Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Szemita faj genetikai kutatása

A zsidó felsőbb rendűség hitének a teljes csődje.

Árkay László: Monográfok - W. Penfield kanadai professzor kutatása - A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és melyik az a génfajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, több millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja a kutatási feladatnak az volt, hogy a szemita gént találják meg, mint felsőbbrendű gént. Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet, hanem KETTÕT! Megállapították eme KETTÕRÕL, hogy ezeket ugyan akár évszázadokon, generációkon át el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán vagy a néger elsenyved, eltűnik. Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek s a kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a másikat agyonnyomhatja, össze is házasodhatnak, de a 3., 4., 5. generáció után feltör egyikük, és kizárólagosan fog URALKODNI. A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik ilyen fölényes gént is, amelyiknek nem adtak nevet.       Erről a másikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ENNEK legtisztább képviselője a Közép-Európában élő, ma magyarnak nevezett náció, de hozzátette végső jelentésében, hogy földgömbünk öt teljesen szétszórt pontján ugyancsak megtalálható UGYANEZ a másik gén.
Ez a szemita barát Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte a támogatását. Megvonta a szubvencióját, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés. A Bizottság szakértői jelentésében megadott 5 pont, "folt" – ezt teszi hozzá Árkay – egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön, ahol a pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE létezik. Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve – folytatja beszámolóját Árkay – egy nem mindennapi telefonbeszélgetésem. Ekkor ezeket mondta nekem Tibor: ő nem ismeri a népdalt, nem zenész. Van neki egy világtérképe, amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve akármilyen ősmagyar, vagy bármilyen más nyelven olvasható, megfejthető feliratokat. De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva. Erre elkezdtem hegyezni a fülemet. Melyik öt helyen? – kérdeztem. Hát – mondta Tibor:                

  1. Magyarországon és Közép-Ázsia Ural környékén, de nem a szláv területeken; 2. A Távol-Keleten Észak-Kínában és Japánban;
  2. Közép-Afrikában; 4. Az amerikai indián vidékeken és 5. Skóciában.

Ezek a foltok hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság-féle vércsoport foltokkal! Ez a három egymástól teljesen külön irányból, a népzene-kutatás, a népcsoport-kutatás és az ősrégészet teréről származó bizonyítékok adatait hozza egy nevezőre! „Hát akkor miért vagyunk begyulladva?” kérdezi Árkay. „Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! Miénk a jövő!”
(forrás: Turán)