Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Kik azok az annunakik?!

Miről ismerhetők fel az annunakik tevékenysége?!

/Gyümölcséről ismerszik meg a fa/

Az anunnakik, a Nibiru bolygó lakói, tevékenysége abban nyilvánul meg, hogy primitív népekkel (ilyen pl. az emberiség) népesítenek be bolygókat, majd hagyják őket elszaporodni, miközben sokkal fejlettebb fajok – a mi esetünkben a honos hüllők, akik a föld és a hold belsejében élő gyíkemberek – gondjaira bízzák őket, akik aztán teljes kontroll alatt lefölözik az emberiség javait „teremtőjük” akaratának megfelelően. Ennek a folyamata jól megfigyelhető az emberiség történetében. Ez a kizsákmányolás, kihasználás nem ért véget, folyamatosan zajlik jelenünkben is.


  Az emberiséget valamikor az ősi időkben géntechnológiával hozták létre, „égi szekereiken” a földre érkező, különböző fejlett fajok, különböző időkben, különböző érdekből, többszöri próbálkozással. Nevezték már őket isteneknek, teremtőknek, életfenntartóknak, angyaloknak!

  Sok évmillió óta kozmikus háború folyik az élhető bolygók fennhatóságának a megszerzéséért. Fejlett kozmikus lények teremtő munkájukkal és tudásukkal, az életfolyamatok elindításával, a békés fejlődés biztosításával és tanulmányozásával a jobb élet reményében, igyekeznek az élet fenntartását biztosítani a bolygókon a Világegyetemben.

  Míg, a gátlástalan, agresszív, élet-idegen, és hatalomra törő nem emberi hüllő lények (annunakik, nibiruk, gyíkemberek), a még lakatlan bolygó értékes ásványkincseit, erőforrásait igyekeznek megszerezni, vagy a már lakott bolygó emberi erőforrásait satáni módon uralmuk alá hajtani, ha kell, a fejlett kozmikus teremtő lények elleni háborúkkal, elüldözésükkel egy már virágzó bolygóról, az élet pusztításával. Hüllők az emberiség felett uralkodó faj, az emberiség ádáz gyilkosai.
A háttérhatalmi, titkolt sátáni (gonosz) uralkodásuk legfőbb célja a halhatatlanság elérése.


Az anunnakik legfőbb tevékenysége az emberi evolúció hosszú távú befolyásolása, elit csoportok, rendszerek és intézmények által, valamint az emberi tudat kontrollálása. A korai időktől kezdve Sumérban és azóta minden civilizációban és társadalmi rendszerben az uralkodó osztály, a királyi családok tagjai, kevés kivétellel, mint a Szkíta-királyi családok és az Árpád-ház (amely ki is halt), mind alakváltó hüllők voltak, és azok ma is. Rájöttek arra, ha meg akarják tartani az 50-50 %-os genetikai arányt - amely az alakváltozáshoz (emberi alak,-hüllő alakváltáshoz) nélkülözhetetlen -, akkor egymás között kell szaporodniuk annak érdekében, hogy ez meg ne változzon. Ezért volt belterjes pl.: a Habsburg-ház. Azért nagyon fontos ez számukra, mert ha az egyensúly valamilyen mértekben megváltozik, nagyon nehéz átalakulni egyik állapotból a másikba. Ha az arány az emberi genetika felé tolódik el, akkor nehezen tudnak hüllővé változni, fordított esetben, pedig nehezen tudnak emberré alakulni, vagy nem tudják az emberi formát sokáig megtartani közöttünk. Rájöttek arra is, ha emberi húst fogyasztanak (gyermek eltűnések és gyilkosságok), vért isznak (vámpírok), emberi hormonokat szednek, viszonylag sokáig tudják tartani az emberi alakot. Ekkor alakult ki közöttük az emberi feláldozás szokása, titkos szertartások gyakorlata, abból a célból, hogy az emberi húst, vért, hormonokat fogyasszanak. Ezek mind a mai napig így történnek. Elsősorban gyermekeket és szűzlányokat rabolnak el és gyilkolnak meg, hogy emberi vért igyanak, és emberi húst fogyasszanak, hogy az értékes hormonokhoz hozzá jussanak. Ebből adódik a sok gyermek eltűnés és gyilkosság, és a vatikáni titkos szertartások. A vámpírok tevékenysége is ezt a célt szolgálta a gyanútlan embereken, évszázadokon keresztül.

Ezt a gyanútlanságot, az emberekben kialakított keresztényi hittel biztosítják a maguk számára, évszázadok óta. Idővel az emberiség már elfeledkezett a hüllő fajról, mivel személyesen már hosszú idő óta nem találkoztak velük, elszoktak tőlük, nem is emlékeztek már rájuk. A létezésük a köztudatban már nem volt jelen, esetleg néha emlékként bukkant elő a múltból sárkánymesék, vámpír elbeszélések, démoni rémtörténetek formájában.


Az uralkodó hibrid hüllő-fajnak állandóan emberi formában kellett maradnia, hogy álcázni tudja magát. Az emberi feláldozásokra, rituális gyilkosságokra, szertartásokra titkos helyeken (főúri kastélyokban, vagy királyi palotákban) jöttek össze, és ekkor, ennek keretében alakultak át az eredeti hüllőformájukra. Ezt azonban nem lehetett gyakran megtenni, mert az átalakulás nehéz és körülményes. Nem tudták a tagokat mindig összehozni, gyakran el kellett halasztani a szertartást, de viszont az emberi vérre, húsra, hormonokra szükségük volt. Éppen ezért, áthidaló megoldásként alkották meg a házi disznót. 


