Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Hunor-Magor 

HUN-MAGYAR TÖRTÉNELEM

és

HAGYOMÁNYŐRZŐ

weboldal

Szerkesztő:
Gigor János Előd
őstörténelemkutató

 

Ébredjetek hunok és magyarok az ezer éves rémálomból, a Vízöntő Világhónap hajnalán!
A Magyarság igaz történelmének ismerete nélkül nincs magyarságtudat,
nincs hagyományőrzés és nincs nemzeti jövő.

A Magyarok Góg és Magóg, Magya és Magyar, Hunor és Magor, Buda és Atilla vezető fejedelmek hun népének örökösei.

A Földön egyedülállóan, a hatalmas Hun Birodalomban a Magyar Életvallással és a szkíta Buda tanításaival,
a Buddhizmussal mintegy hatezer éven át (i.e.5040-től i.sz.1000-ig) megvalósult a népek békés egymásmellet élése.
Ennek a Hun-Aranykornak a szellemét és működését a titkos anunnaki hüllő háttérhatalom pusztította le,
ma is az emberiségen élősködve és uralkodva a zsidó, keresztény, és iszlám vallásokkal,
a velük okozott háborúkkal és szellemi tébolyultsággal. Ezt a történelemhamisítás elhallgatja. 

 

“A világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar.”
/Shokotu Faisi dr. Ph. professor/

“A hunok dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja.”
/Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész/

„..Most, akik készen álltok már a küzdelemre,
a beszéd legyen a Ti íjatok és a jól megválasztott toll a Ti nyilatok.
Írjátok le az igazságot és olvastassátok, mert olyan lesz az az ellenségen,
mint az ostorcsapás!”

ATILLA

/a Hun Szövetség fővezér fejedelmének a médiumi üzenete/

“A gonoszság legjobb barátja az a jó ember, aki ugyan tudna, de nem tesz ellene semmit”
/Hawkins amerikai sámán/

“A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak”
/Edmund Burke/ 

“„A világ nem azoktól az emberektől fog elpusztulni, akik gonosz dolgokat tesznek,
hanem azoktól, akik anélkül néznek rá ezekre az emberekre, hogy bármit is tennének”

/Albert Einstein/ 

Megjelent az Igaz Történelmünk és A Magyar Életvallás könyvkiadásban.

Megrendelhető közvetlenül e-mailen: gigor.janos@gmail.com csomagküldéssel utánvéttel, könyvár: 5900,- ill. 4000,- Ft.
A megrendeléshez szükséges adatok: Név, lakcím, e-mailcím, tel.szám.
1+1 könyv megrendelés és előre utalásos fizetés esetén a 11773683-91007542 sz. számlára, utánvét költs. nélkül a csomagszállítási díj felét átvállalom.
Személyesen megvásárolható a Magyar Menedék Könyvesháznál, vagy szintén online megrendeléssel.
Megrendelhető még a kiadón keresztül is: www.my-book.hu

A Magyarság ellen elkövetett történelmi bűnökről és az Ok-Okozat összefüggésekről különböző hiteles forrásokból, a globális
kereszténység hamis istenhitével elnyomott és elhallgatott hun-magyar őstörténelmünkről és eredetünkről.

Ez a könyv vallási és történelmi tévhitek helyett, valós történelmi események leírásával,
okainak és összefüggéseinek a megvilágításával íródott.

 

Olvasói vélemények

Borbás Edit – Hajdú-Bihar / Debrecen

- Igaz történelmünk c.könyve valami fantasztikusan jól sikerült!
Mennyi tudás van benne és mennyi munka! Gratulálok!
Mondhatni : A magyarok bibliája
Ezt tanítani kellene az iskolákban!
Borzasztó,hogy hamis történelmet tanítanak az igazság helyett (nem véletlen)!
- Az Ön gondolatainak,tudásának (könyvének) Teremtő Ereje van, Szavainak pedig Súlya!
- Ez a könyv óriási érték a Magyarok számára!

