Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

 

Igaz Történelmünk


 

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az ŐsTen, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
Az emberiséget manipuláló, vallási alapon egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz "isten".


Emberi jogunk és kötelességünk tudni az őstörténelmünket.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.

Ezer éveken át Őrzők Vigyázták e Kincset!
Élet Templomának Kincse ez mely most megismertetik!
Vigyáz rá Te is, s jól Tudd a Rendet!
Az Igazság, ami nyitja az ősi Tudást Benned!

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.

 

Az oldal tartalma nemzetközi szerzői jogvédett!
/Bővebben a Kapcsolat menüben/

Mi az igazság?! Bizonyítás a leírtakról Az őstörténelem kutatás kritériumai A Hagyományőrzésről Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Egy japán professzor hitvallása Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti és a hun emberi faj származása A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába Hun-Magyar Közös Eredet Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Nimród a valóságban Egyiptomi hikszoszi írás azonossága Ősi magyar nyomok Az igaz történelmünket aranylemezekre írták Amerikai honfoglalás Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása Eged vezér Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban Barnabás Evangéliuma Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Az emberiség legnagyobb átverése Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Kereszténység és a háttérhatalom Az emberiség kiszipolyozása Reptiliánok uralma Kik azok az annunakik?! Az atlantiszi aranykori világvége Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése Ki is volt Jahve? A zsidók honfoglalása A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás) Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Más népek származása 2 /a Habsburgok/ Sötét korszak, amelyben élünk
Katolicizmus felemelkedése Óvakodj a kereszténységtől Az Élet-Teremtők és pusztítók Telepatikus kommunikáció Inuaki Dáviddal riport Az eredeti Miatyánk A Magyar Himnusz A Buddhizmus A Magyar Törzsszövetség megalakulása A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Az ókori kelet-nyugati nagy háború Atilla tragédiája Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai Ősapám Koppány vezér hitvallása „szent” István királysága a valóságban Az ARVISURA titkosítása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek Procyonbeliek tanulsága IDEGEN civilizációk földi tevékenységei Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a magyarokról Mit mondtak híres emberek a zsidókról Szemita faj genetikai kutatása Egy főrabbi üzenete Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Népek szent könyvei A Biblia Hunok, magyarok igaz történelemírása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Lélek fejlődése Napvallás és a Lélek jelképe. Az emberiség fejlődése Tamana Kultúra az ősi világ-örökségünk Nostradamus üzenete: Feltárt múlt a jelenhez szól Néhány fogalom

Idegen judeo-keresztény istenek imádása

Idegen és hamis istenek imádása, manipulatív, Természet és Élet ellenes, az Élet természetével ellentétes felfogás. Amelynek a következménye, milliók erőszakos halála 2000 év óta, amely a két Világháborúban csúcsosodott ki és a magyar történelem 1000 éve tartó tragikus keresztény korszaka.

Kereszténység és a háttérhatalom

A keresztény isteneknek kikiáltott bálványok (Jézus, Jézus atyja: Jehova, és Mária), ostoba, aljas, és bűnös dogmatikus hatalmi érdekű, manipulatív eszmerendszerrel, és propagandával van felépítve és megtámogatva.

Az emberiség kiszipolyozása

Az emberiséget valamikor az ősi időkben géntechnológiával hozták létre, „égi szekereiken” a földre érkező, különböző fejlett fajok, különböző időkben, különböző érdekből, többszöri próbálkozással. Nevezték már őket és leszármazottaikat akár isteneknek, teremtőknek, életfenntartóknak, őrzőknek, angyaloknak, bukott angyaloknak, anunnakiknak, hüllőknek, nephilimeknek!

Reptiliánok uralma

Reptiliánok vették át az emberi társadalom feletti hatalmat /Döbbenetes dolgokat állít egy professzor/

Kik azok az annunakik?!

Az anunnakik, a Nibiru bolygó lakói, tevékenysége abban nyilvánul meg, hogy primitív népekkel (ilyen pl. az emberiség) népesítenek be bolygókat, majd hagyják őket elszaporodni, miközben sokkal fejlettebb fajok – a mi esetünkben a honos hüllők, akik a föld és a hold belsejében élő gyíkemberek – gondjaira bízzák őket, akik aztán teljes kontroll alatt lefölözik az emberiség javait „teremtőjük” akaratának megfelelően. Ennek a folyamata jól megfigyelhető az emberiség történetében. Ez a kizsákmányolás, kihasználás nem ért véget, folyamatosan zajlik jelenünkben is.

