Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Mi az igazság?!

A leggyakoribb ismertető jegyei, hogy megmásítják, lehazudják, elhallgatják, lábbal tiporják és ezek után még képes előkerülni sértetlenül. A megmásított, lehazudott, és elhallgatott Igazság ellenhatásúvá válik! 

Ha az igaz történelmünket kutatjuk, akkor mindennek előtt definiálnunk kell az igazság fogalmát. Az évezredes vallásos népbutítástól, dogmáktól, mindenkori hazugságoktól, és reklámoktól az emberek hozzászoktak a hazugságokhoz és már azt sem tudják, hogy valójában mit nevezünk igazságnak.

A kereszténység nyomasztó hatása alatt azt hiszik, hogy az igazság is csak hit kérdése, hogy ki,-mit hisz el, vagy hogyan vélekedik egyénileg. Az igazságot összetévesztik a nem átgondolt véleményekkel, hamisságokkal, és hazugságokkal. Ezért úgy gondolják, hogy az igazság sok féle lehet, ennek, vagy annak az embernek, vagy szervezetnek az igazsága, aki éppen kinyilvánít valamiről valamit. Ezt használja ki a közmédia is az emberek megvezetésére. Ez a félreértelmezések, félrevezetések, és a hazugságok útja, ami zsákutca a sötétben.

Egyféle Igazság létezik a történésekre!
Az IGAZSÁG az, ahogyan a valóságban megtörténnek az események az OK-OKOZAT legnagyobb törvény alapján a folyamatos jelenben, a múltból a jövőbe haladva.

A történések rögzülnek a Föld morfogenetikus tudati-energiamezőjében az Akasában és onnan nem lehet kitörölni.

Az Igazság a legfelsőbb tudati erő és emberi kötelesség önmagunkért és embertársainkért.