Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

További visszatérések a hun-őshazába

/Részletek a 236. Arvisurából. Lepsény rovósámán rovása/

A Kerka vezette első hazatérés után 20 évenként jöttek vérfrissítőnek kisebb csoportokban.
Mai i.e.3970 után nagyobb tömegekben érkeztek ummai úzok és a tardosi Uruk népe, a kis-ázsiai özönvízektől elmenekült folyó-közi /Tigris és Eufrátesz-közi/ népek a Duna-Tisza folyóközére. Síksági és hegyvidéki, kettős lakhelyekkel megalapították Pilis és Tardos Birodalmát. Így hat hun törzs letelepedett a Melegvizek Birodalmában.
Később, mai i.e. 2790-ben Eskló vezér érkezett Ordoszból, és Aranyosszék mellett megalapította az Aranyröges Birodalmat /Erdély/. Ezzel a honfoglaló törzsek száma hétre emelkedett.
Limacs pateszi népe i.e. 2085-ben elhagyta a I.Buda alapította Úr és Uruk városának birodalmát, mivel egy bronztükör készítő tanulóját megmérgezték egy királyi (annunaki) lány temetésén (annunaki emberáldozat), ezért Hatsas Birodalmába vándoroltak. Itt találkoztak össze Tömös vitéz vezette agyagedény-készítő ordosziakkal. A bronzbalta-készítő Limacs pateszi népével együtt Tardos Birodalmában kapott letelepedési engedélyt, ahol 8. törzsként megengedték Tömös Birodalmának a megalapítását.
Utána i.e. 1610-ben Barca széki-hun vezér látogatott el Eskló-földre, 10.000, azaz egy tömény lovassal és a Barcaságot kapták lakhelyül, Góbé-földet és Gömörvárat. Pozsony nemzetségi őrhelyet és Zalaőrséget ötször kétezres határőrizeti földnek szánták.
A sorozatos vérengzések /amiket a latinok betörései, a későbbi Róma részbeni megalapítói okoztak/ és a járványos betegségek pótlásaként, i.e. 800-ban az Esklók kérésére, Pannon parszi-szaka-szkíta vezért indították el Ordoszból vezényelve egy tömény lovassal újabb honfoglalásra, aki Pannonhalma székhellyel új birodalmat létesített. A káldorokkal létesítettek szövetséget, akik a Rasna Birodalmat alkották, a későbbi Itália partjain, ahol Etúr fejedelem leszármazottjai, az Etruszkok voltak letelepedve és ekkor még Etúriának nevezték. Gyakran meglátogatták egymást.  A Rasna-Etruszkokkal egy gazdasági szövetséget alkottak és áruikat is kicserélték egymás között.
/Arvisura részlet/