Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Népek szent könyvei

A „szent” kifejezés a háttérhatalmi vallások által használt manipulatív fogalom, aminek az igazsághoz semmi köze.
Az igazsággal ellentétben a kereszténység a Vatikánnal az élen a saját isteneit, bálványait, papjait, behódoltjait, népgyilkosait, vagy vértanúnak nevezett áldozatait tünteti ki ezzel a címmel.
A keresztény manipuláció hatására az emberek tévesen azt hiszik, hogy ami “szent” az igaz.

Ami nem igaz!

Ami igaz, azt IGAZSÁGNAK nevezzük! Ami és ahogy megtörténik a valóságban.

Amit meg a kereszténység szentnek nevez, az háttérhatalmi manipulációs (ördögi) fogalom (kifordított igazság).

Ennek a megállapításnak a fényében vizsgáljunk meg néhány szent, vagy szentnek nevezett könyvet.

A Talmud
/A zsidóság elsődleges szent könyve/

A zsidóság (izraeliták, szemiták, cionisták) szent könyve nem a keresztény Biblia, hanem a Talmud. A Bibliát szedett-vedett férevezető irománynak tartják (ők már csak tudják, mert ők szerkesztették a kereszténynek nevezett áldozatok számára)!

A Talmudot már Krisztus előtt kezdték el írni és Krisztus korában is íródott.

Egyfajta zsidó filozófia, amely zsidó vallású nézetek, intelmek, és korabeli események, tények leírása mellett, tele van a háttérhatalom szította gyűlölettel.

A Tóra - a zsidó ószövetség a Jehova vezette idegen földönkívüli háttérhatalommal.
/A zsidóság másodlagos szent könyve/
A Biblia ószövetségi része.

A további fejezetekben:

 A Biblia

és 

Hunok, magyarok igaz történelemírása