Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Egy japán professzor hitvallása és kiállása a magyarokért

…”Mi – néhányan – japán őstörténeti kutatók, abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar”.

A “felkelő Nap” birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelmi karma messzire sodort el. Faji kiválóságukat és első szerepüket elismerve érkeztünk meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiro vezetése alatt. Harminc évi tanulmányozás után ma meg kell állapítanom a következőket:

1.) Igaz magyar történelemírás sem a Habsburg-, sem a Horthy-korszak alatt nem létezett. A Habsburgok saját érdekükben elutasítottak mindent, ami az ősi eredetre utal. A Horthy-korszak illetékes szerve – a Teleki Pál Történelmi Intézet – saját nevelésű céhbeli tudósai pedig – Hóman Bálint vezetésével – “átértékelték” az amúgy is hiányos magyar történelmet a római katolikus egyház és a Habsburg-ház javára.

2.) A valóságos faji mítoszok alapján dolgozó történész (miképpen a görögöknél van) ebben a gárdában nem létezik, mert hogyan is értékelnék azok a mítoszok erejét és igazságát, akik a saját Nemzeti Krónikáik hitelét is lerontották!

…Innen, messziről jobban látszik az igyekezet is meg a hamisság is. Valóban a magyar fajta igen elkeveredett már. A “magyar” történetírás tudósai is ilyen kevert vérűek.

Van: német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is. Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar történetet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták javára akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni.

Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz és rajtuk keresztül minden magyarhoz. Nevezetesen:

Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a “magyar”, melynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik?!

Kik állnak e mögött a homályosító érdekszövetség mögött?!

Addig is, míg Önök erre válaszolni fognak, mi - japánok és az összes turáni törzsekhez tartozók, Pakisztántól Szibériáig és Hinduktól Burmáig – a legősibb “egységnyelv” elemeit magtartó nyelven – “magyarul” írjuk “Ébresztőnket” csaknem 800 millió testvérünkhöz, és ezzel a “Magya Népnek, Fajnak és Nemzetségnek” akarunk a legősibb származásért és a sokezeréves tradíciókért tiszteletet adni, még akkor is, ha Önök, „hivatalos magyar történelem tudósok” ezt a tényt erőszakkal megmásítani igyekeznek.

Egyet azonban tartson szem előtt minden magyar, még akkor is, ha történelemtudós:
A “Nap” az Önök Istene is – keleten kél és nyugaton nyugszik”…

/Shokotu Faisi dr. Ph./