Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

 

Igaz Történelmünk


 

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az ŐsTen, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
Az emberiséget manipuláló, vallási alapon egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz "isten".


Emberi jogunk és kötelességünk tudni az őstörténelmünket.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.

Ezer éveken át Őrzők Vigyázták e Kincset!
Élet Templomának Kincse ez mely most megismertetik!
Vigyáz rá Te is, s jól Tudd a Rendet!
Az Igazság, ami nyitja az ősi Tudást Benned!

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.

 

Az oldal tartalma nemzetközi szerzői jogvédett!
/Bővebben a Kapcsolat menüben/

Mi az igazság?! Bizonyítás a leírtakról Az őstörténelem kutatás kritériumai A Hagyományőrzésről Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Egy japán professzor hitvallása Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti és a hun emberi faj származása A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába Hun-Magyar Közös Eredet Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Nimród a valóságban Egyiptomi hikszoszi írás azonossága Ősi magyar nyomok Az igaz történelmünket aranylemezekre írták Amerikai honfoglalás Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása Eged vezér Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban Barnabás Evangéliuma Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Az emberiség legnagyobb átverése Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Kereszténység és a háttérhatalom Az emberiség kiszipolyozása Reptiliánok uralma Kik azok az annunakik?! Az atlantiszi aranykori világvége Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése Ki is volt Jahve? A zsidók honfoglalása A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás) Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Más népek származása 2 /a Habsburgok/ Sötét korszak, amelyben élünk
Katolicizmus felemelkedése Óvakodj a kereszténységtől Az Élet-Teremtők és pusztítók Telepatikus kommunikáció Inuaki Dáviddal riport Az eredeti Miatyánk A Magyar Himnusz A Buddhizmus A Magyar Törzsszövetség megalakulása A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Az ókori kelet-nyugati nagy háború Atilla tragédiája Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai Ősapám Koppány vezér hitvallása „szent” István királysága a valóságban Az ARVISURA titkosítása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek Procyonbeliek tanulsága IDEGEN civilizációk földi tevékenységei Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a magyarokról Mit mondtak híres emberek a zsidókról Szemita faj genetikai kutatása Egy főrabbi üzenete Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Népek szent könyvei A Biblia Hunok, magyarok igaz történelemírása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Lélek fejlődése Napvallás és a Lélek jelképe. Az emberiség fejlődése Tamana Kultúra az ősi világ-örökségünk Nostradamus üzenete: Feltárt múlt a jelenhez szól Néhány fogalom

A Buddhizmus

Buddha a megvilágosodása után átadta a tudását és a tanításait az embereknek és megteremtette vele az emberek Belső Békéjét és a népek közötti, mondhatni Világ Békét, ott, ahol a tanításai elterjedtek! Ez az egyetlen világvallás a Földön, amely a méretéhez képest sem, okozott háborúkat az emberek között, hanem elhozta számukra a békés természetes életet.

A Magyar Törzsszövetség megalakulása

Összefogva, gazdaságilag és harcászatilag megerősödve, az új időszámítás szerint 181-200-ban az Etil-Ural közi Marina-Birodalomban (Etel-köz) alakult meg a Magyarok Törzsszövetsége a 24 Hun Törzsszövetségen belül, Ordosz-központi jóváhagyással, amelyet Tíz-Nyíl Szövetségnek /Onogur Szövetségnek/ is neveztek.

A Hunok Nagy Honvisszafoglalása

A 300-ban megtartott Nagyszalán Gyula fősámán ismét kilátásba helyezte a rómaiakkal kötött 3x100 éves Sziszeki Egyezmény felmondását. A Melegvizek Birodalmának ifjúsága és hozzátartozóik követelték a fiatalságnak az erőszakos légiókba sorozása miatt, hogy a római légiók hagyják el Pannóniát, mert a rómaiakkal nyugatról jött „sáska” nép (zsidó nép) a szkíta-birodalmakat hazugságok révén, a rasna-etruszkok elnyomásával meg akarja semmisíteni és erőszakos latinosításhoz folyamodott.

