Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az ŐsTen, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
A történelem hamisító, vallási alapon embereket egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz "isten".
Emberi jogunk és kötelességünk tudnunk az őstörténelmünket.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.
Az Igaz Isten megnyilvánulásának a lehetősége bennünk Él.
Ne máshol keresd, ne rajtad kívül, ne az égben,
ne a templomokban, mint a bolondok, mert az a bolondok istene.
A kereszténység gyilkos ármány és bilincs a lelkeken!

Ezer éveken át Őrzők Vigyázták e Kincset!
Élet Templomának Kincse ez mely most reátok Bízatik!
Vigyáz rá Te is, s jól Tudd a Rendet!
Az Igazság, ami nyitja az ősi Tudást Benned!

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.

Creative Commons Licenc

Az oldal tartalma a Creativ Commons jogvédelem feltételeinek megfelelően felhasználható és terjeszthető!
/Bővebben a Kapcsolat menüben/

Mi az igazság?! Bizonyítás a leírtakról Az őstörténelem kutatás kritériumai A Hagyományőrzésről Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Egy japán professzor hitvallása Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti és a hun emberi faj származása A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába Hun-Magyar Közös Eredet Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Nimród a valóságban Egyiptomi hikszoszi írás azonossága Ősi magyar nyomok Az igaz történelmünket aranylemezekre írták Amerikai honfoglalás Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása Eged vezér Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban Barnabás Evangéliuma Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Az emberiség legnagyobb átverése Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Kereszténység és a háttérhatalom Az emberiség kiszipolyozása Reptiliánok uralma Kik azok az annunakik?! Az atlantiszi aranykori világvége Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése Ki is volt Jahve? A zsidók honfoglalása A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás) Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Más népek származása 2 /a Habsburgok/ Sötét korszak, amelyben élünk
Katolicizmus felemelkedése Óvakodj a kereszténységtől Az Élet-Teremtők és pusztítók Telepatikus kommunikáció Inuaki Dáviddal riport Az eredeti Miatyánk A Magyar Himnusz A Buddhizmus A Magyar Törzsszövetség megalakulása A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Az ókori kelet-nyugati nagy háború Atilla tragédiája Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai Ősapám Koppány vezér hitvallása „szent” István királysága a valóságban Az ARVISURA titkosítása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek Procyonbeliek tanulsága IDEGEN civilizációk földi tevékenységei Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a magyarokról Mit mondtak híres emberek a zsidókról Szemita faj genetikai kutatása Egy főrabbi üzenete Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Népek szent könyvei A Biblia Hunok, magyarok igaz történelemírása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Lélek fejlődése Napvallás és a Lélek jelképe. Az emberiség fejlődése Tamana Kultúra az ősi világ-örökségünk Nostradamus üzenete: Feltárt múlt a jelenhez szól Néhány fogalom

Ősi magyar nyomok

/Dr. Simon Péter/ ….Hamarosan rádöbbentem arra, hogy a magyarok és az Észak-amerikai indiánok általam vizsgált népcsoportjainak kultúrájában föllelhető nagyon gyanúsan közeli vagy teljes mértékű megegyezéseknek oly magas a számuk, hogy itt magyarázatul csak a közös tőről származás jöhet szóba.

Az igaz történelmünket aranylemezekre írták

/Móricz János kutatásaiból/ Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások, a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek. A II. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egyrésze ezt komolyan véve, alaposabban utánajárt a dolognak. Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években, Ecuadorban kezdett kutatni. Itt három indián törzs, a Cahari, a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt.

Amerikai honfoglalás

Az indijó őslakosok legyilkolása, a zsidók Kánaán elfoglalásának mintájára történt a titkos hüllő háttérhatalom által létrehozott kereszténység égisze alatt.

Az első hazatérés a Kárpát-hazába.

Visszatérés az őshazába a jégkorszak elmúltával. Mai i.e. 4040.-ben az Égiektől származott Agaba fősámán újjászervezte a 24 Hun Törzsszövetséget, melynek új székhelye, Ataisz után Ordosz lett. Innentől számítjuk az új Hun Szövetségi időszámítást december végi fordulóponttal, azaz medvetor havától, a következő medvetor haváig, medvetoros években kifejezve.

