Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Ki is volt Jézus valójában?!

A minden gyanú felett álló sorozat és tömeggyilkos, az Atyja /Jehova/ nyomdokain?

Jézusnak, már gyerekkorában több kortárs gyereknek a halálesete fűződött a nevéhez! Ha úgy akarta és kimondta, a játszótársa holtan esett össze, vagy lezuhant egy magaslatról. (Erről készült egy olasz film, az Egyház által titkosított /apokrif/ korabeli dokumentumok alapján, egy Bíboros támogatásával).
A titkos háttérhatalom emberei láthatatlan formában állandóan körülötte voltak, azt a látszatot keltve, hogy amit csinál azt isteni erővel csinálja. A szeretetről szóló tanítások az ó-kori Bölcsektől és Mitrásztól lettek beemelve a Bibliába, amelyek az Alexandriai Könyvtárban korlátlanul rendelkezésre álltak. Földönkívüli háttérhatalom támogatásával több halál eset kísérte az életútját, Júdást a tanítványát, aki mert önálló véleményt nyilvánítani arról, amit és ahogy Jézus művelt, szörnyű megalázással és kínzásokkal kereszthalállal kivégeztették, hogy ő megmeneküljön a zsidó papok haragja elől, az apáik múlt béli tömeges kivégzéseik miatt, amit Jehova,- akit Jézus az Atyjának nevezett - rendelt el az ó-szövetség folyamán. Az arctalan Jehova, aki soha nem mutatkozott meg a zsidó-népnek Mózes kérésére sem. Titokzatos, fenyegető, pusztító és tömeggyilkos, aki a Frigyláda adó,-vevőn keresztül adta ki a parancsait. Valójában ő a háború istene volt (az anunaki Enlil fia), az "ördög atya, aki embergyilkos volt az a kezdetektől (az ó-szövetségtől) fogva". /János 1:44/ A megfélemlített és dogmákkal elbutított hívőkkel a kereszténységben elhitették, hogy Jézus kereszthalállal megváltotta az emberiséget???! Júdásnak a kínhalálát okozva, csalással és hazug propagandával a titkos annunaki háttérhatalom közreműködésével Jézusnak csináltak dicsőséget, a saját tanítványának a kínhalálából.
Jézus nevének a héber formája: Yeshu. A kortárs zsidóság fattyúnak tekintette, mivel törvénytelenül, apa nélkül született. Mária saját bevallása szerint is, nem tudta, hogy ki az apa. Jézus ugyanis lehet, hogy nem személyes élménynemzéssel született, amit kereszténység félrevezető idióta módon bűnnek titulált, hanem génmanipulált mesterséges megtermékenyítéssel. A génmanipuláció törvénytelen, manipulatív beavatkozás a Természet Rendjébe. Jézus hüllő (annunaki) származású lény volt, akit génmanipulációval alkottak ember formájú lénnyé és mesterséges megtermékenyítéssel juttattak az akkori zsidó-közösségbe Márián keresztül. Földönkívüli annunaki beavatkozás volt, a földi emberiség életébe, jóságos eseménynek (megváltásnak) álcázva. Megalkotójuk, magukat istennek neveztették a Jehova projekt-vezetőjük személyében. Ezt a hamis istenhitet a zsidókra erőszakolták már az ószövetségben. De miféle isten volt Izrael istene, Jézus "Atyja"?!
Az biztos, hogy nem a világteremtő Egy Igaz Isten, mert az egy fogalom, a legmagasabb intelligencia és tudatszint a teremtett világban, amely minden élőben és élettelenben jelen van, valamilyen energia és tudat szinten. Test,- Lélek,- Tudat hármas Életenergia Egységben. Mindennek és mindenkinek a teremtője, az Élő Világ létrehozója és működtetője Energia, Tudat és Törvény (Nagy Természet Rendje), a magyar Teremtő isteni gondolkodás és épeszű, manipuláció mentes felfogás szerint. Ezt nevezzük a Magyar Életvallás szerint, Egy(ség) Igaz Istennek, Élő Istennek, Élő Világnak, vagy röviden Életnek. Következés képen a világteremtő energia és tudat, mindennek és mindenkinek a teremtője, vagy az Atyja ha úgy tetszik, de nem a Krisztusnak. Krisztus egy hüllő teremtmény volt annunaki származással, emberi-genetikával és földi-életű manipulációs programmal /leplezett ellenséges küldetéssel/.
Akkor hát, ki volt a zsidók istene, Jézus (Yeshu) "küldője" ill. az "Atyja"?! Nyilván valóan az, aki a biblia leírásai szerint kijelentette, hogy ő a zsidók istene. Az a földönkívüli megszálló invázióvezető Jehova (Jahve), aki tömegpusztító fegyverekkel és "döghalállal" (vegyi fegyverek alkalmazásával) pusztította és félemlítette meg a zsidó népet, hogy elismertesse magát az izraeliták istenének.
Lásd: Ótestamentum:

1.„Én vagyok az Úr a ti istenetek, aki kivezettelek Egyiptom földjéről, a szolgaság házából."

