Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az Ős(Íz)Ten, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
A történelem hamisító, vallási alapon embereket egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz “isten”.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.
Az Igaz Isten megnyilvánulásának a lehetősége bennünk Él.
Ne máshol keresd, ne rajtad kívül, ne a templomokban,
és ne az égben, mint a bolondok, mert az a bolondok istene.
A kereszténység gyilkos ármány és bilincs a lelkeken!

 

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.
A ki nem mondott igazság méreggé válik Egy japán professzor hitvallása és kiállása a magyarokért A Hagyományőrzésről Az Őstörténelem kutatásról Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti emberi faj A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Hun-Magyar Közös Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése a jégkorszak után A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Egyiptomi hikszoszi írás azonossága (a fáraó korszak előtti) a hun-magyar rovásírással Ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön Az igaz történelmünket aranylemezekre írták elődeink Nyugati zsidó-keresztények amerikai honfoglalása népirtással Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása és a népek elnyomása Eged vezér Jézus titkos küldetése a Hun Birodalomban Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Az emberiség kiszipolyozása Kik azok az Annunakik?! Az Aranykor világvége Az Annunakik „tündöklése” és bukása Ki is volt Jehova?! A zsidók honfoglalása /a kánaáni tömegmészárlás/ A keresztelés névadással leplezett okkult rituálé Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Sötét korszak, amelyben élünk Katolicizmus felemelkedése
Óvakodj a kereszténységtől és minden formájától!! Az Élet-Teremtők és pusztítók a Földön és a vallások Telepatikus kommunikáció a szíriusziakkal Inuaki Dáviddal készült riportból Az eredeti Miatyánk meghamisítása A Himnusz A Buddhizmus talán az egyetlen Igaz Isten Szellemiség a világon. A Magyar Törzsszövetség megalakulása az Etel(Etil),-Ural-köz térségében A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Hunniában Az ókori kelet-nyugati nagy háború, Atilla hun-fővezér vezetésével A győzelem után az aranyasszony okozta Atilla tragédiáját! Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában A Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat eredménye Szemita faj genetikai kutatása Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai nem haltak meg a pozsonyi csatában „szent” István királysága a valóságban József Attila: Ősapám Koppány vezér hitvallása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Az ARVISURA titkosítása a kereszténység pusztítása elől Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere Más népek származása 2 /a Habsburgok/ A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek!! Procyonbeliek tanulsága a földi emberiség számára! IDEGEN CIVILIZÁCIÓK FÖLDI TEVÉKENYSÉGEI Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a zsidókról Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Egy főrabbi üzenete a világ legősibb népének A hunok, magyarok ősi szent írása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Egy Hun Táltos tanítása Atilla udvarában A Napvallás és a lelkiismeret jelképe. Ősi világ-örökségünk a Tamana Kultúra Az emberiség fejlődése??!

Ki is volt Jehova?!

Mivel a biblia legtöbb fejezete az izraeliták történelmét meséli el, ezért az összefüggések megértéséhez szükséges tisztán látni, hogy a zsidó istenként aposztrofált Jahve valójában kicsoda. Jahve vagy Jehova - aki a zsidónép történelmében több helyen is a féltékeny és kegyetlen istenként kerül említésre, - a biblia főszereplője. A könyv későbbi fejezetében egyértelmű lesz, hogy Jahve azonos Enlil fiával, Ninurtával, aki Jahve néven - melynek jelentése „a hegyek istene” - került be a bibliába.

A zsidók honfoglalása /a kánaáni tömegmészárlás/

Kiknek volt a hazájuk Kánaán?! Mert, hogy ott egy nép Kánaánt teremtett. Leszögezhetjük, hogy, amely nép ott Kánaánt teremtett annak a hazája volt az a föld, a mai Izrael. Azé a népé, amely ott korábban letelepedett és szorgalmas, tervszerű, teremtő munkával, évszázadok alatt jólétet, virágzó gazdaságot, azaz Kánaánt hozott létre családjainak. Annak a népnek volt a jogos hazája. A zsidó-bibliai ködösítés eloszlatására ugyancsak le kell szögezni, hogy olyan nevű nép és ország nem létezett, hogy „Kánaán”! Kánaán a zsidók nyelvén a jó létet jelenti! Kánaáni nép az a nép, amely ott a jó létet megteremtette! Akiket a zsidók minden ok nélkül legyilkoltak, hogy javaikat és földjüket elrabolva a jó létet megszerezzék tőlük.