További visszatérések a hun-őshazába

A Kerka vezette első hazatérés után 20 évenként jöttek vérfrissítőnek kisebb csoportokban. Mai i.e.3970 után nagyobb tömegekben érkeztek ummai úzok és a tardosi Uruk népe, a kis-ázsiai özönvízektől elmenekült folyó-közi /Tigris és Eufrátesz-közi/ népek a Duna-Tisza folyóközére. Síksági és hegyvidéki, kettős lakhelyekkel megalapították Pilis és Tardos Birodalmát. Így hat hun törzs letelepedett a Melegvizek Birodalmában.

A Pannon Birodalom megalakulása.

Mai i.e. 800-ban Pannon ifjúsági fővezér Ordoszból vezényelve, egy tömény (10 000 fő) lovassal indult el a káspivári szaka-szkíta birodalomból (a Káspi-tenger keleti térségéből) újabb honfoglalásra az ősi Hunniába. Sajnos abban az évben hamar beállott a tavaszi olvadás és a folyók melléke tengerré változott. Ekkor megjelent ezen a tájon 4000 lovasával és egy dombocskán ütötte fel vezéri szállását, amit harcosai Pannon-halmának neveztek el.

A Római Birodalom megalakulása

A Rasna-Szövetség /Etruszk-Szövetség/ 12 népből alakult, Arnó ifjúsági fővezér irányítása mellett. Területük az Arnóról elnevezett folyótól a Tiberisig tartott. Veji-Szentliget és a Kapitólium között, az ifjú harcosokkal megalakult Róma Birodalma, amely szélesebb körben a 12 népes Rasna és a Trójából menekült latin törzsekből jött létre.

Eged vezér

Eger keletkezése A 24 Hun Törzsszövetséget a 3990. mt.évben /i.e.50-ben/ nagy veszély fenyegette. Birodalmunkat a kinajok fondorlatos politikával kettészakították. … Csécsi széki-hun vezér fejedelmet kínai orvgyilkosok megölték. Négy fia: Bakát, Eged, Koncsúr, és Kövezsd apjuk vérével vörösre festette a szemöldökét, s esküvel fogadta, hogy bosszút állnak a kinajokon. Kövezsd mind a káspivári, mind az ordoszi sámánképzésen első lett.

Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban

Egyiptomtól Jeruzsálemig – „a hiányzó évek”. ...Amikor a három napkeleti bölcs a népszámláláskor megjelent a Szkíta-Pártus Birodalombeli /galileai/ Betlehemben , Jeruzsálemben elrendelték a kisdedek megölését. Az ordoszi beavatott Mazarehi aranyasszony ekkor a féltett újszülöttet, Hetevaret (Hétvár) Egyiptomban a hikszosz-szabír kegyhelyre menekítette. Itt az újszülött a szabír törzsi névadással a Féran szerinti Jézus nevet kapta.

Barnabás Evangéliuma

A Jézus egyik apostola (akit a bibliában nem is említenek) Barnabás által írt párbeszédes eredeti írást 1500 évvel ezelőtt fedezték fel Törökországban. A bibliai 4 evangélium egyike sem párbeszédes formában íródott. Ez nem is volt lehetséges mivel Kr.után 2-3 száz évvel írták. Ennél fogva hiteltelenek!

Ki van a kereszten?!!

Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, nézzünk néhány idézetet a Törökországban előkerült eredeti, Krisztus korabeli írásból lefordított, a Barnabás evangéliuma c. kiadásból.

Krisztus igazi arca.

Richard Neave orvostudományi igazságügyi szakértő szerint, Jézus sokkal jobban hasonlított a közel-keleti, korabeli izraelita zsidókra, mint a hamis, elterjedt ábrázolására, – írja az Esquire alapján a hvg.hu. Krisztus arcát az igazságügyi antropológia segítségével rekonstruálta a szakértő és kutatócsoportja. A tudósnak szemet szúrt, hogy a keresztre feszítés előtt Júdásnak meg kellett mutatnia, ki a Krisztus, mert nem tudták megkülönböztetni a tanítványaitól.