Egyiptomban nem zsidók és nem rabszolgák éltek, mivel művészi és zseniális technikai munkákat képtelenség volt rabszolgákkal végeztetni, hanem jól képzett emberek, akik évezredek óta a saját földjükön éltek szabadságban, a maguk egészséges világnézetével. Ők voltak a HIKSZOSZOK!! Minket, magyarokat sem a szolgaságból, meg a pogányságból kellett kivezetni és nem volt szükségünk egy hamis, öngyilkos istenhitre. Hasonlóan, a később zsidóknak nevezett népcsoporthoz, minket is a szabad rendezett életformából és az Igaz Élet Vallásunkból erőszakoltak bele, gyilkosságok sorozatával a hamis istenhitbe, a kereszténység szolgaságába. Ezt már az ókorban a zsidókra erőszakolt Jahve-keresztény "istenhittel" vitte véghez a gyilkos háttérhatalom.

  1. Ne legyenek neked idegen isteneid, ne legyenek bálványaid, ne imádj idegen isteneket, mert bosszút állok az apák vétkeikért a fiakon harmadíziglen és negyedíziglen.”

"mert bosszút állok"= mert legyilkollak benneteket (ez a hatalom és uralkodásvágyból eredő paranoia). Ez a fajta tömeggyilkosság többször megtörtént az ó-testamentum folyamán a zsidó és nem zsidó népen egyaránt.
Az Ortodox zsidók, mint az idegen megszálló hatalom küldöttét, Jézust halálra ítéltették a római helytartóval, mert az őseiket kegyetlenül legyilkolta az „isteni” (valójában annunaki) megszálló hatalom Jehova vezetésével. Ez volt Krisztus halálra ítélésének az oka. (Semmi nem történik ok nélkül. Az OK-OKOZAT TÖRVÉNY a legnagyobb cselekvési-törvény: Védák). A zsidók ortodox ágazata a fenti okokból, soha nem fogadta el a keresztény vallást és az állítólagos krisztusi tanításokat, mert arról tudták, hogy nem Krisztustól származnak. A Tórában leírt, ellenük gyakorolt zsarnoki terror hatására megalkották a Talmudot, a gyűlölet törvényt, elsősorban a kereszténység, de más vallási szekták és népek ellen is, akiknek a tagjait már nem is vették emberszámban. Gójoknak (idegeneknek, állatoknak) tekintették őket megvetésből, mert elfogadták, az idegen hatalom küldöttét Krisztust isten fiának és annak a bibliában leírt hamis tanait. Így maguk a zsidók is, úgy mint ő rajtuk az idegen hatalom, zsarnoki uralmat, gyűlöletet, megvetést és akár népirtó erőszakot gyakoroltak a keresztényeken és más vallású népeken, a szemet-szemért, fogat-fogért elv szerint.
Magát a kereszténységet is a zsidók képviseletével hozták létre a földönkívüli megszállók, a zsidóknak azzal az ágával, amely lojális volt hozzájuk és elfogadták istenüknek Jehovát az ó-szövetség szerint, később pedig Jézust is az újszövetség szerint. Ez az új istenhit, az oszd meg és uralkodj elv szerint, sok-sok haszonnal és előmenetellel kecsegtette a leendő vezetőit a keresztény egyház intézményén belül, míg híveik kizsákmányoltan rabszolgasorsban kisemmizett, értéktelen jobbágyok lettek, lebutítva keresztény dogmákkal, írástudatlanul.
A Krisztus vezette Keresztény Egyház megszámlálhatatlan gyilkosságokat és gyakori népirtásokat hajtott végre, nyilvánvalóan nem a maguk önkényes elhatározásából, hanem legfelsőbb utasításra! Százezer, sőt milliónyi áldozattal járt a kereszténykori történelemben az inkvizíció, a boszorkányüldözések áldozatai, a gyógyítók és táltosok kivégzése, keresztes és hittérítő háborúk, keresztény önkény-uralmak, spanyol hódítások (Dél-Amerikai őslakosok kiirtása), nyugati-keresztény hódítások (Észak-Amarikai őslakosok kiirtása), 1.Világháború és 2.Világháború keresztény-háttéruralmi megszervezése a fasiszta hatalommal együttműködve, világuralmi célratöréssel.
Mindezekről a Krisztus, mint ártatlan bárány és az Atyja az ó-szövetségi népirtó Jehova (Jahve), mintha nem tehetne semmit, de ők a keresztényegyház által hirdetett "mindenhatók". Ha ők a mindenhatók, akiknek hirdetik magukat, akkor titkos tudati befolyásolással ők irányították a tömeggyilkosságokat, népirtásokat.
/Ha többet akarsz tudni erről, töltsd le és olvasd el Sloszár József:  Biblia - ami a kulisszák mögött van I.-II. c. könyvét/.