Szabó Ágnes – Kübekháza

Olvastam a könyvét. Nagyon értékes műnek tartom, egy részlet kivételével. Szerintem Jézus nem volt a hüllők oldalán.
A Biblia egy összetákolt irathalmaz, amelyben az Ószövetséget összehamisítják az Újszövezséggel. Jézus nem volt az ördögi Jhvh fia, hanem pontosan az ő fiai ellen érkezett, tiszta forrásból.
A hüllők, azaz Stn földi serege szerintem nem alakváltók. 
- Mindenképp egy alapmű a polcomon, ez biztos. És örülök, hogy megírta.

 

Oláh Attila – Tatabánya

Nem csalódtam az Igaz Történelmünkben.
Ha van is egy- két dolog, vagy esemény benne, amit én másképp látok, másképp ítélek meg, ennek nincs igazán jelentősége.
Ezekről a történelmi dolgokról rajtad kívül ilyen alaposan, még senki sem tájékoztatott.
Néhány dolog a teljesség igénye nélkül:
Semmilyen vallásnak nincs joga kisajátítani az egy igazságot, az egy istenbe vetett hitet, annak letéteményesének kikiáltania magát, és rátukmálni, ráerőszakolni azt másokra! A keresztény, a zsidó, az iszlám vallásban nincs helye az önálló véleménynek, gondolatnak, illetve a gondolkodásnak, a kiállásnak, a tudásnak, a Szellem világosságának. A ,,Teremtő" szabad akarattal alkotta meg az embert a biblia szerint is, akkor az ő vallásukban hol a szabad akarat?Ugyanez áll a krisztusi békeszeretetre, illetve a krisztusi megértésre és türelemre is.
A jézusi békeszeretet, megértés és türelem jegyében gyilkoltak, mészároltak le bestiális kegyetlenséggel másokat, akiknek nem volt azonos a hitvallásuk  a világnézetük,  vagy ha csak kérdőre vontak a ,,szentírásból" jó néhány fejezetet, vagy annak egyes pontjait.

 

Fejezetek a könyvből

Magyarország leigázása a kereszténységgel

Összeesküvések okozták a magyarságnak ezer éven át a nemzeti tragédiákat, vagy a nemzeti öntudatlanság okozta, amit a zsidó-kereszténység terrorizmussal és dogmatizmussal okozott a magyarság lelkében?! A magyarságra erőszakolt idegen, zsidó istenhitű kereszténység nemzeti identitásvesztésével, lehetőség nyílt az idegen önkény uralmaknak a szellemi és fizikai elnyomásra, kizsákmányolásra, élősködésre, és nemzetpusztításra.

Az igaz történelmünket aranylemezekre írták elődeink

/Móricz János kutatásaiból/ Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások, a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek. A II. Világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve, alaposabban utánajárt a dolognak. Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években, Ecuadorban kezdett kutatni. Itt három indián törzs, a Cahari, a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt.

Nimród a valóságban

Nimród apja az úznemzetségbeli Kám vitéz volt, aki a Tigris mellől menekült el a nagy árvizektől Magyarkára, a nagy meleg tó (Kászpi-tó) felé eső hegyvidékén (Kaukázus felől) telepedett le, és könnyen beilleszkedett az oszét nemzettség asszonyuralmi társadalmába. Nimród már az oszét nemzetségben született, oszét származású, aki nagy vadász volt, még a barlangi medvékkel és oroszlánokkal is megbirkózott.

Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége

Mi magyarok az ősi hun szavárdok, szabírok, székelyek, és más hun néptörzs béliek, Magya ataiszi széki-hun fejedelemről és 3. fiáról Magyarról lettünk magyaroknak elnevezve.

A Honlap szerkesztője

Ez a honlap anyagi és egyéni érdek nélkül abból a célból jött létre, hogy a Magyarság számára létfontosságú történelmi információkat és összefüggéseket összegyűjtse, valamint ezt a szellemi bázist létrehozva és elmentve, az arra érdemes felhasználók számára hozzáférhetővé tegye. A tudás fény, amely a sötét foltokat megvilágítva, -félelem és dogmák helyett,- tisztán látva ráébreszt emberi méltóságunkra, származásunkra, ősi gyökereinkre és az emberhez méltó élethez való jogunkra, amely a múltunk, jelenünk és a jövő beli életünk alapja.
Őseink történelme a mi történelmünk! Mi éltük azt meg a korábbi életeinkben!
Részletesen a szerkesztő