Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Magyar Eredet

A Világmindenségben a Jó és a rossz, a Világosság és sötétség örök harcában, a Jóság és Világosság a Legfelsőbb Létező Isteni Energiát igazolja. Ennek a meggyőződésnek a hirdetője Magya fejedelem is, Magóg fejedelem fia, akiknek utódai lettek a Magyarok, az Egy Igaz Isten-hívőknek nevezett jó emberek, akikhez más törzsekből is csatlakoztak.                   Így Ataiszon az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett egy igaz istenhívőket Magyaroknak nevezték. Ez a közösség nem képzett külön törzset, hanem az Egy Igaz Isten-hitűek Közössége volt. Ezen közösségnek a tagjai később sem kezdeményeztek háborúskodást, de mindenkor készen álltak összefogva a hun törzsekkel és nemzetekkel megvédeni családjaikat, népüket minden veszéllyel és támadással szemben és gyermekeiket az Anyahita által lerótt Egy Igaz Isten szellemében nevelték fel. Az Anyahita kegyhelyen tartották meg összejöveteleiket az Életbe vetet Hit, az Alkotó tevékenység (Munka), és a feltétel nélküli emberi Szeretet nevében.
(az ARVISURA nyomán)