A keresztelés névadással leplezett okkult rituálé

A vízzel való keresztelés a Vízistenhez, a Drakó-hüllőfaj teremtőjéhez való kötődést jelenti, nem pedig a Világteremtő Igaz Istenhez. Ez azért titkos beavató szertartás, névadással összekötve, mert az emberek előtt titokban tartják ezt a valódi jelentőségét. Teszik ezt azzal a névadással együtt, amely neveket és dokumentumokat a zsidók a kumráni Maghari Gnosztikus Közösség legyilkolásával raboltak el és juttattak a keresztény egyház részére a megalapításakor. A keresztény egyházat a judeo-zsidóság alapította Rómában. Ezért nevezzük judeo-kereszténységnek és római-katolicizmusnak.

Más népek származása 1 /a zsidó nép/

A zsidók tisztázatlan eredetűek, saját magukról is hazudnak. "Tilos" kutatni a múltjukat. A Bibliában Kr.e.~2000-től, Ábrámtól és Sáraitól származtatják magukat, de ezek hun eredetű nevek, amelyek értelme, ábrándozó és sáros területről származó. Ugyanis Ábrám a felesége Sárai Úrból származtak, az ősi mezopotámiai városból, ahol hun népek éltek. Későbbi átírással, azaz hamisítással lett belőlük Ábrahám és Sára. Mózes, a bibliai vezetőjük, feltehetően nem létező személy volt, mert kb. ezer évvel korábban, egy Babilóniában élő személy történetét másolták le a Mózes-kosaras történettel, a babilóniai fogság idején.

Sötét korszak, amelyben élünk

Jelenlegi korunk az Ötödik korszak, a Tonatiuh már nagyon öreg, és a ciklus végéhez közeledik. Ennek a kornak a kezdete nagyon régen, a keresztény időszámítás előtt i.e. a IV. évszázadban volt. Ez a legutóbbi „Amen”, vagy „Tonatiuh” ciklus tart a mai napig is, melynek megváltozása remélhetően, a vízöntő világhónapban végbemegy. Melyik időszakban kezdődött el ez az ötödik, Amen korszak? Akkor, amikor a hüllők először olvadtak be az emberek közé Sumérban, kiszorítva a szíriuszi tanítású Igaz Teremtő Isten-felfogást a köztudatból és úgy alakították ki a vallásokat, hogy „Amen”-el éltessék Amont (Armánt), ezt a sötét korszakot, amelyet a kékvérűek vezetnek.

Katolicizmus felemelkedése

A zsidók Saul Pál ágazata eggyé válva a római hatalmi elittel, 306-ban megalakították Rómában a Saul Paulista elvek és ókori zsidó-dogmák ( Jahve hit) alapján a katolicizmust, mint szervezetet és magukat "Egyháznak" kiáltották ki. Innentől alakult ki pl. az uzsorás-bankkár réteg is Rómában a meggazdagodott zsidó-pénzváltókból. Ennek az újonnan megalakult élősdi, mai divatos elnevezéssel „profit-orientált” szemléletű, hatalmi érdekvallássá alakított katolikus egyháznak a határozata volt a Calcinóban /ejtsd: Kalcinó (Olasz o.)/ összehívott zsinaton 451.-ben: -„Szigorúan Tilos és az ördög műve azt vallani, amely szerint az Isten benne Él a világban, a növényekben, az állatokban, és bennünk”. Tehát az Igaz Isten (Élet) aki az élővilágot létre hozta, nem az élővilágban és az emberekben Él és Létezik, hanem egy építményben lakik, amit elneveztek isten házának.

Óvakodj a kereszténységtől és minden formájától!!

Lásd YouTube video 1: A sátán zsinagógája, a kereszténység Lásd YouTube video 2: Születéstől a sátánig

Az Élet-Teremtők és pusztítók a Földön és a vallások

Ahogy azt az őseink a hunok és a magyarok nem csak hitték, hanem tudták, hogy az Igaz Isten a Világteremtője, Tudat (Szellem), Lélek, és Erő (Energia). Egységes, mindenhol és mindenben Létezik a Világmindenségben, a múltban, jelenben, és a jövőben. Az Első Alkotók már évmilliárdok óta létrehozták az Élővilágot más bolygókon, más csillagrendszerekben. Amint a Föld geológiailag alkalmassá vált az élet hordozására, megteremtették a növény, majd az állatvilágot, hogy majdan az emberiség fogadására is alkalmas legyen. Ez az óriási munka és fejlesztés, sok tízezer földi évet, vett igénybe.

