Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az ŐsTen, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
A történelem hamisító, vallási alapon embereket egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz "isten".
Emberi jogunk és kötelességünk tudnunk az őstörténelmünket.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.
Az Igaz Isten megnyilvánulásának a lehetősége bennünk Él.
Ne máshol keresd, ne rajtad kívül, ne az égben,
ne a templomokban, mint a bolondok, mert az a bolondok istene.
A kereszténység gyilkos ármány és bilincs a lelkeken!

Ezer éveken át Őrzők Vigyázták e Kincset!
Élet Templomának Kincse ez mely most reátok Bízatik!
Vigyáz rá Te is, s jól Tudd a Rendet!
Az Igazság, ami nyitja az ősi Tudást Benned!

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.

Creative Commons Licenc

Az oldal tartalma a Creativ Commons jogvédelem feltételeinek megfelelően felhasználható és terjeszthető!
/Bővebben a Kapcsolat menüben/

Mi az igazság?! Bizonyítás a leírtakról Az őstörténelem kutatás kritériumai A Hagyományőrzésről Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Egy japán professzor hitvallása Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti és a hun emberi faj származása A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába Hun-Magyar Közös Eredet Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Nimród a valóságban Egyiptomi hikszoszi írás azonossága Ősi magyar nyomok Az igaz történelmünket aranylemezekre írták Amerikai honfoglalás Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása Eged vezér Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban Barnabás Evangéliuma Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Az emberiség legnagyobb átverése Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Kereszténység és a háttérhatalom Az emberiség kiszipolyozása Reptiliánok uralma Kik azok az annunakik?! Az atlantiszi aranykori világvége Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése Ki is volt Jahve? A zsidók honfoglalása A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás) Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Más népek származása 2 /a Habsburgok/ Sötét korszak, amelyben élünk
Katolicizmus felemelkedése Óvakodj a kereszténységtől Az Élet-Teremtők és pusztítók Telepatikus kommunikáció Inuaki Dáviddal riport Az eredeti Miatyánk A Magyar Himnusz A Buddhizmus A Magyar Törzsszövetség megalakulása A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Az ókori kelet-nyugati nagy háború Atilla tragédiája Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai Ősapám Koppány vezér hitvallása „szent” István királysága a valóságban Az ARVISURA titkosítása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek Procyonbeliek tanulsága IDEGEN civilizációk földi tevékenységei Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a magyarokról Mit mondtak híres emberek a zsidókról Szemita faj genetikai kutatása Egy főrabbi üzenete Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Népek szent könyvei A Biblia Hunok, magyarok igaz történelemírása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Lélek fejlődése Napvallás és a Lélek jelképe. Az emberiség fejlődése Tamana Kultúra az ősi világ-örökségünk Nostradamus üzenete: Feltárt múlt a jelenhez szól Néhány fogalom

Megjelent az Igaz Történelmünk könyv online terjesztéssel.

Megrendelhető e-mailben: gigor.janos@gmail.com vagy a 06/30-5904429 tel.számon, csomagküldéssel utánvéttel, ár: 5990,- Ft.
Négy adat szükséges: Név, cím, e-mail, és mobilszám.

A legmagasabb történelmi igényességgel íródott, gazdagon illusztrált 330 oldalas könyv, különböző hiteles forrásokból, forrás hivatkozásokkal az eltitkolt hun-magyar őstörténelmünkről.

Könyvajánló


Az Igaz Történelmünk könyv történelmi időmozaikokból, kisebb,- nagyobb események leírásából tevődik össze, megbízható forrásokból. Az igaz valóság úgy áll össze, hogy egy adott korszakra több összetevő esemény is egymáshoz passzol időben, térben, személyekkel, származással, és láthatóvá válik egy eseményláncolat, amely az összefüggésekkel önmagát igazolja. Ez a valós történelem szellemi kirakása.

  Az elsődleges forrásnak, az Arvisurának, mint a valós történelem folyamatos leírásainak pont ez a bizonyítéka, hogy a nem csak egy személy által és nem csak egy időben leírt összefüggő események egymást igazolják.

  Az igaz leírásokból ellentmondás nélkül összeáll a valóság-kép. Először csak egy-egy esemény függ össze egymással, melyekből esemény csokrok jönnek létre egy adott korszakra. Ezt követően az eseménycsokrok is összekapcsolódnak egymással logikus egésszé, melyek szerteágaznak hozzájuk kapcsolódó eseményekhez, személyekhez fraktálszerűen alakulva, mint ahogy az Univerzum szerkezetére és a kialakult élővilágra ez annyira jellemző (a dilettáns ősrobbanás elmélet helyett). A Valóságban így jönnek létre az eseményhorizontok. A Világegyetem, pont így alakul, tágul, és terjeszkedik folyamatosan, ettől a Létrehozó Teremtő Energiától. Ez óriási energia, ami nekünk emberi lelkeknek adatott a Teremtőisteni Energiából.

  Mindezek mellett a könyv tartalmazza még az én következtetéseimet a kiderült igazság fényében. Bízom benne, hogy ez elvezeti a Kedves Olvasót a tisztánlátáshoz a származásunkban és a történelmünkben.

 

Olvasói vélemények: