Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Magamról

„Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba, lelkünkön bilincs.
De tudom, talpra kell állnunk mégis.”

Ez a honlap anyagi és egyéni érdek nélkül abból a célból jött létre, hogy a Magyarság számára létfontosságú történelmi információkat és összefüggéseket összegyűjtse, valamint ezt a szellemi bázist létrehozva és elmentve, az arra érdemes felhasználók számára hozzáférhetővé tegye. A tudás fény, amely a sötét foltokat megvilágítva, -félelem és dogmák helyett,- tisztán látva ráébreszt emberi méltóságunkra, származásunkra, ősi gyökereinkre és az emberhez méltó élethez való jogunkra, amely a múltunk, jelenünk és a jövő beli életünk alapja.
Őseink történelme a mi történelmünk! Mi éltük azt meg a korábbi életeinkben!
A tudatlanság sötétség, manipulálhatóság és kiszolgáltatottság! A hívő emberek, nem tudnak, hanem csak hisznek, ami kötédés a dogmákhoz, a sötét foltokhoz, a papok általi megvezetéssel. Abban bíznak amit nem tudnak. A nem tudással nem tudják a sorsukat irányítani, ezért félelmükben csak remélnek és imádkoznak elképzelt hamis istenekhez. Ez sötétben tévelygés.
Aki csak tétlenül ül egy sötét szobában és furcsa hangokat hall, az félelmetes. De, aki felkapcsolja a villanyt és megnézi, hogy mi okozza a zajt, annak elmúlik a félelme.
Több mint tíz évvel ezelőtt a hagyományőrzés, mint egy csodaszarvas vezetett el a hun-magyarság ősi történelméhez, az ősi tudáshoz és a Magyar Életvalláshoz, ami nem vallás, hanem vállalás. Ha az Aranyszarvas hív, álljunk be az Teremtőisteni feladatunkba. Ha Magyar vagy Téged is hív, halld meg a szívedben a hívó szavát.

A továbbiakban ez a honlap rólatok, rólunk hunokról,- magyarokról, a hun népekről szól.
A hun népek történelme, benne magyarság történelme rendkívül fejlett kultúrájú és dicsőséges nagy múltú történet, amit egyetlen európai,-szláv,-latin eredetű,-amerikai, vagy ausztráliai nép sem mondhat el a maga történelméről. A negatívumok annál inkább jellemzőek ezeknek a népeknek a múlt és jelenkori történelmére, amit ők igyekeznek elhallgatni, a Magyarság kiemelkedően magas kulturáltságú kereszténység előtti történelmét pedig lekicsinyíteni a maguk szintjére. A magyar ember számára az eltitkolt magyar őstörténelem ismerete, a gyökereink, származásunk és múltunk ismerete, a jövőnk érdekében elsődleges és mindennél fontosabb. Ezért nagy hangsúllyal és alapos részletességgel ismertetem az ősi Igaz Történelmünk feltárt részleteit és erre az igaz történelem tudásra biztatok minden magyar embert, amit őseink hagytak ránk korabeli történelem írással, ami felbecsülhetetlen érték.
Ez az Igaz Történelemírás az ARVISURA. Ez a több mint hatezer éves hun-magyar írott történelem, szigorúan az Arvisura Törvényeknek megfelelően magas fokon képzett történelem rovók által íródott az idők folyamán, elfogulatlanul, érzelem mentesen és kommentár nélkül. Nagy büszkeség töltheti el azokat a magyar embereket, akik a történelem-hamisítások, az elnyomás és pusztítások ellenére is megismerik a népünk igaz történelmét. Ahhoz, hogy a Magyarság talpra álljon és önbecsüléssel kezében tartsa sorsának irányítását, hogy újra Európa legmeghatározóbb nemzet-közössége legyen, ahhoz fel kell ébredni az ezer év óta ránk erőszakolt idegen judeo-keresztény áldozati szerepre szánt rémálomból az Igaz Történelmünk ismeretének tudatában. Csak a Hun-népek rendelkeznek ősi időktől kezdve Igaz Történelemírással, amit a bölcs sámánok elrejtettek a vallások pusztításai miatt. Most már a mi kötelességünk, hogy megismerjük és kiálljunk az Igaz Történelmünkért, hogy felébredjen és megerősödjön a Hun-Magyar népek közössége.
Az élet örök, a lélek halhatatlan, épp ezért nem mindegy, hogy milyen minőségben.

Méltó Utód /Péterhez, a Fiamhoz/

Ember! Szólok hozzád! Nézd, hova rohan a Világ,
Lehet-e még orvosolni, ezt az óriási nagy hibát?

Időnek kereke újra fordul, s rést nyit a végtelen Téren,
Neked adom, legyen Tiéd, megváltásodul kértem!

Lépj át rajta, légy Te a Világnak Orvosa,
Minden Titkoknak Beavatott, Méltó Utódja!