Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Az emberiség kiszipolyozása

A hüllők az emberiség felett uralkodó faj, az emberiség gyilkosai.

 

Az emberiséget valamikor az ősi időkben géntechnológiával hozták létre, „égi szekereiken” a földre érkező, különböző fejlett fajok, különböző időkben, különböző érdekből, többszöri próbálkozással. Nevezték már őket és leszármazottaikat akár isteneknek, teremtőknek, életfenntartóknak, őrzőknek, angyaloknak, bukott angyaloknak, anunnakiknak, hüllőknek, nephilimeknek!
Sok évmillió óta kozmikus háború folyik az Élet megteremtésére alkalmas bolygók fennhatóságának a megszerzéséért. Fejlett kozmikus lények teremtő áldásos munkájukkal és tudásukkal, az életfolyamatok elindításával, a békés fejlődés biztosításával és tanulmányozásával a jobb élet reményében, igyekeznek az élet fenntartását biztosítani a bolygókon a Világ Egyetemben.
Míg, a gátlástalan, agresszív, élet-idegen, és hatalomra törő nem emberi, hanem hüllő lények (annunakik, nibiruk, gyíkemberek), a még lakatlan bolygó értékes ásványkincseit, erőforrásait igyekeznek megszerezni, vagy a már lakott bolygó emberi erőforrásait a satániai módszerű uralmuk alá hajtani, ha kell, a fejlett kozmikus teremtő lények elleni háborúkkal, elüldözésükkel egy már virágzó bolygóról, az élet pusztításával.
A háttérhatalmi, titkolt satániai-sátáni uralkodásuk legfőbb célja a halhatatlanság elérése.
A  bölcs látók tudni vélik, hogy Atlantisz elsüllyesztésétől kezdve, Abrasax levadássza az embereket és fogva tartja (a Föld, mint börtönbolygó), kinyeri a DNS-ből az esszenciát, melynek felhasználásával a saját életüket hosszabbítják akár több ezer évre! A földön uralkodó idegen lelkű elit vált a legagresszívabb parazitává, mely az emberek életén élősködve és energiájukat elszíva, jóval meghosszabbítják a sajátjukat. Az ősi sumér, egyiptomi, és babilóniai szövegek, vagy az irányításukkal többszörösen átszerkesztett Biblia is rejtve említi őket. Enoch könyve, ami hitelesnek mondható, a történelem előtti időkbe nyúlik vissza, valóságos űrháborúkról beszél, minden egyes mozzanata párhuzamba vonható a földet blokád alatt tartó földönkívüliekkel. A hivatalos tudománytól nem várható el az igazság kinyilvánítása, mert inkább eltitkolják. A beavatottak meg igyekeznek nyilvánosságra hozni.

Ma már kimutatható, hogy az emberi DNS-ben idegen eredetű és nem evolúciós (nem természetes fejlődésű) szekvenciák vannak. Ez még nem lenne baj. A baj az, hogy az emberi teremtésben az annunaki hüllőfaj is beleavatkozott. Legelsőként több százezer évvel ezelőtt, egy nagy testű majomfajt genetikailag módosítottak, ami teremtésnek nem nevezhető. Ez volt a Neander-völgyi két lábon járó majomfaj, amely sem ősembernek, sem majomembernek nem mondható. Egy kicsi agytérfogatú, erősen korlátozott képességű, ezért agresszív, de engedelmes rabszolga tulajdonságú, hüllő-aggyal ellátva.


 Ennek a célja a nehéz fizikai bányamunkák, pontosabban rabszolgamunkák elvégzése, a bolygó aranykincseinek a kizsákmányolására. A föld bányakincseit, mindennek előtt az aranykincseit kiaknázták, sok ezer tonna számra, a saját bolygójuk a Nibiru gazdagítására az értelmesnek mondható, de genetikailag úgy módosított majmokkal, hogy ne fejlődjenek tovább tudatilag és genetikailag sem, csak primitívek maradjanak. A természetes módon, szabadon fejlődő majmokból kiszolgáltatott, két lábon járó rabszolga lényeket hoztak létre. Az annunaki háttérhatalom, további leigázás céllal máig azt sulykolja az emberekbe a "tudósokkal", hogy ilyen primitív volt az emberiség őse.
Ez aljas hazugság! A mai emberiségnek a Homo-sapiens értelmes emberi fajt tekintjük. A Homo-sapienst a Lírai emberi faj teremtette sokkal később, közel 60 ezer évvel ezelőtt itt a Földön. A Lírai-emberek a Líra-csillagrendszerből, a Drakó-hüllők pusztításai elől menekültek a Nap-rendszerbe és teremtettek itt is, a Föld-bolygón embert a saját képmásukra és képességeik továbbadására az emberi faj túlélése érdekében. Az idő sürgetése miatt, kénytelenek voltak felhasználni a már Föld-bolygóra adaptálódott (ez egy nagyon hosszú evolúciós folyamat) hüllőagyú, két lábon járó rabszolga-majmok genetikáját, azok genetikájára felépítve a Homo-sapiens értelmes lírai-emberi genetikát és tudatot. Ezért van a mai ember agytérfogatán belül az úgynevezett "kisagy", vagyis a "hüllőagy". "Az agresszív szörny tulajdonság ott lapul mindannyiunkban" (ezt egy tudós mondta). Ez az alantas, agresszív, pusztító, de engedelmes (vallásos) tulajdonság az annunakiktól (hüllőktől) származik, nekik kell tulajdonítanunk, ők kódolták bele a kétlábon járó majmokba, amely később kényszerből az emberiség genetikai törzsét adta. A kizsákmányolhatóság és a szolgalelkűség, a leigázóknak kedvezett, de még ezt is tovább fokozták a vallásokkal, az ismeretlen isten (az ő) imádásukkal, az emberi akarat letörésével, az emberiség teljes ellehetetlenítésével.
A Homo-sapiens történetében, az Igaz Teremtő Erők erőfeszítései ellenére is igyekeztek az annunakik jogot formálni az emberiségre és rabszolgává tenni. Lásd: sumériai beszivárgás, hatalomátvétel, profitálás és pusztítás. Izraelita-zsidók létrehozása és pusztítása, más népek legyilkoltatása (ó-testamentum). A zsidókkal a történelem során, belső társadalmi pusztítások és bomlasztások elvégzése. Római rabszolgatartó birodalom, a kereszténység és a királyság bevezetése, önkényuralmi és liberalizált társadalmak kialakítása. Kommunizmus, kapitalizmus, csak hogy ne legyen béke a földön. Pl.: az 1.világháborúval és a lezárásával (Trianoni „béke” diktátummal) már megteremtették a 2.világháború feltételeit.
A 2.világháború megszervezett 40-50 milliós népirtása mellett, az általuk agy-manipulált és fasizált németekkel, a még meglévő aranykészleteket is összeraboltatták. A nemzetek tulajdonában levő készleteket a náci hatalommal begyűjtették, elrejtették, majd a rejtekhelyekről földönkívüli technikával elszállították a földről a saját bolygójukra. Ilyen volt az aranyvonatok esete, melyek az összerabolt több száz tonna aranykészletekkel nyomtalanul eltűntek. Ilyen volt a japán császár által távol keleten összeraboltatott több száz tonna arany elrejtése a Fülöp szigeteken, földalatti tárnákban, melyet szintén nem találnak meg a legkorszerűbb eszközökkel sem.