Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Az atlantiszi aranykori világvége

Az emberiség tragédiájának a kezdete az Aranykori világvége

/Az emberiség ádáz ősellenségei a hüllők/.

Az Atlantisz elsüllyesztésével bekövetkező aranykori világvégétől kezdve,- a földi emberiségtől sokkal nagyobb tudású, intelligenciájú és technikailag összehasonlíthatatlanul fejlettebb kozmikus társadalom hüllő lényei,- az emberiség ősi ellenségei irányítják a földi társadalmakat.

Ez a hideg, embergyűlölő, gyilkos idegen faj lett az emberiség kényszerű istene. Atlantisz elsüllyesztésével, az aranykori világ elpusztításával, az emberiséget tragikus-karmikus életkörülményekbe kényszerítették. Sumériától kezdve, Egyiptomon át, Közép-Amerikában is beszivárogtak az emberi társadalmakban, felborítva a természetes emberi-társadalmi fejlődés értékrendjét, lehetetlenné téve a békés életet a földön, az ember és állatvilágban egyaránt és a tartós békés fejlődéssel a boldog élet lehetőségét.
Sumériában az annunakik felgyorsították a technikai és társadalmi fejlődést, abból az aljas érdekből, hogy többet profitáljanak belőle. Ez a saját testvér-gyilkos fajuk uralkodásának a rivalizálásához és ellentétéhez vezetett, amitől egymás ellenségeivé váltak és a hatalmas technikai fölényükkel atomháborút csináltak. Ennek az akkori társadalmak és az egész emberiség lett az elszenvedője a jövőre nézve is.
Ezek után hozták létre a földi vallásokat, pl. a Jehova vezette invázióval a zsidó-vallást, ebből pedig a Jehova fia, Krisztus vezette keresztény-vallást, később Mohamed-küldöttel a mohamedán,- iszlámvallást, hogy elleplezzék a korábban elkövetett emberellenes és végzetes hibáikat és bűneiket. Ezzel az ármánnyal elérve, hogy az emberiség leborulva imádja őket, ők pedig ellentétek létrehozásával, vallási és politikai megosztottsággal, és háborúk folyamatos szításával, valamint a társadalmi berendezkedések ilyen irányú kialakításával (királyság, kapitalizmus), folyamatosan élősködnek és uralkodnak az emberiség felett, addig amíg csak tehetik. Az Aranykor pusztulásán ezért nem síránkoznunk kell és arra várni, hogy újra eljöjjön, mert magától nem jön el. Az Aranykor lehetősége most is meg van, itt van bennünk, csak élni kell vele. Ki kell használnunk a lehetőségeinket, érvényt szerezni az emberhez méltó élethez.
Ezért nem mindegy, hogy milyen a hozzáállásunk:
"A gonosz legjobb barátja az a jó ember, aki ugyan tudna, de nem tesz ellene semmit."
"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."
Tőlünk Egy-Én-ektől függ, a mi akaratunktól, hogy megteremtjük-e újra az Aranykort.
Ehhez tudnunk kell, hogy az Egy-Én és a Mindenség Istene, a Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten, az Élő Világ Teremtője és működtetője.
(Nem pedig a kereszténység népgyilkos hüllő istenei: Jahve és Krisztus).
Az Igaz Élő Isten Lélekben és Tudatban Él az élőlényekben és a mindenségben. Ha a testet  elhagyja a lélek, pl. súlyos fizikai sérülés miatt, akkor el száll belőle az Élet és a test meghal.
Vegyél részt Te is az Aranykor megteremtésében, mert az Aranykor lehetősége bennünk van, nekünk kell azt megteremtenünk ébredéssel és tetekkel a magunk számára, mert az idegenek nem fogják megtenni helyettünk, hanem mindent megtesznek a pusztulásunkért, mert őnekik az az érdekük.