Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

A bibliai Jézus sosem létezett…

Kiásták az 1800 éve élt pápa testét, amely bizonyíthatja, hogy a bibliai Jézus sosem létezett.

Egy holttest mindent boríthat az Egyház 2000 éves hazugságaival kapcsolatban.

Bizonyíték, mely mindent megrengethet. Mi van, ha Jézus talán sosem létezett? Legalábbis nem abban a formában és nem úgy, ahogyan a Bibliából ismerjük.

Ugyanis az egyik pápa múmiájának feltárásakor megdöbbentő dolgokra bukkantak. Bizonyítékokat találtak arra, hogy a Messiás története csak egy nagy fikció, egy kitaláció, mely a Vatikán hatalmi törekvéseit szolgálta!

2000 éves titok van eltemetve a pápával:

Az egész azzal indult, hogy egy több mint 1800 évvel ezelőtt élt pápa mumifikálódott maradványait tárták fel és vették alaposabban górcső alá.

Szent Piusz egy olyan titkot vitt magával a sírba – szó szerint – mely mindent átírhat.

Magát a Bibliát is. Sőt, ez már bizonyos értelemben megtörtént, mivel éppen arra lehet bizonyíték, hogy a Jézusról szóló történetek egy része csupán mesterkélt kitaláció, vagy nem úgy történt, ahogyan ma mindenki ismeri.

A pápa eredetileg az olaszországi Aquilea városában született, és 155-ben halt meg, szintén ott, ahol végül egy katedrát emeltek a sírja fölé. 1989-ben azonban a katedrát lerombolták, majd a sírt is megnyitották, hogy a testet áthelyezzék.

Ekkor döbbentek meg alaposan azok, akik jelen voltak a koporsó felnyitásakor, ugyanis amikor sikerült kinyitni, akkor egy szinte tökéletesen épségben lévő test fogadta őket….

2010-ben történt meg az addigi legalaposabb vizsgálat, ekkor a pápát környező dolgokat, tárgyakat is átvizsgálták, ekkor bukkantak rá a titokra…

 

Titkos jegyzetek Jézusról:

Kiderült, hogy a holtteste feje alatt lévő tartópárna tele volt korábban növényekkel és zöldségekkel, ez nyomta el hosszú időn át a holttest szagát, és egyben képes volt azt konzerválni is.

A párna belseje azonban egy sötét titkot rejtett. Egy megdöbbenően sötét titkot, melyről az egyház tud, és mindig is tudott, de megöltek bárkit, aki ezt felfedte korábban, isten nevében.

Ezek a dokumentumok apokrif iratok voltak, de még annál is súlyosabb dolgot sejtettek az egyszeri olvasókkal: Jézus megváltástörténete csak kitaláció!

Erre utalnak azok a szövegek, melyek a Biblia korai szövegezései szerint íródtak. Sőt, bebizonyosodott róluk, hogy jóval régebbiek a legelső ismert forrásnál.

Vagyis a Bibliának volt egy korai vázlata, ráadásul nem is egy ilyet találtak a párnában.

Mindegyik másként meséli el vázlatosan Jézus történetét.

Vagyis az egyház legnagyobb hitéleti története, a világ által is ismert megváltás-sztori csak egy írói kitalálás volt…!?

 

A nagy Jézus-hazugság:

A kérdés csak az, hogyha valóban így van – márpedig a bizonyítékok erre utalnak – akkor mire volt ez jó a Vatikánnak, az egyháznak?

A válasz nagyon egyszerű.

Az egész nem volt több, mintegy eszköz, a Vatikán és a pápaság hatalmának megszilárdításához.

A Bibliát a niceai zsinat előtt sokkal több „evangélium” alkotta, ezeket azonban kigyomlálták, mert nem illettek abba a képbe, amit ők szerettek volna kialakítani Jézusról.

Jézus, létező történelmi személy volt, de egy egyszerű halandó ember, nem csodatévő.

A Vatikán pedig isteni, azaz égi legitimációt akart magának, hiszen ezen előjogokkal “isteni parancsra ” hivatkozva, bármit megtehettek az emberekkel, amit csak akartak.

A dokumentumok között több száz olyan történetet találtak, melyek mind hasonló megváltás történetek voltak, csak más-más személynevekkel és más aspektusokkal, eltérő életutakkal…

Vagyis Jézus és a története fából vaskarika, és ezt az egyház nagyon jól tudja.

/Forrás: titkok szigete/