Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Az eredeti Miatyánk meghamisítása

A 306-ban megalakított katolicizmus, amint az a történelmi tényekből kiderül, mérhetetlen elnyomást, kínszenvedést és sok ádáz háborút okozott az emberiségnek. A Krisztusi hatalomnak, a zsidóság vezetésével, a roskadozó, annunaki háttérirányítású római rabszolgatartó és leigázó uralom átmentése volt a célja, nem pedig az emberiség üdvözülése.
A álnok cionista-kereszténység dogmákkal és téveszmékkel eltorzította az emberekben élő Igazisten-hitet. A "Miatyánk”-ba és a bibliába Jehovát és annak szellemiségét behelyettesítve, zavarossá tették a "hívők" számára az Igazisteni-tudat látást, helyette bűntudatot hirdettek az emberek számára.
Bátran kijelenthetjük, hogy nekünk magyaroknak nem Jehova az istenünk (a mi atyánk), ahogy azt a katolicizmus ármánnyal és gyilkos erőszakkal ránk kényszerítette, hanem a Világteremtő Igaz Szellemiség a mi Istenünk!!

Eredeti Mi Atyánk a feltárt aranykori Mu agyagtáblákról:
/A kereszténység alapítói hozzájutva, ezt az ősi Szent iratot hamisították meg, hogy az emberek ne az önmagukban létező teremtő isteni erővel éljenek, hanem egy rajtuk kívül álló idegen hatalomban higgyenek, kényuralmat gyakorolva felettük/.

Kozmosz Anyja és Atyja! Te teremtesz mindent, ami a Fényben létezik.
Legyen a fényed mibennünk.
Teremtsd meg most egységed szívünk s kezünk által!
Hogy a te vágyad a miénkkel cselekedjék, miképpen minden fényben, akképpen minden alakban is.
Minden nap add meg nekünk amire szükségünk van, kenyérben és szellemi látásban!
Old ki hibáink szálait, melyek kötve tartanak minket,
amiként mi is eloldozzuk a kötelékeket, melyekkel másokat tartunk kötve!
Ígérjük, teremtő isteni szellemünkkel és cselekvéseinkkel, egyesítjük mennyet és földet.
Teljesítjük földi küldetésünket hatalommal és a tenni vágyás szeretetével, amely életről életre megújul bennünk.
Hittel és bizalommal megpecsételve egész lényünkkel megerősítjük mindezt.
Legyen így most és mindenkor.

Az "Ámen" szót soha ne használjuk, mert az Egyiptomban imádott és a kereszténységgel átvett Ámon hüllő fajú isten nevének a megidézése, spirituálisan minden imát vagy pozitív belső energiát semlegesít, vagy negatív hatásúra fordít!
A gondolatok és szavak teremtő illetve mágikus hatással bírnak az energiarezgésüknél fogva.
Különösen igaz ez a magyar nyelvre, amely a Teremtés és a Létezés kifejezésének a nyelve.
Ezért nem mindegy, hogy hogyan gondolkozunk és mit mondunk, mert ellenkezően is éppúgy tud hatni.