Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Ki van a kereszten?!!

Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, nézzünk néhány idézetet a Törökországban előkerült eredeti, Krisztus korabeli írásból lefordított, a Barnabás evangéliuma c. kiadásból. Az alábbi nyilatkozat kiábrándító azoknak, akik azt hitték a Badiny Jós Ferenc: Jézus a pártus herceg c. írás alapján, hogy Krisztus pártus-szkíta származású lett volna Mária révén. Mária zsidónő volt, ezt maga Krisztus mondta a főpapnak, már pedig ő tudta a legjobban, hogy ki az anyja. (Badiny Jós Ferenc nem tudott az eredeti Barnabás evangéliumáról, sem az Arvisuráról).

Krisztus kinyilatkozása a származásáról a főpapnak:
„Maradj Jézus, kérte a főpap, mert tudnunk kell ki vagy, a nemzetünk megnyugtatása végett.”
Jézus azt felete:
„Jézus vagyok Mária fia, Dávid magvából(!), egy ember aki féli az (ó szövetségi) istent, és azt keresem, hogy az istennek (Jahve-nak) megtiszteltetés és dicsőség adassék.”
(Dávid, korábbi zsidó király tömegmészárlással legyilkoltatta a hettitákat a zsidókkal! Jahve, a zsidók ószövetségi istene a zsidókat is ölette más népekkel, ezért "féltek" tőle, ha nem hajtották végre a Frigyládán keresztül kiadott parancsait más népek legyilkolására, vagy az ő imádására).
A főpap:
"Kérlek téged mond meg az igazat, te vagy az isten Messiása aki Mózes könyvében ígérve van?"
Jézus azt felete:
Igaz hogy, az isten (Jehova) így ígérte, ám valójában nem én vagyok ő, hiszen őt előttem alkották meg és utánam fog jönni”.
(Krisztust és Mohamed prófétát génmanipulációjával "alkotta" meg emberformájú lényeknek a titkos hüllő háttérhatalom). 

Krisztus vallomása Júdás keresztre feszítéséről:

„Tudd meg ó Barnabás, hogy ezért nekem hatalmas üldöztetésben kell részesednem és egyik tanítványom elad engem harminc darab pénzért. Miközben biztos vagyok benne, hogy aki elad engem, megölik majd az én nevemben, mivel az isten felemel engem a földről, és megváltoztatja az áruló megjelenését, így mindenki azt hiszi neki, hogy én vagyok, amikor pedig gonosz halált (kereszt halált) hal, hosszú időn át elviselem a világban ezt a gyalázatot. Ám amikor Mohamed eljön, az isten szent küldötte, a becstelenség el lesz véve”.
(Krisztus előre tudott Júdás keresztre feszítéséről és mikéntjéről, tehát egy előre eltervezett project volt a titkos háttérhatalom részéről, kitervelt gyilkossággal.)

Akkor hát ki van a kereszten?!
JÚDÁS! /Bizonyára volt tisztességes pártus neve, de azt a bibliaírók nem használták!/
Júdás, mint a titkos ügyekbe beavatott tanítvány, átlátta a helyzetet és tudott róla, hogy a zsidó népet az ó-szövetségi háttérhatalom a Krisztusi akciókkal (megrendezett "csodákkal", főpapok elleni prédikációkkal, a zsidó nép ámulatba ejtésével és pokoli fenyegetésekkel) manipulálja. Egy alkalommal beszólt Jézusnak, hogy ezt azért még sem kellene tenni-e a néppel (ebből vallásosságot csinálni, Jehovát istenként emlegetve). Krisztus hajthatatlan maradt és mivel a főpapok el akarták fogatni és felelősségre akarták vonni ezért, Júdás megegyezett velük, hogy megmutatja az elfogására kiküldött katonáknak, hogy a 13 közül ki a Jézus, mivel látszatra nem különbözött a zsidó tanítványoktól. Ezért Júdást, Krisztus és a titkos háttérhatalom "árulónak" tekintette!
Amikor a római katonákat kiküldték Kr. elfogására, akkorra Jehova angyalai (komandósai) Kr.-t megszöktették, Júdást meg foglyul ejtették és kicsit átmaszkolták Krisztus hasonlatosságára, és elfogatták a rómaiakkal. Másnap pszihózis keltéssel és kegyetlen megalázással elítéltették és szörnyű kínokkal kivégeztették Krisztus helyett. Kegyetlen gyilkos bosszút állva ezzel Júdáson, hogy a népet védte és "elárulta" a titkos háttérhatalmi ügyet azzal, hogy Krisztus tevékenységét megpróbálta leleplezni. A zsidó főpapok azt hitték, hogy Krisztust, Jehova küldöttét végzik ki.
Ebben az esetben, Júdás a legnagyobb HŐS, akit az emberiség védelme miatt gyilkoltatott meg az idegen krisztusi hüllő-hatalom, akit árulónak bélyegeztek, Krisztust meg "áldozati báránynak és megváltónak” nevezték.
A Biblia is és az eredeti Barnabás Evangéliuma is az ó-szövetségi annunaki Jehovát (Jahvet) nevezi nagybetűs "Istennek", aki a háttérhatalmi földönkívüli fegyveres erőkkel tömeggyilkosságokat végeztetett a zsidókon, és más népeken, akikkel a zsidók kapcsolatba kerültek, ahogy az ó-szövetségben (a Tórában) le van írva.