Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége

  Mi magyarok ősi hun szavárdok, szabírok, székelyek, úzok, jászok, avarok, szkíták (más hun néptörzs béliek), Magya ataiszi széki-hun fejedelemről és 3. fiáról Magyarról lettünk magyaroknak elnevezve. Magya fejedelem a mai i.e. 5040-ben Ataiszról a lovas hunjaival áthajózott Mezopotámiába, Úr és Uruk városába, Buda fejedelem hívására. Ataisz i.e. 5038-as földrengése és süllyedése miatt a hunok áradata indult meg a szigetről. Magya fedelem a folyó-közben, a Mezőségben megalapította Paripa és Dabósa városát, de a beköszöntő szárazság miatt nem tudtak tartósan ott maradni. Hunjainak többségével és legkisebb fiával Magyarkával, a Kaukázus déli vidékéről a Kaukázus északi oldala felőli dús legelőjű síkvidéken telepedett le és i.e. 5021-re felépítették Magyar (Magyarka) városát, a Magyar Közösség fővárosát. 

A Közösség vezetéséhez beindították az öt éves sámánképzést. Mari, I.Buda húga a szárazság miatt szintén elhagyta a Van-tó térségéből az általa alapított Mari városát és férjhez ment az öregedő özvegy Magya fejedelemhez. Magya halála után gyermekeivel és lovas népével tovább ment északra. Az Ural melletti nagyfolyó kanyarjában Etil (Etel) napján érkeztek meg és várost alapított. A nagy folyót ezért Etilnek, a várost pedig Mari 45. születési névnapján Marinának nevezték el a szavárdok. (Ma Szamara, de ezek is magyar elnevezések, mert ott folyik össze a Szamara és a Kinyel folyó az Ural hegységből, amely a tájat uralja).

Marina városában felállították a beavatottak sámánközpontját. Mind a Marinai, mind pedig a Magyarkai és a Hunor alapította hunori központok állandó összeköttetésben állottak egymással.
K.i.e.2300 körül, amikor az akkádok vezette rabló-gyilkos szemita népek, az annunaki királyok torzsalkodása miatt,  elpusztították Sumériát, a sumériai hunok túlélői Kurdiába (Aral hegység), Magyarba (Kaukázus), de leginkább az óriásira nőtt Marina-Birodalomba (Etil-Ural köz) menekültek.
Mari fejedelemasszony után, mintegy ötezer évvel, az új időszámítás szerint 181-200 között itt az Etel közben, a Marina Birodalomban alakult meg a Magyarok Törzsszövetsége a 24 Hun Törzsszövetségen belül, amelyet a Tíz-Nyíl Szövetségnek (a türkök ugor, vagy onougornak neveztek. Ó törökül az ugor tízet, az onougor tízeket jelent (a bugris MTA-sok kedvéért).

A megalakulás előzménye, hogy Káma fejedelem és felesége Mirinda aranyasszony Magyar nevű unokája lett a fejedelem Káma halála után. Mirinda aranyasszony és az öreg Káma tanácsára, Magyar még kisfejedelem korában meg alapította a Magyar Törzsszövetséget, öt magyar törzzsel az Etil (Volga) bal partján élő és öt magyari, a jobb partján élő törzsekkel, azzal a céllal, hogy egymást minden viszontagságban segítik és megvédik.
A tíz törzs: Megyer, Nyék, Gyarmat, Gyula, Jenő, Béla, Kürt, Kéri, Keszi, Tarján.
Mirinda azt valotta, hogy ha a suméros eredetű hun népek, ha nem akarnak kihalni, akkor a nyolc gyermekes szaporodási törvénnyel kell fenntartani az új törzsszövetséget.
Ezt az elvet a Magyar Törzsszövetségben mindig érvényesnek tekintették.
/az ARVISURA nyomán/