Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Az emberiség kiszipolyozása

  Az emberiséget valamikor az ősi időkben géntechnológiával hozták létre, „égi szekereiken” a földre érkező, különböző fejlett fajok, különböző időkben, különböző érdekből, többszöri próbálkozással. Nevezték már őket isteneknek, teremtőknek, életfenntartóknak, angyaloknak! 

  Sok évmillió óta kozmikus háború folyik az élhető bolygók fennhatóságának a megszerzéséért. Fejlett kozmikus lények teremtő munkájukkal és tudásukkal, az életfolyamatok elindításával, a békés fejlődés biztosításával és tanulmányozásával a jobb élet reményében, igyekeznek az élet fenntartását biztosítani a bolygókon a Világegyetemben.

  Míg, a gátlástalan, agresszív, élet-idegen, és hatalomra törő nem emberi hüllő lények (annunakik, nibiruk, gyíkemberek), a még lakatlan bolygó értékes ásványkincseit, erőforrásait igyekeznek megszerezni, vagy a már lakott bolygó emberi erőforrásait satáni módon uralmuk alá hajtani, ha kell, a fejlett kozmikus teremtő lények elleni háborúkkal, elüldözésükkel egy már virágzó bolygóról, az élet pusztításával. Hüllők az emberiség felett uralkodó faj, az emberiség ádáz gyilkosai. A háttérhatalmi, titkolt sátáni (gonosz) uralkodásuk legfőbb célja a halhatatlanság elérése.

  A  bölcs látók tudni vélik, hogy Atlantisz elsüllyesztésétől kezdve, Abrasax levadássza az embereket és fogva tartja (a Föld, mint börtönbolygó), kinyeri a DNS-ből az esszenciát, melynek felhasználásával a saját életüket hosszabbítják akár több ezer évre! A földön uralkodó idegen lelkű elit vált a legagresszívabb parazitává, mely az emberek életén élősködve és energiájukat elszíva, jóval meghosszabbítják a sajátjukat. Az ősi sumér, egyiptomi, és babilóniai szövegek, vagy az irányításukkal többszörösen átszerkesztett Biblia is rejtve említi őket. Enoch könyve, ami hitelesnek mondható, a történelem előtti időkbe nyúlik vissza, valóságos űrháborúkról beszél, minden egyes mozzanata párhuzamba vonható a földet blokád alatt tartó földönkívüliekkel. A hivatalos tudománytól nem várható el az igazság kinyilvánítása, mert inkább eltitkolják. A beavatottak meg igyekeznek nyilvánosságra hozni.

Ma már kimutatható, hogy az emberi DNS-ben idegen eredetű és nem evolúciós (nem természetes fejlődésű) szekvenciák vannak. Ez még nem lenne baj. A baj az, hogy az emberi teremtésben az annunaki hüllőfaj is beleavatkozott. Legelsőként több százezer évvel ezelőtt, egy nagy testű majomfajt genetikailag módosítottak, ami teremtésnek nem nevezhető. Ez volt a Neander-völgyi két lábon járó majomfaj, amely sem ősembernek, sem majomembernek nem mondható. Egy kicsi agytérfogatú, erősen korlátozott képességű, ezért agresszív, de engedelmes rabszolga tulajdonságú, hüllő-aggyal ellátva.


 Ennek a célja a nehéz fizikai bányamunkák, pontosabban rabszolgamunkák elvégzése, a bolygó aranykincseinek a kizsákmányolására. A föld bányakincseit, mindennek előtt az aranykincseit kiaknázták, sok ezer tonna számra, a saját bolygójuk a Nibiru gazdagítására az értelmesnek mondható, de genetikailag úgy módosított majmokkal, hogy ne fejlődjenek tovább tudatilag és genetikailag sem, csak primitívek maradjanak. A természetes módon, szabadon fejlődő majmokból kiszolgáltatott, két lábon járó rabszolga lényeket hoztak létre. Az annunaki háttérhatalom, további leigázás céllal máig azt sulykolja az emberekbe a "tudósokkal", hogy ilyen primitív volt az emberiség őse. Ez aljas hazugság!
A mai emberiségnek a Homo-sapiens értelmes emberi fajt tekintjük. A Homo-sapienst a Lírai emberi faj teremtette sokkal később, közel 60 ezer évvel ezelőtt itt a Földön. A Lírai-emberek a Líra-csillagrendszerből, a Drakó-hüllők pusztításai elől menekültek a Nap-rendszerbe és teremtettek itt is, a Föld-bolygón embert a saját képmásukra és képességeik továbbadására az emberi faj túlélése érdekében. Az idő sürgetése miatt, kénytelenek voltak felhasználni a már Föld-bolygóra adaptálódott (ez egy nagyon hosszú evolúciós folyamat) hüllőagyú, két lábon járó rabszolga-majmok genetikáját, azok genetikájára felépítve a Homo-sapiens értelmes lírai-emberi genetikát és tudatot. Ezért van a mai ember agytérfogatán belül az úgynevezett "kisagy", vagyis a "hüllőagy". "Az agresszív szörny tulajdonság ott lapul mindannyiunkban" (ezt egy tudós mondta). Ez az alantas, agresszív, pusztító, de engedelmes (vallásos) tulajdonság az annunakiktól (hüllőktől) származik, nekik kell tulajdonítanunk, ők kódolták bele a kétlábon járó majmokba, amely később kényszerből az emberiség genetikai törzsét adta. A kizsákmányolhatóság és a szolgalelkűség, a leigázóknak kedvezett, de még ezt is tovább fokozták a vallásokkal, az ismeretlen isten (az ő) imádásukkal, az emberi akarat letörésével, az emberiség teljes ellehetetlenítésével.
A Homo-sapiens történetében, az Igaz Teremtő Erők erőfeszítései ellenére is igyekeztek az annunakik jogot formálni az emberiségre és rabszolgává tenni. Lásd: sumériai beszivárgás, hatalomátvétel, profitálás és pusztítás. Izraelita-zsidók létrehozása és pusztítása, más népek legyilkoltatása (ó-testamentum). A zsidókkal a történelem során, belső társadalmi pusztítások és bomlasztások elvégzése. Római rabszolgatartó birodalom, a kereszténység és a királyság bevezetése, önkényuralmi és liberalizált társadalmak kialakítása. Kommunizmus, kapitalizmus, csak hogy ne legyen béke a földön. Pl.: az 1.világháborúval és a lezárásával (Trianoni „béke” diktátummal) már megteremtették a 2.világháború feltételeit.
A 2.világháború megszervezett 40-50 milliós népirtása mellett, az általuk agy-manipulált és fasizált németekkel, a még meglévő aranykészleteket is összeraboltatták. A nemzetek tulajdonában levő készleteket a náci hatalommal begyűjtették, elrejtették, majd a rejtekhelyekről földönkívüli technikával elszállították a földről a saját bolygójukra. Ilyen volt az aranyvonatok esete, melyek az összerabolt több száz tonna aranykészletekkel nyomtalanul eltűntek. Ilyen volt a japán császár által távol keleten összeraboltatott több száz tonna arany elrejtése a Fülöp szigeteken, földalatti tárnákban, melyet szintén nem találnak meg a legkorszerűbb eszközökkel sem.