Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Hunok, magyarok igaz történelemírása

A hunok, magyarok és a 24 Hun Törzsszövetség népeinek igaz történelemírása az ARVISURA. Ez a Világteremtő Igaz Isten tudatú hun népek igaz történelemírása, amelyet ősidőktől fogva, folyamatosan írnak az idők folyamán a hun népcsoportok beavatottai. Ezen írások önmagukat bizonyítják a történelmi események és helyszínek pontos leírásával, összefüggésével ellentmondás nélkül,  személyekkel és származásukkal összefüggésben ellentmondás nélkül, valós időegyezéssel a történelmi eseményekkel. Ha a keresztény Bibliát is a történelmi valóságnak megfelelően, és a zsidó-vallási fanatizmus nélkül írták volna, akkor az is egy hiteles őstörténelemkönyv lenne, hasonlóan az Arvisurához, amely az ősi EgyIgazIsten-hit eredetével a hun népek és a magyarság igaz őstörténete. Ebben az esetben a "judeo-christiánizmus", mint az emberiséget megnyomorító vallási fanatizmus létre sem jöhetett volna az önkényuralmi elittel és a papi kaszttal. Azért nem akarja a keresztény hatalmi elit megreformálni a Bibliát, mert akkor a hatalmi pozíciójukat is elveszítenék, amit még ma is a népbutításból nyernek.

A  hun birodalom beli Babilónai születésű arbag gyógyító Mani, 260-ra az ősi írásokból megalkotta a Könyvek-Könyvét, a feltétel nélküli emberi szeretet fontosságával kiegészítve. Ez jórészt rávilágított a hamis történetekkel összetákolt zsidó-keresztény biblia hamisságaira. Ezt a bölcseleteket, és mentális gyógyításokat tartalmazó Könyvek-Könyvét később az agresszor zsidó-kereszténység vezetői betiltották. Amit csak lehetett begyűjtettek és megsemmisítették. Így néhány száz év alatt eltűnt a közhasználatból. Atilla korában a hun főembereknek még volt „Mani-Bibliájuk” sokszorosított írott formában.

Sok tízezer ősi görög nyelvű tudományos és filozófiai írás az Alexandriai Könyvtár óriási ókori gyűjteményében nyilvánosan rendelkezésre állt. A zsidók innen gyűjtötték össze az ókori bölcs tanításokat, amelyeket átírtak, meghamisítottak és felhasználtak a keresztény bibliába. Konstantinusz császár 391-ben a zsidókkal felgyújtatta a könyvtárat, hogy az emberiség bölcs tanításai, ősi történelmi leírásai soha ne terjedjenek el, csak a bibliában meghamisított és Jézusnak tulajdonított formában, hogy a keresztény manipulációval érvényesítsék a római hatalmi uralmat a népek felett, akiket előtte fegyveres erővel levertek. Sok eredeti igaz írás, ami még meg van a Vatikán alagsoraiban, ezért titkosítva van. A kriszt (törlés),-krisztos,-“Krisztus” jelzőnév erre utal az eredeti ó-görög jelentésével: eltörölni az igazságot a Földön!! A dogmatikus, sötét vakhitű kereszténység érvényesítésével!

Egy nagyon lényeges dologgal, ténnyel azonban nem számoltak a sötétség urai és megszállottjai. Nevezetesen, hogy ennek a legősibb hun-szkíta-magyar népnek, a Teremtő Szellemiség népének, – akik első /hun/ népként itt élnek a földön, – az mellet, hogy a legmagasabb szintű ősi kultúrája van és ezt sok féle képpen ki is fejezi (néptánc, népzene, magyar nóta, népművészetek tömkelege), még meg is írja folyamatosan az igaz történelmet.  A saját Teremtő Isteni nyelvén, a hun-magyar nyelven az ősi rovásírással, amit szintén igyekeztek eltörölni, betiltani a sötét középkorban, a zsidó-kereszténység sötét urai.

Az Igaz Történelemírásokat az Arvisurákat, kb.ezer évvel ezelőtt, a kereszténység betörésekor, a ŐsTen-hitű  táltosaink titkosították. Kimentették Budavárából, Magyarországról és átadták az Urál béli mansi sámánoknak /lásd: Az ARVISURA titkosítása c. írásban/. Így elrejtették a keresztény pusztítók elől. 1945-ben a II. Világháború alatt kaptuk vissza az Arvisurákat a történelemírás /rovás/ jogával együtt, egy erre a feladatra megbízott mansi sámántól Salaváré Turától, aki Paál Zoltán ózdi kohász mesternek, beavatott sámánnak adta át.
Paál Zoltán óriási fordítói munkássága /az ősi rovásokról latinbetűs leírásra/ az ezredfordulóra jelent meg két kötetes könyvkiadásban, Bolyky Úr János szerkesztésében.

Az Igaz Történelmünk egyre inkább napvilágra kerül, és a sötétség erői egyre kevésbé képesek ártani és tenni az igazság ellen.
Ennek most jött el az ideje a Vízöntő Világhónapjában.

A hazugság, a hamisság, és vallásos ármány elleni fegyver az igazság feltárása, elmondása és leírása.
Magyarnak nem elég megszületni csupán magyar állampolgárnak, hanem azzá is kell válni!