Telepatikus kommunikáció a szíriusziakkal

Sok eonnal ezelőtt a bolygó üres volt, lakhatatlan környezettel, életformák nélkül. Sok millió év leforgása után, földönkívüliek egy csoportja jött a Földre és számos földi bázist alakított ki. Egy hatalmas projekt vette kezdetét: a Föld "terraformálása" – egy üres és élettelen bolygóból egy égi paradicsom megteremtése. A „kertészek” keményen dolgoztak és egy hosszabb időszak után a kezdeti csodás álom valóra vált. Olyan volt, mintha varázslat történt volna: A Föld a Naprendszer ékkövévé vált. Az élet minden színterén az egyensúly és a harmónia dominált. Miután elkészültek a projektel, a „kertészek” bőségben és szépségben hagyták el a Földet.

Inuaki Dáviddal készült riportból

Meg kell tanulnod a lelkeddel gondolkodni. Ha látod, hogy mindenki valami vagy valaki megváltoztatása érdekében összefog, tedd fel a kérdést, kik azok, akik a változást akarják? Jók, megértőek, nagylelkűek, bebizonyították ezt? A változás a többség érdekében történik, vagy az ő érdekükben? Mi nem felel meg nekik, miért szeretnének valamit megváltoztatni? Próbálj meg a szívükre figyelni. Kérd a Mátrixot, hogy mutassa meg a polaritását annak, aki beszél. Kérdezd meg a Mátrixot, hogy a beharangozott változás hasznos-e a bolygó jövőjére nézve, van-e igazság megfelelője a saját szintjén.

Az eredeti Miatyánk meghamisítása

A 306-ban megalakított katolicizmus, amint az a történelmi tényekből kiderül, mérhetetlen elnyomást, kínszenvedést és sok ádáz háborút okozott az emberiségnek. A Krisztusi hatalomnak, a zsidóság vezetésével, a roskadozó, annunaki háttérirányítású római rabszolgatartó és leigázó uralom átmentése volt a célja, nem pedig az emberiség üdvözülése. A álnok cionista-kereszténység dogmákkal és téveszmékkel eltorzította az emberekben élő Igazisten-hitet. A "Miatyánk”-ba és a bibliába Jehovát és annak szellemiségét behelyettesítve, zavarossá tették a "hívők" számára az Igazisteni-tudat látást, helyette bűntudatot hirdettek az emberek számára.

A Himnusz

A magyar nyelv a teremtés nyelve. Teremtő energiát generálunk vele. Mi Magyarok, - tudatosan, vagy nem tudatosan,- a Teremtő Tudat (Isten) népe vagyunk. Ha nem tudatosan használja valaki a magyar nyelvet, arra azt mondjuk találóan: nem tudja, hogy mit beszél. Ha tudatosan használjuk, akkor kifejezünk és közlünk vele, alkotásaink és teremtéseink szellemi megnyilvánulása. Amit mondunk, és ahogy mondjuk, az képeződik le a jövőnkbe, azaz az elkövetkezendő mindenkori jelenünkbe.

A Buddhizmus talán az egyetlen Igaz Isten Szellemiség a világon.

Buddha a megvilágosodása után átadta a tudását és a tanításait az embereknek és megteremtette vele az emberek Belső Békéjét és a népek közötti, mondhatni Világ Békét, ott, ahol a tanításai elterjedtek! Ez az egyetlen világvallás a Földön, amely a méretéhez képest sem, okozott háborúkat az emberek között, hanem elhozta számukra a békés természetes életet.

A Magyar Törzsszövetség megalakulása az Etel(Etil),-Ural-köz térségében

Összefogva, gazdaságilag és harcászatilag megerősödve, az új időszámítás szerint 181-200-ban ebben a Marina-Birodalomban alakult meg a Magyarok Törzsszövetsége a 24 Hun Törzsszövetségen belül, Ordosz-központi jóváhagyással, amelyet Tíz-Nyíl Szövetségnek /Onogur Szövetségnek/ is neveztek. Ekkor Káma fejedelem és Mirinda aranyasszony Magyar nevű unokája lett a fejedelem Káma halála után. Mirinda aranyasszony és Káma tanácsára, Magyar még kisfejedelem korában megalapította a Magyar Törzsszövetséget, öt magyar és öt magyari törzzsel /az Etil (Volga) bal és jobb partján élő törzsekkel/, azzal a céllal, hogy egymást minden viszontagságban segítik és megvédik.