Az atlantiszi aranykori világvége

Az Atlantisz elsüllyesztésével bekövetkező aranykori világvégétől kezdve,- a földi emberiségtől sokkal nagyobb tudású, intelligenciájú és technikailag összehasonlíthatatlanul fejlettebb kozmikus társadalom hüllő lényei,- az emberiség ősi ellenségei irányítják a földi társadalmakat. Ez a hideg, embergyűlölő, gyilkos idegen faj lett az emberiség kényszerű istene.

Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése

NIBIRU az annunakik bolygója, amit a halál bolygójának is neveznek. Megállapítható, hogy Nibiru valahányszor visszatért a naprendszerbe, mérhetetlen katasztrófákat okozott, halál és pusztulás kísérte. Társadalmi, tudományos, és technikai fejlődés előmozdítással, az emberiség nagyobb mértékű kiszipolyozására tehettek szert. Csupán a rabszolgaság fenntartásával (pl.:római birodalom) már nem elégedtek meg.

Ki is volt Jahve?

Mivel a biblia legtöbb fejezete az izraeliták történelmét meséli el, ezért az összefüggések megértéséhez szükséges tisztán látni, hogy a zsidó istenként aposztrofált Jahve valójában kicsoda. Jahve vagy Jehova - aki a zsidónép történelmében több helyen is a féltékeny és kegyetlen istenként kerül említésre, - a biblia főszereplője. A könyv későbbi fejezetében egyértelművé válik, hogy Jahve azonos Enlil fiával, Ninurtával,

A zsidók honfoglalása

Kiknek volt a hazájuk Kánaán?! Mert, hogy ott egy nép Kánaánt teremtett. Leszögezhetjük, hogy, amely nép ott Kánaánt teremtett annak a hazája volt az a föld, a mai Izrael. Azé a népé, amely ott korábban letelepedett és szorgalmas, tervszerű, teremtő munkával, évszázadok alatt jólétet, virágzó gazdaságot, azaz Kánaánt hozott létre családjainak. Annak a népnek volt a jogos hazája!

A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás)

A vízzel való keresztelés a vízistenhez, a drakó-hüllőfaj teremtőjéhez való kötődést jelenti, nem pedig a Világteremtő Igaz Istenhez. Ez azért titkos szertartás, névadással összekötve, mert az emberek előtt titokban tartják ezt a valódi jelentőségét.

Más népek származása 1 /a zsidó nép/

A zsidók tisztázatlan eredetűek voltak, saját magukról is ha-zudtak. "Tilos" volt kutatni a múltjukat. A bibliai történetük Kr.e.~1800-tól, Ábrámtól és Sáraitól indul, ezek hun-magyar eredetű nevek, amelyek értelme, ábrándozó és sáros területről származó.

Más népek származása 2 /a Habsburgok/

„A Habsburgok leszármazását a ház történetírói a XIII. és XIV. században a római Pierleone zsidó-családtól vezették le, amely családból a XII.században egy pápa is származott, II.Anakletus pápa”. Ezt a származást a Habsburgok szégyellték a Pierleone család története miatt, és igyekeztek eltitkolni. Pontosabban meghamisítani azzal, hogy őseinek sorát az ó-római Aniciusokig, vagy egészen a Scipiokig próbálták levezetni, amely próbálkozásuk kudarcba fulladt.

Sötét korszak, amelyben élünk

 Jelenlegi korunk az ötödik korszak, a Tonatiuh már nagyon öreg, és a ciklus végéhez közeledik. Ennek a kornak a kezdete nagyon régen, a keresztény időszámítás előtt (i.e.) a IV. évezredben volt. Ez a legutóbbi „Amen”, vagy „Tonatiuh” ciklus tart a mai napig is, melynek megváltozása remélhetően, a vízöntő világhónapban elkezdődött. Melyik időszakban kezdődött el ez az ötödik, Amen korszak? Akkor, amikor a hüllők először olvadtak be az emberek közé Sumérban, kiszorítva a szíriuszi tanítású Igaz Teremtőisten-felfogást a köztudatból és úgy alakították ki a vallásokat, hogy „Ámen”-el éltessék Ámont (Ármányt), a fáraó-korszakon keresztül, amit a kékvérű annunakik vezetnek.

