Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Reptiliánok uralma

Reptiliánok vették át az emberi társadalom feletti hatalmat               

/Döbbenetes dolgokat állít egy professzor/

A hüllő-civilizáció tagjai már beépültek az emberiség társadalmába és folyamatosan manipulálnak mindannyiunkat.

Egyes titkosszolgálati jelentések szerint legalább 82 faj él, vagy állomásozik ideiglenesen a bolygónkon. Ezek közül az egyik már beitta magát az emberi társadalmakba!

De vajon tényleg köztünk járnak az idegenek és egy globális befolyásolás valóban zajlik a tudtunkon kívül?

Michael Salla professzor: hüllőszerű idegenek járnak köztünk.

Michael Salla professzor az exopolitika szakértőjének nevezi magát, ez egyfajta társadalomtudomány, amely a különféle civilizációk közötti kapcsolatokat vizsgálja.

Készpénznek veszi, meggyőződéssel hiszi, hogy léteznek interdimenzionális és intergalaktikus lények, és azok már hozzánk is eljutottak.

A professzor úgy gondolja, hogy a sokak által emlegetett hüllőszerű, agresszív idegenek, fasiszta rendszert vezettek be a Földön.

A végső céljuk az, hogy átvegyék a hatalmat fajunk irányítása felett (vagy már átvették), márpedig ehhez a radikális, tekintélyuralmi, az államot az egyének fölé helyező állami rendszer tökéletes eszköz.

(Korábbi korokban az általuk létrehozott és irányított királyság, rabszolgatartó és más önkényuralmak, még alkalmasabb gyilkos elnyomó és kizsákmányoló módszerek.  De a legalkalmasabbak a vallások. /A szerkesztő/)

17 különböző idegen faj állomásozik a Földön

Szerinte 17 idegen faj létezik, amelyek közvetlen érintkezésbe léptek az emberiséggel. 6-an közülük kormánymegállapodásokat kötöttek, míg a maradék 11 inkább csak civilekkel, egyénekkel teremtettek kapcsolatot.

A reptiliánok /hüllők/ vannak a legtöbben és ők azok, akik folyamatosan manipulálják az emberi civilizációt már a kezdetek kezdete óta (Sumériától).

Nevezhetjük őket akár őshonos, fejlett, nem emberi földi fajnak is“ fejtette ki a professzor.

Már évezredek óta itt vannak, a vallások is tőlük erednek!

A társadalmunk legfelső szintjein is jelen vannak, és ők uralják a világhatalmi elit       egy jó észét, mi több, egyes feltételezések szerint ők maguk a világhatalmi elit.

Vagyis egyfajta békés, szabadság illúziójára épített rabszolgaságban van az emberiség, méghozzá úgy, hogy ezt észre sem vesszük.

Sokak szerint ékes bizonyítéka a jelenlétüknek az, hogy számtalan ősi vallás és kultúra emelt olyan szobrokat, faragott olyan freskókat, melyeken hüllőszerű istenségek láthatók.

Mivel bármilyen alakot tudnak ölteni /alakváltók/ az amúgy hüllőszerű humanoidok, így könnyedén beépültek az emberek közé az elmúlt évszázadokban.

Egyes feltételezések szerint az evolúció során egy másik bolygón, vagy másik csillagrendszerben a hüllőkből /drakókból/ fejlődtek ki, mivel azok tudtak evolúciósan tovább fejlődni az adott környezeti viszonyok között, nem úgy, mint a Földön az ember.

Az idegen elnyomó civilizáció tehát az emberiség felett áll – állítják többen, akik a professzor által elmondottakban hisznek.

Globális szinten uralnak minket!?

A teória hívei azt állítják, hogy a reptiliánok már a világ valamennyi pozícióját elfoglalták, kulcsfigurák vannak számos egészségügyi, ipari, média szinten!

Az emberiség mélyaltatása, és leuralása a céljuk olyan módszerekkel, melyek során az emberiség nem fog soha ráébredni arra, hogy valójában 8 milliárd ember élete irányított, és mind rabszolgák vagyunk a saját bolygónkon.

A professzor állításai azonban nem bizonyíthatóak, és a reptilián elmélet maga is komoly, megcáfolhatatlan bizonyítékokért kiált.

(A bizonyítékokhoz csak fel kell ébredni, mert azok itt vannak előttünk /A szerkesztő/).

/Forrás : Titkok szigete/