Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Az Élet-Teremtők és a pusztítók a Földön és a vallások

Az őseink a hunok és a magyarok nem csak hitték, hanem tudták, hogy az Igaz Isten a Világteremtője, Tudat (Szellem), Lélek, és Erő (Energia). Egységes, mindenhol és mindenben Létezik a Világmindenségben, a múltban, jelenben, és a jövőben.
  Az Első Alkotók már évmilliárdok óta létrehozták az Élővilágot más bolygókon, más csillagrendszerekben. Amint a Föld geológiailag alkalmassá vált az élet hordozására, megteremtették a növény, majd az állatvilágot, hogy majdan az emberiség fogadására is alkalmas legyen. Ez az óriási munka és fejlesztés, sok tíz és százezer földi évet, vett igénybe. Az élet a Világegyetemben, úgy a Földön is a Molekuláris Biológia Technológiával lett megteremtve. Az Első és Legfőbb Szellem, mint Világ Teremtő, önmagából hozta létre az Élővilágot, beleadva a szellemét és a lelkét, hogy megtapasztalja a mindenségben önmagát.

A mi Teremtőink, a Líra-típusú emberi faj, akik az óriási Líra galaxison kívül, már más csillagrendszerek (Androméda, Tejút, Szíriusz, Orion), bolygóin is éltek, óriási teremtői tudással rendelkeztek, de nem rendelkeztek háborús technikai tudással, vagy csak nagyon alacsony szinten, mert az emberi világokban, sok millió éven keresztül erre nem volt szükség.
  Az ősi Vízisten is,- aki megteremtette az Univerzumban az élet vizét, megteremtette önmagában az élőlényeit. Sok idő elteltével a Vízisten teremtményei a gyilkos hüllők is elszaporodtak a saját galaxisukban – a Drakonis-csillagrendszerben – akiket a Vízisten a Világegyetem emberiségének a pusztítására, ellenségeinek teremtett, hogy a Lírai-ember ne egyedül és kizárólagosan uralja Világmindenséget. A drakó-hüllők elszaporodva és már két lábon járóvá fejlődve, a beléjük kódolt gyilkos genetikai tulajdonságok miatt, gyilkos pusztításokat végeztek a saját fajtájukon, egészen a kannibalizmusig (hüllőkre ez jellemző itt a Földön is). Mielőtt önmagukat kipusztították, elértek olyan technikai szintre, hogy más csillagrendszerbe is tudtak közlekedni, gyilkos, térhódító és élősködő szándékkal.
A már benépesült bolygók fejlett élőlényeit gyilkolták, vagy pusztították ki, hogy megszerezzék javaikat és technikai vívmányaikat, tudásukat. A hüllők a mindenkori modern kalózok a Világegyetemben, bolygókat és bolygó-rendszereket fosztogatva. Óriási csillagrendszeri és galaktikus háborúk kezdődtek a drakók támadásai miatt. A Lírai-emberi faj is kénytelen volt fegyverkezni, de menekülni kényszerült a saját galaxisából, arra kényszerülve végső megoldásként, hogy más galaxisokban és csillagrendszerekben, így a Nap-rendszerben is, lakható övezetben, így a Marson, a Tiamaton, és a Földön létrehozzák kolóniájukat és az emberi faj túlélése érdekében megteremtsék a saját emberi fajuk létét. Amikor a Marson már virágzó élet folyt, a hüllők felderítve a Lírai-menekültek nyomát a bolygón, elkezdték kizsákmányolni a civilizációt, majd tönkre tették a Mars légkörét. Ezzel további menekülésre kényszerítették a rajta élő líraiakat. A mongolok, eredetileg, Marsi menekültek.

A Tiamaton (más néven Proserpin) is Lírai menekültek éltek, és voltak, akik a Marsról menekültek át. A drakó-hüllők és az annunaki hüllőfaj, valamint a hibridjeik (pl.a nibiruk), a bolygójukat a Nibirut, a Naprendszerbe irányították, hogy üldözzék és kizsákmányolják az lírai-menekülteket. Az Északi-szél nevű holdjukat neki ütköztették a Tiamatnak, elpusztítva a bolygót és rajta minden élőlényt, hogy a Nibiru bolygólyukkal a Tiamat keringési pályáján (a Mars és a Jupiter között) vissza tudjanak fordulni a világűrbe. A Niburu 1 éves keringési ciklusa 3600 földi év! Amíg 3600 évente a Naprendszerbe tartózkodtak (ami akár 100 földi évig is tartott), kihasználva a Föld közelséget, kibányászták az arany jelentős részét a Földön és elszállították. Ekkortájt gén-manipulálták a majmokat a Földön, két lábon járó rabszolgákká, bányamunkára használva azokat.