Az ókori kelet-nyugati nagy háború

A Priszkosz Rétor a kelet-római tudós és a Bizánci-császári udvari nagykövet képzett írnokának, Zétának a mai történelemírás szerint is hiteles személyes átélésének a leírása, az óriási keleti Hun és a nyugati római birodalom 451.évi nagy háborújáról, amely Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember c. feldolgozásában vált ismerté. Gárdonyi e nagy ívű, mozgalmas történelmi regényében a maga alaposságával, hiteles történelem kutatásával, a hun-magyar rokonságot bizonyítja, s a hunok romlatlanságát, becsületességét, szerénységét erkölcsi példaként állítja elénk.

Atilla tragédiája

A fővezér és az aranyasszony évődését megfigyelték az előőrsnek küldött gótok és egész úton azon tanakodtak, miként fordíthatnák saját hasznukra a hun vezetőrétegek közötti ellentéteket. Mire a Balatonhoz értek kész tervet sugalltak Atilla fejébe, hogy a győztes jogán őt megillető új feleséget a gót leányok közül kell kiválasztania.

Az Avar Égi-Birodalom megalakulása

Baján, az avarok fővezér-fejedelme és sógora Szekeszárd bugáti fősámán-fejedelem 9 törzzsel /kb.félmillió lélekszámmal/ indult Pannon-föld felé, Buda és Atilla birodalmának feltámasztására. Újgur és Sumér Arvisúrákat vittek magukkal Bugátból. Ezeket olvasva gyűjtöttek maguknak erőt a nagy vállalkozás végrehajtására. Csát, Budavár sámán-fejedelme a Jász-síkságon várta Bajánt, az avarok felvonulását szervező Baranya tárkány fejedelem társaságában. Nem sokára a délceg Baján is megjelent és az újonnan jöttek letelepedésének a megbeszélése után Csát várába mentek nyári pihenőre.

Az elrabolt avar kincsek nyomában

Árpád már a második Kárpát-medencei Tárkány-mesterek rokonlátogatásán, 881-ben megkapta Pásztón az elrabolt avar kincsek részletes kimutatását. Nyomban rajtaütött Bécs városán és az avar kincseknek ott visszaszerzett részét Lebéd vezérhez szállíttatta. 884-ben az alsó Marót tartományban szedte össze az avar kincseket. 888-ban Lóbérc tartományában jelent meg tárkányaival hasonló céllal. Verecke kabar fejedelem nyilvántartása szerint ugyanis oda kerültek a kabaroktól még az avar törzsszövetség ideje alatt ellopott kincsek.

Magyar Törzsszövetség honfoglalása

Az új időszámítás után, a hunok és az avarok utáni harmadik nagy honfoglalásnak a kiváltó oka az Avar Birodalom meggyengülése volt, pápai nyomásra a németek és Nagy Károly vezette frankok rabló hadjáratai miatt. A hun,-avar,-pannon őslakosságot lepogányozva erőszakos térítéseket és rablásokat követtek el, hogy a felbecsülhetetlen értékű hun és avar kincsekhez, kézműves arany-veretekhez szekérszámra hozzájussanak „adakozás”-nak nevezve.

A magyarok NEM azért jöttek…

A magyarok NEM azért jöttek vissza a Hunniába, hogy a nyugatnak meghódoljanak, mint "pogány"nép, és felvegyék az álnok és alattomos gyilkos nyugat-római kereszténységet. A hun népeknek ősidők óta megvolt a Világteremtő Igaz Isten vallása, amely a Magyar Életvallás volt. A magyarok azért jöttek, hogy a hun és avar birodalmat helyreállítsák, a nyugati befolyást és az azzal járó térhódítást megszüntessék.

Magyar DNS vizsgálat

A 2000-ben elvégzett Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredménye szerint, a magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi populáció leszármazottja.

