Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Napvallás és a Lélek jelképe.

Hun-Magyar őseink Egy(ség) Igaz Isten hitű  Hun-Magyar Közösségének a Magyar Élet Vallása és erkölcstana, minden mai vallásénak magasan fölötte állt. Természetes, életközpontú, fenséges és nemes érzésű volt. Hitük és meggyőződésük szerint, a Magyarok Istenének, a Világteremtő Igaz Istennek, a Napistennek - amely Élet Energiát sugárzik a földre,- a jelképe a kerek tiszta-arany tükör volt, a Lélek tükör, amely egyben a Léleknek, a lelkiismeretnek is a jelképe, mert azt vallották, hogy az Isten a Lélekben ÉL, a Szívekben Lakik és a Nagy Természet Rendjében Létezik.

A kerek aranytükör jelképet, ármánnyal elkezdte használni megalakulása után a katolicizmus és elnevezte oltári szentségnek, ami egy kitalált manipulatív fogalom. Misén ezt mutatja fel a katolikus pap, templomba járásra és adakozásra ösztökélve a hívőket, azt a téves képzetet keltve, hogy az Isten a templomban lakik. Ezért azt meg elnevezték Isten házának.  Keresztény papok, az ó-szövetségi tömeggyilkos Jahova zsidó-törzsi istent és a fiát Jézust, hazudják az összezavart tudatú híveiknek a Világteremtő Igaz Istennek. A magyar nép többségét 1000-től – István terror-hatalomra jutásával – a saját ősi Napvallásunknak ezzel a jelképének a felhasználásával tudta behódoltatni – és a magyarságra kényszeríteni a zsarnoki elnyomó zsidó-kereszténységet – az idegen népirtó hatalom.

  A Magyar Életvallás szertartásos formája a Napvallás, ennek a jelképét, jelentőségének megfelelő magasztossággal és az Élet tiszteleteként használták évezredeken keresztül. A kereszténység alattomos félrevezetéssel, a templomba járatás kényszerével, busás papi állásokkal elnyomó és kizsákmányoló hálózatot hozott létre. Templomokat építtettek a népek kihasználásával – kényszeradókból, és kényszermunkával – azokat leigázott és kisemmizett rabszolgasorsban tartva. Ilyenek voltak a nincstelen jobbágyok, később a zsellérek. Királyi támogatással az Egyház kisajátította a jelentősebb földbirtokokat és a rajta élők nincstelenné váltak! A leigázás, kizsákmányolás és a másokon élősködés fenntartása érdekében, a sátáni háttérhatalom, a zsidó-kereszténységgel mindent elkövetett a Magyarság lejáratására, lepogányozására, legyalázására, kiirtására és elpusztítására, hogy ne az Igaz Isten-hitű Magyar Életvallás érvényesüljön.

  Legyünk felkészülve, hogy ezt folyamatosan gyakorolják ellenünk, minden létező módon. Ma már nem csak a vallásokkal, hanem mai modern népbutító és elnyomó, dezinformációkkal, reklámokkal, bankokkal, gyógyszeriparral, médiák reklám és show-műsoraival.