A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Hunniában

A 300-ban megtartott Nagyszalán Gyula fősámán ismét kilátásba helyezte a rómaiakkal kötött 3x100 éves Sziszeki Egyezmény felmondását. A Melegvizek Birodalmának ifjúsága és hozzátartozóik követelték a fiatalságnak az erőszakos légiókba sorozása miatt, hogy a római légiók hagyják el Pannóniát, mert a rómaiakkal nyugatról jött „sáska” nép (zsidó nép) a szkíta-birodalmakat hazugságok révén, a rasna-etruszkok elnyomásával meg akarja semmisíteni és erőszakos latinosításhoz folyamodott.

Az ókori kelet-nyugati nagy háború, Atilla hun-fővezér vezetésével

A Priszkosz Rétor a kelet-római tudós és a Bizánci-császári udvari nagykövet képzett írnokának, Zétának a mai történelemírás szerint is hiteles személyes átélésének a leírása, az óriási keleti Hun és a nyugati római birodalom 451.évi nagy háborújáról, amely Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember c. feldolgozásában vált ismerté. Gárdonyi e nagy ívű, mozgalmas történelmi regényében a maga alaposságával, hiteles történelem kutatásával, a hun-magyar rokonságot bizonyítja, s a hunok romlatlanságát, becsületességét, szerénységét erkölcsi példaként állítja elénk.

A győzelem után az aranyasszony okozta Atilla tragédiáját!

A fővezér és az aranyasszony évődését megfigyelték az előőrsnek küldött gótok és egész úton azon tanakodtak, miként fordíthatnák saját hasznukra a hun vezetőrétegek közötti ellentéteket. Mire a Balatonhoz értek kész tervet sugalltak Atilla fejébe, hogy a győztes jogán őt megillető új feleséget a gót leányok közül kell kiválasztania. A nyugati Avarok gyanakodva figyelték. A Gilgames fejedelmi-származás és a Pusztaszeri Nagysüán-győztes jogán Atillát megillette a többnejűség és ezen jogát érvényesíteni is akarta Réka alaptalan dorgálásai miatt.

Az Avar Égi-Birodalom megalakulása

Baján, az avarok fővezér-fejedelme és sógora Szekeszárd bugáti fősámán-fejedelem 9 törzzsel /kb.félmillió lélekszámmal/ indult Pannon-föld felé, Buda és Atilla birodalmának feltámasztására. Újgur és Sumér Arvisúrákat vittek magukkal Bugátból. Ezeket olvasva gyűjtöttek maguknak erőt a nagy vállalkozás végrehajtására. Csát, Budavár sámán-fejedelme a Jász-síkságon várta Bajánt, az avarok felvonulását szervező Baranya tárkány fejedelem társaságában. Nem sokára a délceg Baján is megjelent és az újonnan jöttek letelepedésének a megbeszélése után Csát várába mentek nyári pihenőre.

Az elrabolt avar kincsek nyomában

Árpád már a második Kárpát-medencei Tárkány-mesterek rokonlátogatásán, 881-ben megkapta Pásztón az elrabolt avar kincsek részletes kimutatását. Nyomban rajtaütött Bécs városán és az avar kincseknek ott visszaszerzett részét Lebéd vezérhez szállíttatta. 884-ben az alsó Marót tartományban szedte össze az avar kincseket. 888-ban Lóbérc tartományában jelent meg tárkányaival hasonló céllal. Verecke kabar fejedelem nyilvántartása szerint ugyanis oda kerültek a kabaroktól még az avar törzsszövetség ideje alatt ellopott kincsek.

A Magyar Törzsszövetség honfoglalása

Az új időszámítás után, a hunok és az avarok utáni harmadik nagy honfoglalásnak a kiváltó oka az Avar Birodalom meggyengülése volt, pápai nyomásra a németek és Nagy Károly vezette frankok rabló hadjáratai miatt. A hun,-avar,-pannon őslakosságot lepogányozva erőszakos térítéseket és rablásokat követtek el, hogy a felbecsülhetetlen értékű hun és avar kincsekhez, kézműves arany-veretekhez szekérszámra hozzájussanak „adakozás”-nak nevezve.