3D modell a Torinói lepelről

A közel múltban az amerikai kutatók, genetikai vizsgálattal kimutatták a torinói lepel vérmintájából, hogy az, egy drúz népcsoportból származó férfinak a vére, amit genetikai mintavétellel azonosítottak. A drúzok Galileában, azaz a Pártus-Birodalomban éltek. Ennek a férfinak a leszármazottai, a genetikailag azonos család, ma Egyiptomban él. Ennek a kutatásnak a lefolytatását, dokumentumfilmben 2018-ban közzétették az amerikai kutatók a Spektrumon.

Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária

Az isten fiának kikiáltott Jézus státuszát a keresztényegyház ma is dogmákkal és titkolózással, a középkorban pedig inkvizícióval, a legkegyetlenebb gyilkosságokkal, megfélemlítéssel hozta létre. Ki volt az valójában, akinek az állítólagos „isteni származását” ilyen sátáni kegyetlenséggel kellett ráerőszakolni az emberiségre és miért?!

Mária és Jézus állapota

Jézus korabeli írás a Talmudban /Kallah 51a/: „Az idősek a kapuban ültek, amikor két fiatal fiú ment el előttük. Az egyiknek a feje be volt takarva, a másik fedetlen fővel ment. Amelyik fedetlen fővel ment, arra Eliezer rabbi azt mondta, hogy fattyú. Joshua rabbi hozzátette, hogy egy tisztátalan nő fia (tisztátalan, aki a menstruáció alatt fogan, az "niddah"). Akiba rabbi azt mondta, hogy mind fattyú, aki niddah fia.

Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet

Mithrászt, a mítosz szerint a perzsák által Ahura-Mazdának nevezett legfőbb Isten (a Világ Teremtő) teremtette és küldte. Tény, hogy ez egy perzsa mítosz és sokkal korábbi, mint a Jézus mese. A Mithrász mítosz nem tűnt el, mint vallás, hanem lemásolták és ma úgy hívják, hogy kereszténység. Az egyik legnagyobb mithrászista ünnep december 25-e volt, a téli napforduló, a Fény újjászületésének napja (die natalis Solis invicti Mithra). Fanatikus működésükben a zsidók ellopták a kereszténységbe ezt az ünnepet, karácsonnyá változtatva.

A bibliai Jézus sosem létezett…

Kiásták az 1800 éve élt pápa testét, amely bizonyíthatja, hogy a bibliai Jézus sosem létezett. Egy holttest mindent boríthat az Egyház 2000 éves hazugságaival kapcsolatban. Bizonyíték, mely mindent megrengethet. Mi van, ha Jézus talán sosem létezett? Legalábbis nem abban a formában és nem úgy, ahogyan a Bibliából ismerjük.

Az emberiség legnagyobb átverése

Piusz pápa múmiája bizonyíthat mindent. Barnabás tiltott evangéliuma pedig porrá zúzhatja a Vatikán kétezer éves hazugságait. Végig egy hazug narratívát “meséltek” a világnak!!

Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés

Sabrag mágus vagyok /Kooppány vezérhez tartozó/, hozzátok szólok. Hozzátok kell szólnom, elérkezett az idő, hogy szóljak hozzátok. Valamikor, nagyon régen, élt az emberiség egyik hatalmas tanítója, óriás szellemével tanította az emberiséget a szeretet hitére. Ez a hatalmas, bölcs tanító: Mithrász volt. Mithrász tanításaiból állították össze a bibliai Jézusi tanításokat.

Ki is volt Jézus valójában?!

Jézusnak, már gyerekkorában több kortárs gyereknek a halálesete fűződött a nevéhez! Ha úgy akarta és kimondta, a játszótársa holtan esett össze, vagy lezuhant egy magaslatról. (Erről készült egy olasz film, az Egyház által titkosított /apokrif/ korabeli dokumentumok alapján, egy Bíboros támogatásával). A titkos háttérhatalom emberei láthatatlan formában állandóan körülötte voltak, azt a látszatot keltve, hogy amit csinál azt isteni erővel csinálja.