Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Árpád fiai nem haltak meg a pozsonyi csatában

Egy történelem hamisító, rosszindulatú zsidó-római keresztény hazugság a sok közül, hogy Árpád fiai 907-ben meghaltak a pozsonyi csatában. A német-római keresztény papság felháborodva az elrabolt avar kincsek visszaszerzésén az Árpád vezette nyugati hadjáratok miatt, összesített nyugat-európai keresztes háborút hirdettek a Magyarság "kiirtására" (hogy merik visszakövetelni az elrabolt kincseket?!). A többszörös nyugati keresztes túlerővel szemben, Pozsonynál az Árpád vezette Magyar hadak zseniális győzelmet arattak, amelyet ma is oktatnak a legnagyobb amerikai tisztképzőn, a West-Pointon.
Az Arvisurából, a korabeli igaz történelem leírásából kiderül, hogy Árpád három fia, akik alvezérként huszon-egynéhány évesen részt vettek a 907.évi Nagy Honvédő háborúban, a valóságban csak idősebb korukban haltak meg, sok évvel az után.
Levente a legidősebb, egy évvel korábban halt meg, a Kárpát-medencei bejövetelkori bolgár ütközetbeli sebesülése miatt.
Az Igaz Történelemírás korabeli rovó sámánjai a *születési és elhalálozási éveket is pontosan dokumentálták a következők szerint:
Árpád *848.-908. (60 évesen hunyt el, nem egészen 1 évvel a pozsonyi csata után).
Laád (Levente) *866.-906. (40 évesen hunyt el, 1 évvel a pozsonyi csata előtt).
Tarhos *882.-928. (46 évesen hunyt el, 21 évvel a pozsonyi csata után).
Üllő *884.-920. (36 évesen hunyt el, 13 évvel a pozsonyi csata után).
Jutas *885.-925. (40 évesen hunyt el, 18 évvel a pozsonyi csata után).
/Az ARVISÚRA nyomán/

Aki ezek után is nyugati keresztény leírásokat emleget és hazug nyugati történelem hamisító leírásokra hivatkozik ezzel, vagy bármely más eseménnyel kapcsolatban, az maga is hazug.