Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Hol volt az eredeti hun-őshaza?!

Itt a Kárpát-medencében!

A hüllők (annunakik) okozta Atlantisz elsüllyesztése és azt követő jégkorszak előtt, úgy hívtuk a hazánkat, hogy Hunnia, amely ma is Hungaria. Más néven Kárpát-haza, amely Atlantiszon kívül a legtöbb hun-népcsoport  otthona volt. Ezek voltak a szabírok, szavárdok (akik a magyarság törzsét alkották), széki-hunok (székelyek), szkíták, úzok (palúzok, mai palócok), az avarok, a kabarok, a jazigok (jászok), és a kunok. A sátáni földönkívüli erők okozta Atlantisz elpusztítása miatt a hun-népek a Atlantiszról, Hunniából, Eurázsiából /a finnek, észtek, lettek, litvánok, törökök/, Ázsiából /a mongolok, újgúrok, manzsúk, mansik/ a Déli-féltekén levő trópusi földrészekre menekültek a túlélés érdekében. Ez a tudósok által megállapított „nagy kivándorlásnak” az oka, nem pedig a tévesen hitt nép szaporulat (azért még nem hagyta el senki a hazáját).

A jégkorszak elmúltával a visszavándorlások során, a sok ezer km-es úton több  átmeneti őshaza is volt:

  1. Kis-Ázsia a Tigris és Eufrátesz térség: Mezőpotámia – Suméria. A magyarok 1. letelepedése Magya fejedelemmel.
  2. Kaukázusi térség: a hegygerinctől az északi lejtőkön át kiterjedő síkság, az ural lábáig, Magyar (Magyarka) fővárossal a magyarok 2.letelepedése volt Magya fejedelemmel és a 3.fiával Magyarral.
  3. Etil – Ural köz (Etel-köz): a Marina Birodalom a 3. letelepülés. Itt alakult meg a Magyar Törzsszövetség 180 -200 között, tíz magyar törzzsel, az Etil /Etel/ (ma Volga) bal partján élő 5 Magyari és a jobb partján élő 5 Szavárd-Magyar törzzsel.
  4. Ordoszi térség: az Ataiszi áttelepülések után, innen vándoroltak vissza, ide az ősi Hunniába (a Kárpát-hazába) a széki-hunok, a szkíták, az úzok /palúzok/ (mai palócok), az avarok, a kabarok, a jászok, és a kunok.

Ezek alapján érthetővé válik, hogy nem ezekből az átmeneti őshazákból származunk, mint ahogy azt a doktorátust végzettek, a Tudományos Akadémiások és más tévelygők találgatják, hogy melyik őshazából származunk, mert ezek csak átmeneti letelepülések voltak. Az eredeti őshazánk: Hunnia, a Kárpát-medence.  Mi magyarok is hunok vagyunk és hunok mind azok a népek, akik az átmeneti őshazákban azonos okokból együtt éltek bizonyos korokban és térségekben és társadalmi fejlődésük során egy hatalmas Turáni, Szkíta, Hun – Birodalmat alkottak békés egymás mellett éléssel, évezredeken keresztül. Mindaddig, amíg az annunaki háttérhatalom Atlantisz elsüllyesztésével kezdődően, a Földet leigázva létrehozta a kereszténységet, az iszlámot, a mohamedán és még más vallásokat és szektákat, ezzel mentálisan megfertőzve az emberiséget, az "oszd meg és uralkodj" elvük szerint. Ezzel párhuzamosan, ezeken a vallási alapokon, „szent”-nek, vagy szakrálisnak nevezett dilettáns királyi uralmat hoztak létre, amellyel háborúkat, vallásháborúkat, keresztény-terrort, vallási népirtásokat gerjesztettek a Föld minden táján évezredeken keresztül.