Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Történelem hamisítások célja

A globális kereszténység és a cionista történelem hamisítások célja a Magyarságtudat megsemmisítése, hogy élősködni és uralkodni tudjanak rajtunk. Mi hunok,-magyarok teremtő, alkotó, munkából élő nép vagyunk a Teremtő Szellemiség népe.  A Szavárdok, több hun népcsoporttal együttélve a Kárpát-medencében, már több mint tízezer földévet számláltak, amikor tizenháromezer évvel ezelőtt bekövetkezett a világűrből, egy fejlettebb csillag-rendszerből a satániai (sátáni) támadás a Luciferi lázadás következményeként, azzal a céllal, hogy a föld népét, a földi-teremtésű lírai ember típust, a Hun népet, akik addig az aranykorukat élték, leigázzák és szellemileg, tudatilag teljesen befolyásolhatóvá tegyék a földi értékek kiszipolyozása érdekében. Ezért történt Atlantisz elsüllyesztése a hold neki ütköztetésével az ősi leírások szerint.
Ez az esemény az emberiség tragédiájának a kezdete, aminek egyenes folytatása volt az ókori népek egymás elleni vallásos uszítása, később a római zsidó-kereszténység formájában elkövetett folyamatos agresszió és népirtás. Ilyen volt többek között a kaza-hun közösség, a Kazár-birodalom vezetésének a szétzüllesztése, zsidók beszivárgásával a hatalomba, csakúgy mint az Avar-birodalom vezetésének a felbomlasztása zsidó-keresztény ármánnyal. Ilyen támadás volt a 907-es (Pozsonyi csata) német-római nyugati keresztény támadás, amikor is el akarták törölni a Magyarságot a föld színéről, de akkor még megtudtuk védeni magunkat. Majd következett az István (Vajk) törvénytelen hatalomra juttatása és a magyarság leigázása a ránk erőszakolt zsidó-kereszténység bevezetésével. Ilyen volt az 1920-as trianoni békediktátum!.., az I.és II.világ háború, az ’56-os forradalom leverése, az ÁVH működtetése, koncepciós perek és hazafiak kivégzése.
Ezeknek a külső terrortámadásoknak a közös jellemzője, hogy sátáni háttérhatalom eredetűek, többnyire a szemita-cionista népek felhasználásával. A Magyar társadalomba már 980-990-től kezdve beépültek a szemita-cionista származású, magyarság ellenes, idegen sötét erők, a hittérítők a zsidó-kereszténység leple alatt. A hazai naiv magyarság még ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még koránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. A korábbi betelepülések miatt az új zsidó-generációk már itt születtek, tudják, ismerik és beszélik nyelvünket. Egyetem után azonnal vezető pozícióba kerülnek és ma már jórészt ők irányítják a politikát, a bankokat, a minisztériumokat, külföldi cégek mögé bújva a maradékokat privatizálták, vidéken felvásárolták a földek jelentős részét! A háttérben folyó genetikai manipulációk miatt a bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatják származásukat. Ezzel tévesztik meg a naiv magyarokat.
Mi vár így ránk, ha a fentieket továbbra is közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? Ami már napjainkban is erősen megnyilvánul, az erőszak és a bűnözés elterjedése, hogy megosszák és demoralizálják a magyar társadalmat. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges kizsákmányolás.
Az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az izraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már 1-2 évet is kell várni egy műtétre. Számunkra nem munkalehetőséget kínálnak, hanem a saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunk a kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra. Az életben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepét szánják. Ez ellen minden magyarnak tennie kell valamilyen módon, mert a már meggyötört magyar lakosságot a pusztító, hazug élősködők alapjaiban rendítik meg, minden tekintetben.
A sötét erőknek különösen hatékony manipulációs (csalási) képességeik és módszereik vannak. A médiákon (újságok, tv, rádió) keresztül elhallgatják, elfedik, elrejtik azokat amik fontosak és lényegesek az emberek számára. Helyette lármával, könnyűzenével, reklámokkal és rossz hírekkel hívják fel azokra a figyelmet és sulykolják bele az emberekbe azokat, amik nem fontosak és lényegtelenek az emberek számára. Őnekik a megtévesztés, az álnokság a lételemük, mert erős érdekük fűződik hozzá. Komplett iparágakat építettek ki a félrevezetésen alapuló kizsákmányolásra. Így épültek fel pl. a reklámipar, a gyógyszeripar, a bankszféra, a politikai kampányok és a különféle vallási szekták, köztük a magukat "történelmi egyháznak" nevező vallások is és ezen az sem változtat, hogy éppen ki a pápájuk.
Az emberek tudatának a leggyengébb pontja a bizonyosság nélküli hiszékenység. Erre alapozva tudják befolyásolni az emberek tudatát mindenféle ártalmas dologgal, ami látszólag nem az, vagy jelentéktelennek tűnik.