Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

A Pannon Birodalom megalakulása.

/Részletek a 190. Arvisurából./

Mai i.e. 800.-ban Pannon ifjúsági fővezér Ordoszból vezényelve, egy tömény (10 000 fő) lovassal indult el a káspivári szaka-szkíta birodalomból (a Káspi-tenger keleti térségéből) újabb honfoglalásra az ősi Hunniába. Sajnos abban az évben hamar beállott a tavaszi olvadás és a folyók melléke tengerré változott. Ekkor megjelent ezen a tájon 4000 lovasával és egy dombocskán ütötte fel vezéri szállását, amit harcosai Pannon-halmának neveztek el. 

Pannon vezér

Pannon vitézei közül sokan a Barcaságban és Aranyosszéken maradtak, mivel megnősültek. Hatezren bevárták Pannon felderítését, hogy megtudják, vajon igaz-e a hír, hogy a görög telepesek egy része a déli tenger partjára vándorolt. A bátrabbak, ifjú feleségeikkel a befagyott folyókon átlovagoltak a termékeny dombos vidékre. Ezen megházasodott harcosok az új Pannonhalmán telepedtek meg. Ifjúsági vezérüknek biztosítania kellet nyugalmukat, mivel Aranyosszékre a fagy beálltáig nem mehettek már vissza. Ekkor Pannon nőtlen harcosokból megszervezte a gyéren lakott település határvédelmét. Lajta, ezredével megkapta az Alsó-őrség vezetését, Hisba a Felső-őrség parancsnokságát. Délen viszont, a görögök által még sűrűbben lakot részen felállították a Szerém-őrséget. Ennek az ezrednek a fő erőssége, Szerém, az Isis-lakó szaka-szkíta vitéz volt, akit Esküllő aranyosszéki fejedelem küldött megfigyelőként mindkét vejének, Pannonnak és öccsének Mecseknek a kezdeményezéséhez. Szerém, amikor elakarta foglalni a védelmi helyét, megborzadt a hidegvízben való úsztatástól, így várniuk kellett. Ekkor Mecsek elejtett egy medvét, amelyet Zengő sámán vezetésével medvetoron elfogyasztottak. Ezzel kegyhellyé változott a folyók közötti hegyes terület, ahol a Hun Törzsszövetség lovasai igyekeztek hazát szerezni. Az árvíz csökkenésével átúsztattak a folyón. Mecsek egy idő után visszatért Pannonhalmára a bátyjához, de Zengőőrség címén kilenctizednyi lovast visszahagyott Zengő sámán törzsével, hogy a jelentő lovasok bevonásával a déli, sűrűbben lakott vidékekről is pontos értesüléseik legyenek. A hatezer főnyi visszamaradt, részben megházasodott harcosnak minden felszerelést megadtak, ami az új település szempontjából fontos volt. Az Isis-lakók is többen tudomására adták Esküllő fejedelemnek, hogy leányaik után átköltöznek Pannon földjére, a görögök által lakatlanul hagyott területekre. Alsóőr és Felsőőr területén Anyahita és Anina hívők telepedtek le, míg Szerémőr területén mind a 24 főistenség híveiből toborozták a lovasságot. Ezek Szerémváron összevesztek, csak a parszi-szkíták maradtak ott Szerém parancsnoksága alatt. A többiek inkább a visszamaradt görög őslakókkal házasodtak össze és így zavartalanul folytatták a saját Tóremjeikben vetet hitüket. Így két szellemi központ fejlődött ki Pannon fővezér és öccse Mecsek vitéz körül. A két testvér közül Pannon volt vitézebb, míg tudásban Mecsek volt erősebb.