  A Földön a Líraiak tudós-szakmai vezetésével, galaktikus összefogással, közel 60 ezer évvel ezelőtt, megteremtették Atlantiszon a Homo-sapiens új fajtáját, a hun emberifajt és ehhez embernek méltó élettérnek Atlantiszt felvirágoztatták.

  A hüllők, a Nibiru bolygóval vissza térve a Nap-rendszerbe, a földön folytatták az emberiség támadását. Egy visszatérés alkalmával, 13,5 ezer évvel ezelőtt, Atlantisznak irányították az Északi-szél nevű holdat és az ütközéssel elsüllyesztették Atlantiszt. Ezzel nagyon sok ember halálát és teljes öko-katasztrófát okozva a Földön, ami kiváltotta az utolsó jégkorszakot. Teremtőink és Segítőink nem hagytak magunkra. Atlantisz süllyedésekor mentették az emberiséget, ahogy tudták.  

 

  Atlantiszról és az északi féltekéről (Eurázsiából és a Kárpát-medencéből) a Dél-féltekére, Egyiptomba és Ataiszra (Mu része) menekítették az emberiséget, a hun-népeket az öko-katasztrófa elől, amitől kezdetét vette a jégkorszak és az északi féltekén lehetetlenné vált az élet.  Segítőink és Teremtőink– főként a Szíriusziak – sorsközösséget vállaltak velünk és Ataiszon összetartották a hun népeket, egy óriási hun kultúrközösségben. A mai primitív történelemírás ezt nevezi ősközösségi társadalomnak. Csakhogy ezt nem ősemberek alkották, hanem a mi őseink a hunok, akik értelmesebb és inteligensebb faj volt, mint a ma társadalmak embere. Ugyanis Ataiszon, a hun kultúrközösségben alakult ki a hun rovásírás, az Arvisura-rovás /az Igaz Történelemírás/, a sámánképzés, mint tudó(s) emberek képzése, a fejedelemképzés, mint társadalomvezetőképzés, a tárkányképzés, mint mesteremberképzés. A Nagy Szala, mint törvényhozó testület, a Magyar Életvallás, mint természetes, zenés, alkotó életfoma, és a pusztaszeri Nagy Süán, nagy vetélkedő.

  A jégkorszak vége felé, amikor a Nibiru újra a Naprendszer-ben taretózkodott, az annunakik megszállták és leigázták az atlantiszi menekülteket Mezőpotámiában. A sumériai és a babilóniai korszakban egymással rivalizálva, és  a népeket háborúba kényszerítve, végül atomháborút csináltak a Földön, Kis-ázsia térségében, a Sínai-félszigeten. Arábiát és környezetét sivataggá tették.

  Kb. 300 év múltán visszatértek, és a kis-ázsiai térségben (ahol az atomháborút csinálták), hozták létre a zsidó-vallást, a zsidó népet manipulálva és fanatizálva, amit ószövetségnek neveznek. Ez után a krisztusi küldetéssel, amit újszövetségnek neveznek, megalapozták a 300 évvel később létrehozott kereszténységet. A kereszténységgel a római rabszolgatartó hatalom átmentését és a középkorban, a keresztény államhatalmi terrorizmust. I.sz. 600 körül, Mohamed prófétaküldetéssel két újabb terroristavallást, az Iszlámot és a Mohamedán vallást, az osztd meg és uralkodj elvük szerint.

  Ezektől a vallásoktól nevezhetjük a középkort, sötét középkornak. Ezekkel a vallásokkal szipolyozták ki az emberiséget, ezekkel is háborúztatták őket egymással, és ezekkel is imádatták magukat, ami a mai napig is így van, amíg rá nem ébred az emberiség, hogy a saját vallásuk és isten-hitük a tragédiájuk.