Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Napvallás és a Lélek jelképe.

Hun-Magyar őseink Egy(ség) Igaz Isten hitű  Hun-Magyar Közösségének a Magyar Élet Vallása és erkölcstana, minden mai vallásénak magasan fölötte állt. Természetes, életközpontú, fenséges és nemes érzésű volt. Hitük és meggyőződésük szerint, a Magyarok Istenének, a Világteremtő Igaz Istennek, a Napistennek - amely Élet Energiát sugárzik a földre,- a jelképe a kerek tiszta-arany tükör volt, a Lélek tükör, amely egyben a Léleknek, a lelkiismeretnek is a jelképe, mert azt vallották, hogy az Isten a Lélekben ÉL, a Szívekben Lakik és a Nagy Természet Rendjében Létezik.

A kerek aranytükör jelképet, ármánnyal elkezdte használni megalakulása után a katolicizmus és elnevezte oltári szentségnek, ami egy kitalált manipulatív fogalom. Misén ezt mutatja fel a katolikus pap, templomba járásra és adakozásra ösztökélve a hívőket, azt a téves képzetet keltve, hogy az Isten a templomban lakik. Ezért elnevezték Isten házának, mert a keresztény papok az ó-szövetségi tömeggyilkos Jahova zsidó-törzsi istent és a fiát Jézust hazudják az összezavart tudatú híveiknek a Világteremtő Igaz Istennek. A magyar nép egyszerű többségét 1000-től, István terror-hatalomra juttatásával, - a saját ősi Napvallásunknak ezzel a jelképének a felhasználásával, - tudta behódoltatni és a magyarságra kényszeríteni a zsarnoki elnyomó zsidó-kereszténységet az idegen terror hatalom. A Magyar Életvallás szertartásos formája a Napvallás, ezt a létfontosságú jelképet, jelentőségének megfelelő magasztossággal és az Élet tiszteleteként használták évezredeken keresztül. A katolicizmus, alattomos félrevezetéssel, a templomba járatás kényszerével, busás papi állásokkal elnyomó és kizsákmányoló hálózatot hozott létre. Templomokat építtettek a népek kihasználásával, az emberek adományából és munkájával, azokat leigázott és kisemmizett rabszolgasorsban tartva. Ilyenek voltak pl. a nincstelen jobbágyok, később a zsellérek. Az Egyház, királyi támogatással kisajátította a jelentősebb földbirtokokat és a rajta élők nincstelenné váltak! A leigázás, kizsákmányolás és a másokon élősködés fenntartása érdekében, a sátáni háttérhatalom, a hamis isten-hitű zsidó-kereszténységgel mindent elkövetett a Magyarság lejáratására, lepogányozására, legyalázására, kiirtására és elpusztítására, hogy ne az Igaz Isten-hitű Magyar Életvallás érvényesüljön.
Legyünk felkészülve, hogy ezt folyamatosan próbálják ellenünk gyakorolni minden létező módon, ha hagyjuk. Ma már nem csak a vallásokkal, hanem mai modern népbutító és elnyomó, dezinformációkkal, reklámokkal, bankokkal, gyógyszeriparral, médiák reklám és show-műsoraival.