Katolicizmus felemelkedése

A zsidók Saul Pál ágazata eggyé válva a római hatalmi elittel, 306-ban megalakították Rómában a Saul Paulista elvek és ókori zsidó-dogmák ( Jahve hit) alapján a katolicizmust, mint szervezetet és magukat "Egyháznak" kiáltották ki. Innentől alakult ki pl. az uzsorás-bankkár réteg is Rómában a meggazdagodott zsidó-pénzváltókból. Ennek az újonnan megalakult élősdi, mai divatos elnevezéssel „profit-orientált” szemléletű, hatalmi érdekvallássá alakított katolikus egyháznak a határozata volt a Calcinóban /ejtsd: Kalcinó (Olasz o.)/ összehívott zsinaton 451.-ben: -„Szigorúan Tilos és az ördög műve azt vallani, amely szerint az Isten benne Él a világban, a növényekben, az állatokban, és bennünk”. Tehát az Igaz Isten (Élet) aki az élővilágot létre hozta, nem az élővilágban és az emberekben Él és Létezik, hanem egy építményben lakik, amit elneveztek isten házának.

Óvakodj a kereszténységtől

Lásd YouTube video 1: A sátán zsinagógája, a kereszténység Lásd YouTube video 2: Születéstől a sátánig

Az Élet-Teremtők és pusztítók

Az őseink a hunok és a magyarok nem csak hitték, hanem tudták, hogy az Igaz Isten a Világteremtője, Tudat (Szellem), Lélek, és Erő (Energia). Egységes, mindenhol és mindenben Létezik a Világmindenségben, a múltban, jelenben, és a jövőben. Az Első Alkotók már évmilliárdok óta létrehozták az Élővilágot más bolygókon, más csillagrendszerekben. Amint a Föld geológiailag alkalmassá vált az élet hordozására, megteremtették a növény, majd az állatvilágot, hogy majdan az emberiség fogadására is alkalmas legyen. Ez az óriási munka és fejlesztés, sok tízezer földi évet, vett igénybe.

Telepatikus kommunikáció

Sok eonnal ezelőtt a bolygó üres volt, lakhatatlan környezettel, életformák nélkül. Sok millió év leforgása után, földönkívüliek egy csoportja jött a Földre és számos földi bázist alakított ki. Egy hatalmas projekt vette kezdetét: a Föld "terraformálása" – egy üres és élettelen bolygóból egy égi paradicsom megteremtése. A „kertészek” keményen dolgoztak és egy hosszabb időszak után a kezdeti csodás álom valóra vált. Olyan volt, mintha varázslat történt volna: A Föld a Naprendszer ékkövévé vált. Az élet minden színterén az egyensúly és a harmónia dominált. Miután elkészültek a projektel, a „kertészek” bőségben és szépségben hagyták el a Földet.

Inuaki Dáviddal riport

Meg kell tanulnod a lelkeddel gondolkodni. Ha látod, hogy mindenki valami vagy valaki megváltoztatása érdekében összefog, tedd fel a kérdést, kik azok, akik a változást akarják? Jók, megértőek, nagylelkűek, bebizonyították ezt? A változás a többség érdekében történik, vagy az ő érdekükben? Mi nem felel meg nekik, miért szeretnének valamit megváltoztatni? Próbálj meg a szívükre figyelni. Kérd a Mátrixot, hogy mutassa meg a polaritását annak, aki beszél. Kérdezd meg a Mátrixot, hogy a beharangozott változás hasznos-e a bolygó jövőjére nézve, van-e igazság megfelelője a saját szintjén.

Az eredeti Miatyánk

Eredeti Mi Atyánk a feltárt aranykori Mu agyagtáblákról. /A kereszténység alapítói hozzájutva, ezt az ősi imát hamisították meg, hogy az emberek ne az önmagukban létező teremtő isteni erővel éljenek, hanem egy idegen elnyomó istenben, a zsidók Jehova istenében higgyenek kiszolgáltatva a népirtó uralmának/.