Az avar kincsek visszaszerzése

Amikor Kurtán fejedelem megbetegedett, már csak a Pannon-föld elrendezésére volt ideje. De öccse, Árpád magára vállalta az Encs-Enns folyóig, a hun-avar határig terjedő államszervezést, Kalágé és Lóbérc visszafoglalását. Árpád tehát Kalágén (Klagenfurton) keresztülhaladva (ahol, Bős tudunt meggyilkolták a németek), seregével megjelent Berengár király hadainak közelében. Követeket küldött hozzá és visszakövetelte az elrablott avar kincseket.

Árpád fiai

Egy történelem hamisító, rosszindulatú zsidó-római keresztény hazugság a sok közül, hogy Árpád fiai 907-ben meghaltak a pozsonyi csatában. A német-római keresztény papság felháborodva az elrabolt avar kincsek visszaszerzésén az Árpád vezette nyugati hadjáratok miatt, összesített nyugat-európai keresztes háborút hirdettek a Magyarság "kiirtására" (hogy merik visszakövetelni az elrabolt kincseket?!). A többszörös nyugati keresztes túlerővel szemben, Pozsonynál az Árpád vezette Magyar hadak zseniális győzelmet arattak, amelyet ma is oktatnak a legnagyobb amerikai tisztképzőn, a West-Pointon.

Ősapám

Fakó köntösben, hószín ménlován, álomban, éjjel, itt járt Ősapám, ruhája egyszerű, díszt nem visel, de nagy szemében őserő tüzel.

Koppány vezér hitvallása

„Én, mint Árpád ivadéka kifogásolom, hogy délen és keleten őseink hitét elhagyva sokan felvették Bizánc hitét, elhagyva a törzsi névadásokat, vagy ami sűrűn történik, ősi és bizánci keresztény névvel élnek. Bajorföld déli részén sokan Atilla utódainak vallják magukat, amit valónak jelölt valamikor az e tájon élő szőke németség barna németségre válása. A magukat ma Hun származásúnak valló német lovagok részt követelnek Atillának a ránk, magyariakra maradt örökségéből.

„szent” István királysága a valóságban

A zsidó-kereszténység bevezetésének története az Igaz Isten Vallás helyett. Az óriási kultúrájú és erejű magyar nép életében a bajok és a tragédiák a kereszténységgel kezdődtek.

Az ARVISURA titkosítása

Ne kaparinthassa meg annak titkát sem az álnok keresztény világ, sem Mohamed szemforgató, hazug serege, mert ezek minden népből csak hasznot akarnak húzni. Legyen az ataiszi, ordoszi érdek nélküli szeretetünk örök igazsága titok. Vezessen Hadúr-Tórem benneteket az Igazság útján! Békesség Néktek!

A pápaság sátáni arca

A római pápa és a német lovagrendek, a tizedek és az ajándék-birtokok meg-szerzése végett Istennek tetsző cselekedetnek hirdette a más valláshoz tartozó magyar főurak meggyilkolását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát 1002-ben gyilkolták meg beavatott feleségével együtt, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Ko-lozs vezéreket . Végül a Csanád vezette vérengző keresztény lovagok különítményével Ajtonyt is kivégeztették.

A keresztes háborúkról

Az Árpád-házi II. András uralkodása idején 1205-1235 között történt. A pápa kérésére a magyar király elindult 20.000 fős sereggel a Szentföld felszabadítására, az „idegen” vallású népek kiűzésére. A keresztes háborúk fő pápai ideológiája az volt, hogy minél több embert ölnek meg a harcok során, annál nagyobb dicsőség vár rájuk a túlvilágon!!

Magyarország leigázása a kereszténységgel

Összeesküvések okozták a magyarságnak ezer éven át a nemzeti tragédiákat, vagy a nemzeti öntudatlanság okozta, amit a zsidó-kereszténység terrorizmussal és dogmatizmussal okozott a magyarság lelkében?! A magyarságra erőszakolt idegen, zsidó istenhitű kereszténység nemzeti identitásvesztésével, lehetőség nyílt az idegen önkény uralmaknak a szellemi és fizikai elnyomásra, kizsákmányolásra, élősködésre, és nemzetpusztításra.

Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai

A mongolok szövetségeseink voltak nem pedig ellenségeink. A Hun Törzsszövetségben összetartoztunk, ezért a mongolok minden diplomáciai előkészületet megtettek, hogy együtt legyőzzük a népnyomorító nyugati judeo-kereszténységet. A magyarságra, mint Igaz ŐsTen-hitű szövetségesükre akarták bízni az egész nyugati félsziget vezetését az álságos kereszténység úralgása helyett.

Megjelent az Igaz Történelmünk könyvkiadásban.

Megvásárolható a Magyar Menedék Könyvesháznál: www.magyarmenedek.com személyesen vagy online megrendeléssel.
Megrendelhető közvetlenül e-mailen: gigor.janos@gmail.com csomagküldéssel utánvéttel, könyvár: 6200,- Ft.
A megrendeléshez szükséges adatok: Név, lakcím, e-mailcím, tel.szám. Megrendelés a kiadón keresztül: www.my-book.hu

Ez a könyv vallási és történelmi tévhitek helyett, valós történelmi események összefüggésével,
analóg gondolkodásra képes, igaz valóság érdekű, magyar identitású emberek számára íródott.

Valós történelmi igényességgel íródott és gazdagon illusztrált 330 oldalas könyv, különböző hiteles
forrásokból forrás hivatkozásokkal, az eltitkolt hun-magyar őstörténelmünkről és eredetünkről.

 

Olvasói vélemények

Borbás Edit – Budapest

- Igaz történelmünk c.könyve valami fantasztikusan jól sikerült!
Mennyi tudás van benne és mennyi munka! Gratulálok!
Mondhatni : A magyarok bibliája
Ezt tanítani kellene az iskolákban!
Borzasztó,hogy hamis történelmet tanítanak az igazság helyett (nem véletlen)!
- Az Ön gondolatainak,tudásának (könyvének) Teremtő Ereje van, Szavainak pedig Súlya!
- Ez a könyv óriási érték a Magyarok számára!

Szabó Ágnes – Kübekháza

Olvastam a könyvét. Nagyon értékes műnek tartom, egy részlet kivételével. Szerintem Jézus nem volt a hüllők oldalán.
A Biblia egy összetákolt irathalmaz, amelyben az Ószövetséget összehamisítják az Újszövezséggel. Jézus nem volt az ördögi Jhvh fia, hanem pontosan az ő fiai ellen érkezett, tiszta forrásból.
A hüllők, azaz Stn földi serege szerintem nem alakváltók. 
- Mindenképp egy alapmű a polcomon, ez biztos. És örülök, hogy megírta.

 

Oláh Attila – Tatabánya

Nem csalódtam az Igaz Történelmünkben.
Ha van is egy- két dolog, vagy esemény benne, amit én másképp látok, másképp ítélek meg, ennek nincs igazán jelentősége.
Ezekről a történelmi dolgokról rajtad kívül ilyen alaposan, még senki sem tájékoztatott.
Néhány dolog a teljesség igénye nélkül:
Semmilyen vallásnak nincs joga kisajátítani az egy igazságot, az egy istenbe vetett hitet, annak letéteményesének kikiáltania magát, és rátukmálni, ráerőszakolni azt másokra! A keresztény, a zsidó, az iszlám vallásban nincs helye az önálló véleménynek, gondolatnak, illetve a gondolkodásnak, a kiállásnak, a tudásnak, a Szellem világosságának. A ,,Teremtő" szabad akarattal alkotta meg az embert a biblia szerint is, akkor az ő vallásukban hol a szabad akarat?Ugyanez áll a krisztusi békeszeretetre, illetve a krisztusi megértésre és türelemre is.
A jézusi békeszeretet, megértés és türelem jegyében gyilkoltak, mészároltak le bestiális kegyetlenséggel másokat, akiknek nem volt azonos a hitvallásuk  a világnézetük,  vagy ha csak kérdőre vontak a ,,szentírásból" jó néhány fejezetet, vagy annak egyes pontjait.