A Sumér- időben még csak vaddisznó élt a földön, ezért ember és vaddisznó genetikai manipulációval hozták létre a házi disznót. Ezt az állatot direkt azért alkották, hogy alapvető, fontos hormonokhoz jussanak a következő szertartásig. Ez a disznófaj a mangalica volt, amely Sumérból származik.


A mai modern orvostudomány előszeretettel használ sertés szerveket az emberi beavatkozásokhoz, pontosan azért, mert ez a lény genetikailag nagyon közel áll az emberhez és szervei az emberével kompatibilisek. Ma Magyarországon az emberek legszívesebben disznóhúst fogyasztanak, ez a szokás is Sumérból származik, de a valódi okokat titkosították a számunkra.
Mi Magyarok, mint népcsoport, mi vagyunk a sumérok európai leszármazottai. Mi vagyunk a Líra csillagképből származó emberi faj - proserpinei, majd marsi közvetítéssel - Földre menekült tagjainak genetikájából, és a hüllő genetikából megalkotott embertípusnak egy genetikai törzse. Létezik olyan történelemfelfogás, hogy a magyarság Sumérból ered, de a hivatalos történelemírás ezt tagadja. Ez így nem is volna igaz, az csak egy letelepedés volt a sok közül. A származásunk Atlantiszhoz kötődik, ott lett megteremtve az első humánus lírai ember típus az annunakik által két lábon járó buta rabszolgának teremtett neander-völgyi ősemberből a homo-sapiens.
Suméria és Babilónia kultúrájának az összeomlását jelentette a Nibiru bolygóról származó kékvérű anunnaki uralkodók beszivárgása a társadalomba. Felsőbbrendűségükkel visszaélve, ezek az agresszív, embergyűlölő és lealacsonyító hüllő lények lettek a sumérok kényszerű istenei, majd későbbiekben minden fejlődő társadalomba beszivárogva, rátelepedve és kizsákmányolva, élősködve, uralkodva rajtuk, agresszív hatalmukat folyamatosan kiterjesztették az egész földi világra. Ők hozták létre a zsidóságot fanatizálással, egy egyiptomi őshonos hikszoszi népcsoportból, a gyilkos rabszolgatartáson alapuló római birodalmat, és a vallási alapon működtetett királyságokat a nemzetek felett. Sok lenne felsorolni, a legkegyetlenebbek közé tartoznak a vallások (az ősi igaz teremtő istenhitű vallások kivételével). Különösen a keresztény vallás és az oldalhajtásai, a megosztottság és uralkodás elvén, az erőszakos térítéssel és az inkvizícióval Európában. A spanyol „hódítás”a keresztény konkvisztádorok és az angolszász agresszorok /Anglikán/ elmemanipulált tömeggyilkosságai az amerikai békés őslakosságon. Ezek az erőszakkal elkövetett tömeggyilkosságok, ugyanúgy mentek végbe, mint ahogy a Kánaánitákat az Ó és Új szövetség keresztény istene, Jehova legyilkoltatta a zsidókkal, hogy elrabolják a megtermelt javaikat és a földjüket, hogy úgymond „nekik adja Kánaánt”!!  A Palesztínokkal is pont ezt művelik a jelen korban!

Sumér volt az a hely, ahová a hüllők először betették a lábukat, ármánnyal megosztották az egységes igaz istenhitű virágzó közösséget, amely a földönkívüli SEGÍTŐINKKEL lett létrehozva. A hüllők bevezették a uralkodáson alapuló több istenhitet és kiszipolyozással tönkretették a társadalmakat /Mezőpotámiát, Sumériát, Babilont/. Elkezdődött a humánus Líra-csillagrendszer béli embertípus sokaságának, a földi emberiségnek a leigázása, degenerálása, kiszipolyozása és folyamatos lepusztítása, az emberiség feletti uralkodás érdekében.

 


A kékvérű, idegen és kegyetlen anunnakik, a Nibiru bolygó lakói, a visszataszító és az emberben undort keltő hüllők, technikai fölényükkel elérték, hogy ők lettek az emberek istenei  a vallások létrehozásával.  Tudván, hogy az emberek a maguk hüllővalóságában soha nem fogadták volna el őket istenüknek, a Krisztus- génmanipulációs (ember formában) küldetéssel eltitkolták és lehazudták valódi kilétüket. Krisztussal eljátszatták az isten fiát, a mesterségesen agyába táplált mesterséges intelligenciatudással prédikáltatva. A későbbiekben erre alapozták a keresztény és a vele rivális vallások (mint az iszlám, mohamedán) létrehozását, így ellentétet, gyűlöletet és vallásháborúkat szítva, társadalmak, ember és ember között, testvér és testvér között, apa és fia, anya és lánya között. Végzetes ellentéteket gerjesztve a családoktól kezdve a társadalmakig, amely ellentétek újra és újra háborúkba torkollanak, ami úgy lett kialakítva, hogy a földön pszihés alapon működő öngerjesztő elnyomás és élet ellenes pusztítás. Így azt a köztudatot keltik az emberekben, hogy "ember embernek a farkasa", hogy az emberek önmaguk és egymás ellen cselekszenek és az emberiség saját magát és az életterét pusztítja.
Ez a sátáni elvekkel kidolgozott terv az emberiség javainak a kiszipolyozására és tanulmányozására az ő hasznukra, ma is tart és zajlik a földön a dogmatikus vallásokkal, a hamis istenhittel, reklámok áradatával, politikai félrevezetésekkel, és médiai manipulációkkal.
/Grull Antal: Atlan az emberiség eredete c. írás nyomán/