A Magyar Himnusz

A magyar nyelv a teremtés nyelve. Teremtő energiát generá-lunk vele. Mi Magyarok, – tudatosan, vagy nem tudatosan – a Teremtő Tudat (Isten) népe vagyunk. Ha nem tudatosan hasz-nálja valaki a magyar nyelvet, arra azt mondjuk találóan: nemtudja, hogy mit beszél. Ha tudatosan használjuk, akkor kifejezünk és közlünk vele, alkotásaink és teremtéseink szellemi megnyilvánulása. Amit mondunk, és ahogy mondjuk, az képeződik le a jövőnbe, azaz az elkövetkezendő mindenkori jelenünkbe.

Megjelent az Igaz Történelmünk könyvkiadásban.

Megvásárolható a Magyar Menedék Könyvesháznál: www.magyarmenedek.com személyesen vagy online megrendeléssel.
Megrendelhető közvetlenül e-mailen: gigor.janos@gmail.com csomagküldéssel utánvéttel, könyvár: 6200,- Ft.
A megrendeléshez szükséges adatok: Név, lakcím, e-mailcím, tel.szám. Megrendelés a kiadón keresztül: www.my-book.hu

Ez a könyv vallási és történelmi tévhitek helyett, valós történelmi események összefüggésével,
analóg gondolkodásra képes, igaz valóság érdekű, magyar identitású emberek számára íródott.

Valós történelmi igényességgel íródott és gazdagon illusztrált 330 oldalas könyv, különböző hiteles
forrásokból forrás hivatkozásokkal, az eltitkolt hun-magyar őstörténelmünkről és eredetünkről.

 

Olvasói vélemények

Borbás Edit – Budapest

- Igaz történelmünk c.könyve valami fantasztikusan jól sikerült!
Mennyi tudás van benne és mennyi munka! Gratulálok!
Mondhatni : A magyarok bibliája
Ezt tanítani kellene az iskolákban!
Borzasztó,hogy hamis történelmet tanítanak az igazság helyett (nem véletlen)!
- Az Ön gondolatainak,tudásának (könyvének) Teremtő Ereje van, Szavainak pedig Súlya!
- Ez a könyv óriási érték a Magyarok számára!

Szabó Ágnes – Kübekháza

Olvastam a könyvét. Nagyon értékes műnek tartom, egy részlet kivételével. Szerintem Jézus nem volt a hüllők oldalán.
A Biblia egy összetákolt irathalmaz, amelyben az Ószövetséget összehamisítják az Újszövezséggel. Jézus nem volt az ördögi Jhvh fia, hanem pontosan az ő fiai ellen érkezett, tiszta forrásból.
A hüllők, azaz Stn földi serege szerintem nem alakváltók. 
- Mindenképp egy alapmű a polcomon, ez biztos. És örülök, hogy megírta.

 

Oláh Attila – Tatabánya

Nem csalódtam az Igaz Történelmünkben.
Ha van is egy- két dolog, vagy esemény benne, amit én másképp látok, másképp ítélek meg, ennek nincs igazán jelentősége.
Ezekről a történelmi dolgokról rajtad kívül ilyen alaposan, még senki sem tájékoztatott.
Néhány dolog a teljesség igénye nélkül:
Semmilyen vallásnak nincs joga kisajátítani az egy igazságot, az egy istenbe vetett hitet, annak letéteményesének kikiáltania magát, és rátukmálni, ráerőszakolni azt másokra! A keresztény, a zsidó, az iszlám vallásban nincs helye az önálló véleménynek, gondolatnak, illetve a gondolkodásnak, a kiállásnak, a tudásnak, a Szellem világosságának. A ,,Teremtő" szabad akarattal alkotta meg az embert a biblia szerint is, akkor az ő vallásukban hol a szabad akarat?Ugyanez áll a krisztusi békeszeretetre, illetve a krisztusi megértésre és türelemre is.
A jézusi békeszeretet, megértés és türelem jegyében gyilkoltak, mészároltak le bestiális kegyetlenséggel másokat, akiknek nem volt azonos a hitvallásuk  a világnézetük,  vagy ha csak kérdőre vontak a ,,szentírásból" jó néhány fejezetet, vagy annak egyes pontjait.