Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Ki van a kereszten?!!

Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, nézzünk néhány idézetet a Törökországban előkerült eredeti, Krisztus korabeli írásból, a Barnabás evangéliumából:
Az alábbi nyilatkozat kiábrándít mindenkit, aki azt hitte a Badiny Jós Ferenc: Jézus a pártus herceg c. írás alapján, hogy Krisztus pártus-szkíta származású lett volna Mária révén. Mária zsidónő volt ez biztos, mert maga Krisztus mondta a főpapnak, már pedig ő tudta a legjobban, hogy ki az anyja.
Krisztus kinyilatkozása a származásáról és megtagadja önmagát a főpapnak:
„Maradj Jézus, kérte a főpap, mert tudnunk kell ki vagy, a nemzetünk megnyugtatása végett.”
Jézus azt felete: „Jézus vagyok Mária fia, Dávid magvából(!), egy ember aki féli az istent, és azt keresem, hogy az istennek megtiszteltetés és dicsőség adassék.” (Dávid tömeggyilkos volt, aki a hettitákat legyilkoltatta!)
A főpap: "Kérlek téged mond meg az igazat, te vagy az isten Messiása aki Mózes könyvében ígérve van?"
Jézus azt felete: „Igaz, az isten (az ó-szövetségi Jehova) így ígérte, ám valójában nem én vagyok ő, hiszen őt előttem alkották meg és utánam fog jönni”. (A "megalkotás" génmanipuláció beismerése magára Krisztusra és Mohamed prófétára vonatkozik, a majdani iszlám és a mohamedán vallás megalapítójára).

Krisztus vallomása Júdás keresztre feszítéséről:

„Tudd meg ó Barnabás, hogy ezért nekem hatalmas üldöztetésben kell részesednem és egyik tanítványom elad engem harminc darab pénzért. Miközben biztos vagyok benne, hogy aki elad engem, megölik majd az én nevemben, mivel az isten felemel engem a földről, és megváltoztatja az áruló megjelenését, így mindenki azt hiszi neki, hogy én vagyok, amikor pedig gonosz halált (kereszt halált) hal, hosszú időn át elviselem a világban ezt a gyalázatot. Ám amikor Mohamed eljön, az isten szent küldötte, a becstelenség el lesz véve”. (Krisztus előre tudott Júdás keresztre feszítéséről és mikéntjéről, tehát egy előre kitervelt gyilkosság volt.)

Akkor hát ki van a kereszten?!!
JÚDÁS!!!
Júdás, mint a titkos ügyekbe beavatott tanítvány, átlátta a helyzetet és tudott róla, hogy a zsidó népet az ó-szövetségi háttérhatalom a Krisztusi akciókkal (megrendezett "csodákkal", főpapok elleni prédikációkkal, a zsidó nép ámulatba ejtésével és pokoli fenyegetésekkel) manipulálja. Egy alkalommal beszólt Jézusnak, hogy ezt azért még sem kellene tenni-e a néppel (ebből vallásosságot csinálni, Jehovát istenként emlegetve). Krisztus hajthatatlan maradt és mivel a főpapok el akarták fogatni és felelősségre akarták vonni ezért, Júdás megegyezett velük, hogy megmutatja az elfogására kiküldött katonáknak, hogy a 13 közül ki a Jézus, mivel látszatra nem különbözött a zsidó tanítványoktól. Ezért Júdást, Krisztus és a titkos háttérhatalom "árulónak" tekintette!
Amikor a római katonákat kiküldték Kr. elfogására, akkora Jehova angyalai (komandósai) Kr.-t megszöktették, Júdást meg foglyul ejtették és átmaszkolták Kr. képmására, hogy őt fogják el a rómaiak és másnap a kivégezték Krisztus helyett. Kegyetlen gyilkos bosszút állva ezzel Júdáson, hogy a népet védte és "elárulta" a titkos háttérhatalmi ügyet azzal, hogy Krisztus tevékenységét megpróbálta leleplezni.
Ebben az esetben, Júdás a legnagyobb HŐS, akit az emberiség védelme miatt gyilkoltatott meg az idegen Krisztusi hüllő-hatalom, akit árulónak bélyegeztek, Krisztust meg "áldozati báránynak".
(A Bibliában is és az eredeti Barnabás Evangéliumában is az ó-szövetségi Jehovát (Jahve) nevezik nagybetűs "Istennek", aki gyilkoltatta a zsidókat, a zsidókkal meg minden más útjukba kerülő népet, ahogy az ó-szövetségben (a Tórában) le van írva)!