Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Katolicizmus felemelkedése

Avagy az Igaz(i) Isten kitagadása a kereszténységből.

A zsidók Saul Pál ágazata eggyé válva a római hatalmi elittel, 306-ban megalakították Rómában a Saul Paulista elvek és ókori zsidó-dogmák ( Jahve hit) alapján a katolicizmust, mint szervezetet és magukat "Egyháznak" kiáltották ki. Innentől alakult ki pl. az uzsorás-bankkár réteg is Rómában a meggazdagodott zsidó-pénzváltókból. Ennek az újonnan megalakult élősdi, mai divatos elnevezéssel „profit-orientált” szemléletű, hatalmi érdekvallássá alakított katolikus egyháznak a határozata volt a Calcinóban /ejtsd: Kalcinó (Olasz o.)/ összehívott zsinaton 451.-ben:
-„Szigorúan Tilos és az ördög műve azt vallani, amely szerint az Isten benne Él a világban, a növényekben, az állatokban, és bennünk”. Tehát az Igaz Isten (Élet) aki az élővilágot létre hozta, nem az élővilágban és az emberekben Él és Létezik, hanem egy építményben lakik, amit elneveztek isten házának.
-Óriási templom építkezések kezdődtek az emberek pénzéből (kötelező adományokból),  fizetség nélküli munkával.
-Kötelezték az embereket a templomba járásra, ahol irányított propagandával a papok hirdették a dogmákat, hogy mit szabad hinniük és mit nem.
-A Világteremtésre és az igaz életre vonatkozó tanításokat titkosították (apokrifnak nyilvánították) és annak érdekében, hogy ne ezek terjedjenek és ne is szivároghassanak ki, létre hozták a vatikáni fegyveres őrséget.
-Az isten fogalmát az Ó szövetségből ismert, bosszúálló, kegyetlen, az elnyomás gyakorlásával, a hatalom és pénz-elvén működő Jahve zsidó istenhittel helyettesítették be a „szent írás” újszövetségébe.
Ó-testamentumba, még a biblia összeállításakor bele rakták - a Hun-Sumér-Babilón-Pártus birodalombeli rendkívül fejlett írás,- számolás, csillagászati, és tudásbeliséget,- teremtéstörténeteket, azokat többszörösen átírva és meghamisítva, magukat a zsidó-népet, mint "kiválasztott" népet a középpontba állítva. A zsidó-nép valóban kiválasztott nép volt, a földet leigázó földönkívüli annunakik kiválasztott népe. Az úgynevezett „babilóniai-fogság” is azért következett be i.e.500 körül , mert a zsidó nép nem engedelmeskedett a tömeggyilkos Jahve vezette földönkívüli terrorizmusnak. Ezért a zsidó népet háborúba keverték a szíriuszi támogatású, kimagaslóan fejlett Babilóniai társadalommal, amely a Hun Birodalom egyik központi része volt, benne a sumérekkel, szkítákkal, hunokkal akik részben Magyar vallásúak,-Igaz Teremtő istenhitűek, részben pedig vegyes ősi tórem hitűek voltak az annunaki elnyomás alatt is.

A Babilóniai íjfeszítő lovas hadaktól a zsidók elsöprő vereséget szenvedtek, a túlélőket pedig fogságba hurcolták. A zsidók Ábrahám óta a földönkívüli megszállók, Jahve vezette manipulatív terror irányítás alatt voltak, hamis istenhit kényszer-kialakítással. Kultúrát,-alkotó tevékenységet,-állattartási, -földművelési,- és építészeti kultúrát nem tanultak és nem gyakoroltak, ezért elszaporodott közöttük a megélhetési bűnözés, az útonálló rablás, gyilkolás. (Mint manapság a cigányok között). A munkát, mint alkotó és teremtő tevékenységet megvetették, élősdi pénzváltásból és mások javaival való kereskedelemből éltek. Ezért a babilóni fogságban engedelmességre, írásbeliségre, teremtő munkára, és kultúrára nevelés volt a cél, teljes ellátás mellett, amelyet a zsidóknak a saját munkájukból kellett létrehozniuk a maguk számára. A Babilóniai társadalom, az Igaz Isten-hitű, magas fokú és felsőbbrendű kultúrájával még a rablókat, fosztogatókat, bűnözőket és rablógyilkosokat sem ítélték börtönre és kivégzésekre, hanem a munkával szerzett jó létre és kulturált életre esélyt adó átnevelő munkára tanították. Ezt a léleknemesítő átnevelő folyamatot, de főként az elszenvedett vereségüket megalázónak tartották, amit valójában nem a Babilóniaknak, hanem az ellentéteket szító Jahve istenüknek köszönhettek. Ezt az időszakot nevezték (nevezik) a zsidók „babilóniai-fogságnak”, ami miatt ostoba módon a magyarokat gyűlölik, a folyam-közi (mezőpotámiai), vagyis részben sumériai származásunk miatt.