak), olyan szemita,-bolsevista vezetők kerültek a hatalomba akik nem engedték a további találmányok érvényesülését, hogy letörjék a magyarság tehetségét.

Mit mondtak híres emberek a magyarokról

Legyünk büszkék önmagunkra! Itt olvasható néhány idézet, hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt századokban a világ kiemelkedő szellemiségei.

Mit mondtak híres emberek a zsidókról

A zsidók a föld egyetlen népe, akik mindenütt ellenséges fogadtatásra találtak, ahol bármilyen számban megtelepültek. A zsidókkal szembeni ellenérzés nem Németországban kezdődött, hanem Krisztus születése előtt az ószövetségük idejében! Tanulmányozzuk a "Világ nagy emberei" megállapításait a zsidókról. Ezek leleplezik, miért váltottak ki a zsidók ellenséges érzéseket minden népből, akikre rátelepedtek.

Szemita faj genetikai kutatása

Árkay László: Monográfok - W. Penfield kanadai professzor kutatása - A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és melyik az a génfajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, több millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja a kutatási feladatnak az volt, hogy a szemita gént találják meg, mint felsőbbrendű gént.

Egy főrabbi üzenete

Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül.

Világrontás mai forgatókönyve

Ahogy az arctalan pusztító világhatalom elnyomja az emberiséget.

Történelem hamisítások célja

A globális kereszténység és a cionista történelem hamisítások célja a Magyarságtudat megsemmisítése, hogy élősködni és uralkodni tudjanak rajtunk. Mi hunok,-magyarok teremtő, alkotó, munkából élő nép vagyunk a Teremtő Szellemiség népe.

Az Élet Energiája

A sötétségből, a gúzsba kötő dogmák világából a FÉNY felé kell fordulni, a tudás és az igazság felé. Ne csak hordozói és elszenvedői legyünk az igazságnak, hanem a KÉPVISELŐI. Ne az igazságot féljünk leírni, vagy terjeszteni és adott esetben beszélni róla, hanem a sötétségtől. Ezt meg csak az IGAZSÁG FÉNYÉVEL lehet adott esetben megvilágítani, megsemmisíteni. A tudás FÉNY, a tudás hatalom. Az IGAZSÁG FÉNYE a valóság, az igazság ismerete.

Magyarság sírba tételei és feltámadásai

„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is előbb-utóbb fel fog támadni.” /Saint René Taillandier: Trianonhoz/

A magyar nép Európa legősibb népe

Riport MICHELANGELO NADDEO-val.

Áldottak a magyarok

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész, hun-kutató rövid beszéde.

Népek szent könyvei

A keresztény manipuláció hatására az emberek tévesen azt hiszik, hogy ami “szent” az igaz. Ami nem igaz! Ami igaz, azt IGAZSÁGNAK nevezzük! Ami és ahogy megtörténik a valóságban.

A Biblia

/” A megvezetettek szent írása, a világ legveszélyesebb könyve!!!”/

Hunok, magyarok igaz történelemírása

A hunok, magyarok és a 24 Hun Törzsszövetség népeinek igaz történelemírása az ARVISURA. Ez a Világteremtő Igaz Isten tudatú hun származású népek igaz történelemírása, amelyet ősidőktől fogva, folyamatosan írnak az idők folyamán a hun népcsoportok beavatottai.

Ős-Ten Hitünk Értékrendje!

/Több ezer éves Hun Szövetségbeli tanfejedelmi tanítás/.

Lélek fejlődése

... -De mire volna ez jó uram, a léleknek a minden testben való átélése? -Mire jó?! Tudja azt a Termtő, aki elindította. Én azt gondolom, hogy a lélek és a szellem fejlődésére jó.

Megjelent az Igaz Történelmünk könyvkiadásban.

Megvásárolható a Magyar Menedék Könyvesháznál: www.magyarmenedek.com személyesen vagy online megrendeléssel.
Megrendelhető közvetlenül e-mailen: gigor.janos@gmail.com csomagküldéssel utánvéttel, könyvár: 6200,- Ft.
A megrendeléshez szükséges adatok: Név, lakcím, e-mailcím, tel.szám. Megrendelés a kiadón keresztül: www.my-book.hu

Ez a könyv vallási és történelmi tévhitek helyett, valós történelmi események összefüggésével,
analóg gondolkodásra képes, igaz valóság érdekű, magyar identitású emberek számára íródott.

Valós történelmi igényességgel íródott és gazdagon illusztrált 330 oldalas könyv, különböző hiteles
forrásokból forrás hivatkozásokkal, az eltitkolt hun-magyar őstörténelmünkről és eredetünkről.

 

Olvasói vélemények

Borbás Edit – Budapest

- Igaz történelmünk c.könyve valami fantasztikusan jól sikerült!
Mennyi tudás van benne és mennyi munka! Gratulálok!
Mondhatni : A magyarok bibliája
Ezt tanítani kellene az iskolákban!
Borzasztó,hogy hamis történelmet tanítanak az igazság helyett (nem véletlen)!
- Az Ön gondolatainak,tudásának (könyvének) Teremtő Ereje van, Szavainak pedig Súlya!
- Ez a könyv óriási érték a Magyarok számára!

Szabó Ágnes – Kübekháza

Olvastam a könyvét. Nagyon értékes műnek tartom, egy részlet kivételével. Szerintem Jézus nem volt a hüllők oldalán.
A Biblia egy összetákolt irathalmaz, amelyben az Ószövetséget összehamisítják az Újszövezséggel. Jézus nem volt az ördögi Jhvh fia, hanem pontosan az ő fiai ellen érkezett, tiszta forrásból.
A hüllők, azaz Stn földi serege szerintem nem alakváltók. 
- Mindenképp egy alapmű a polcomon, ez biztos. És örülök, hogy megírta.

 

Oláh Attila – Tatabánya

Nem csalódtam az Igaz Történelmünkben.
Ha van is egy- két dolog, vagy esemény benne, amit én másképp látok, másképp ítélek meg, ennek nincs igazán jelentősége.
Ezekről a történelmi dolgokról rajtad kívül ilyen alaposan, még senki sem tájékoztatott.
Néhány dolog a teljesség igénye nélkül:
Semmilyen vallásnak nincs joga kisajátítani az egy igazságot, az egy istenbe vetett hitet, annak letéteményesének kikiáltania magát, és rátukmálni, ráerőszakolni azt másokra! A keresztény, a zsidó, az iszlám vallásban nincs helye az önálló véleménynek, gondolatnak, illetve a gondolkodásnak, a kiállásnak, a tudásnak, a Szellem világosságának. A ,,Teremtő" szabad akarattal alkotta meg az embert a biblia szerint is, akkor az ő vallásukban hol a szabad akarat?Ugyanez áll a krisztusi békeszeretetre, illetve a krisztusi megértésre és türelemre is.
A jézusi békeszeretet, megértés és türelem jegyében gyilkoltak, mészároltak le bestiális kegyetlenséggel másokat, akiknek nem volt azonos a hitvallásuk  a világnézetük,  vagy ha csak kérdőre vontak a ,,szentírásból" jó néhány fejezetet, vagy annak egyes pontjait.