Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Te ki vagy?!

Akinek az határozza meg az identitás-tudatát, hogy mit tanítottak a magyar történelemről az iskolákban és mivel áltatják a nyugati írott forrásokra hivatkozó hivatásos történészek, akkor az nagyon rossz úton jár. Ezek az emberek ezért nem veszik komolyan a magyarságukat, mert csökevényes a magyarság-tudatuk, a valós tudásuk, és az igazi műveltségük (helyette állműveltséggel, színház-műveltséggel rendelkeznek). A „hivatalos” forrásoknak pont ez a céljuk. A képzett dilettánsok, a hivataloskodók, a nyugati írott forrásokra hivatkozók gondolkodnak úgy, hogy a nyugati kétes értékű, sőt lejárató források fontosabbak a számukra a mi történelmünkről, mint a mi igaz történelmünket átlátók és leírók tudása. A nyugati kereszténységet sokkal inkább az elnyomásunk, a leigázásunk, és a kirablásunk érdekelte, nem pedig a valós történelmünk. A nyugati írott források legalább annyira hamisak, mintha mi magyarok akarnánk megírni a belgák, vagy az angolok történelmét. A belgák történelmét a kongói népirtásuk és tömeggyilkosságuk, az angolok történelmét pedig az írországi és az amerikai őslakos népirtásaik és tömeggyilkosságaik alapján. De mi ezzel nem tévednénk, mint ők a mi történelmünkkel. Mi nem végeztünk egy népirtást sem és egy rabló háborút sem, mint ők, akik magukból indulnak ki más népek lebecsülésében, csupán azért, mert a nyugat nem képes másként gondolkodni, csak a maguk álságos, hazug módján.                            Nekünk, magyaroknak a saját ésszerű gondolkodásunkban (ami a keresztény dogmáktól már csak csökevényesen létezik) és a saját őseinkben kellene bíznunk meggyőződéssel, akik megírták az Igaz Történelmet, és el kellett rejteniük a nyugati-keresztény rablógyilkosok pusztításai elől. Akik a Krisztusi hazugság fehér leplébe burkolózva, mindenkor a szabad népek leigázására törekedtek, hogy kifosszák azokat a maguk gazdagítására és uralmára. Az utána következő korokban pedig a valós történéseket megmásítva, lehazudják a rablógyilkos történelmüket a népirtó keresztény isteneik (Jehova és a fia Krisztus) mögé bújva.