Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

További visszatérések a hun-őshazába

/Részletek a 236. Arvisurából. Lepsény rovósámán rovása/

A Kerka vezette első hazatérés után 20 évenként jöttek vérfrissítőnek kisebb csoportokban.
Mai i.e.3970 után nagyobb tömegekben érkeztek ummai úzok és a tardosi Uruk népe, a kis-ázsiai özönvízektől elmenekült folyó-közi /Tigris és Eufrátesz-közi/ népek a Duna-Tisza folyóközére. Síksági és hegyvidéki, kettős lakhelyekkel megalapították Pilis és Tardos Birodalmát. Így hat hun törzs letelepedett a Melegvizek Birodalmában.
Később, mai i.e. 2790-ben Eskló vezér érkezett Ordoszból, és Aranyosszék mellett megalapította az Aranyröges Birodalmat /Erdély/. Ezzel a honfoglaló törzsek száma hétre emelkedett.
Limacs pateszi népe i.e. 2085-ben elhagyta a I.Buda alapította Úr és Uruk városának birodalmát, mivel egy bronztükör készítő tanulóját megmérgezték egy királyi lányka temetésén /ember áldozat, ami fejedelmi temetéseken akkor szokásban volt/, ezért Hatsas Birodalmába vándoroltak. Itt találkoztak össze Tömös vitéz vezette agyagedény-készítő ordosziakkal. A bronzbalta-készítő Limacs pateszi népével együtt Tardos Birodalmában kapott letelepedési engedélyt, ahol 8. törzsként megengedték Tömös Birodalmának a megalapítását.
Utána i.e. 1610-ben Barca széki-hun vezér látogatott el Eskló-földre, 10.000, azaz egy tömény lovassal és a Barcaságot kapták lakhelyül, Góbé-földet és Gömörvárat. Pozsony nemzetségi őrhelyet és Zalaőrséget ötször kétezres határőrizeti földnek szánták.
A sorozatos vérengzések /amiket a latinok betörései, a későbbi Róma részbeni megalapítói okoztak/ és a járványos betegségek pótlásaként, i.e. 800-ban az Esklók kérésére, Pannon parszi-szaka-szkíta vezért indították el Ordoszból vezényelve egy tömény lovassal újabb honfoglalásra, aki Pannonhalma székhellyel új birodalmat létesített. A káldorokkal létesítettek szövetséget, akik a Rasna Birodalmat alkották, a későbbi Itália partjain, ahol Etúr fejedelem leszármazottjai, az Etruszkok voltak letelepedve és ekkor még Etúriának nevezték. Gyakran meglátogatták egymást.  A Rasna-Etruszkokkal egy gazdasági szövetséget alkottak és áruikat is kicserélték egymás között.