Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

 

Igaz Történelmünk


 

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az ŐsTen, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
Az emberiséget manipuláló, vallási alapon egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz "isten".


Emberi jogunk és kötelességünk tudni az őstörténelmünket.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.

Ezer éveken át Őrzők Vigyázták e Kincset!
Élet Templomának Kincse ez mely most megismertetik!
Vigyáz rá Te is, s jól Tudd a Rendet!
Az Igazság, ami nyitja az ősi Tudást Benned!

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.

 

Az oldal tartalma nemzetközi szerzői jogvédett!
/Bővebben a Kapcsolat menüben/

Mi az igazság?! Bizonyítás a leírtakról Az őstörténelem kutatás kritériumai A Hagyományőrzésről Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Egy japán professzor hitvallása Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti és a hun emberi faj származása A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába Hun-Magyar Közös Eredet Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Nimród a valóságban Egyiptomi hikszoszi írás azonossága Ősi magyar nyomok Az igaz történelmünket aranylemezekre írták Amerikai honfoglalás Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása Eged vezér Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban Barnabás Evangéliuma Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Az emberiség legnagyobb átverése Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Kereszténység és a háttérhatalom Az emberiség kiszipolyozása Reptiliánok uralma Kik azok az annunakik?! Az atlantiszi aranykori világvége Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése Ki is volt Jahve? A zsidók honfoglalása A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás) Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Más népek származása 2 /a Habsburgok/ Sötét korszak, amelyben élünk
Katolicizmus felemelkedése Óvakodj a kereszténységtől Az Élet-Teremtők és pusztítók Telepatikus kommunikáció Inuaki Dáviddal riport Az eredeti Miatyánk A Magyar Himnusz A Buddhizmus A Magyar Törzsszövetség megalakulása A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Az ókori kelet-nyugati nagy háború Atilla tragédiája Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai Ősapám Koppány vezér hitvallása „szent” István királysága a valóságban Az ARVISURA titkosítása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek Procyonbeliek tanulsága IDEGEN civilizációk földi tevékenységei Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a magyarokról Mit mondtak híres emberek a zsidókról Szemita faj genetikai kutatása Egy főrabbi üzenete Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Népek szent könyvei A Biblia Hunok, magyarok igaz történelemírása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Lélek fejlődése Napvallás és a Lélek jelképe. Az emberiség fejlődése Tamana Kultúra az ősi világ-örökségünk Nostradamus üzenete: Feltárt múlt a jelenhez szól Néhány fogalom

Ősi magyar nyomok

/Dr. Simon Péter/ ….Hamarosan rádöbbentem arra, hogy a magyarok és az Észak-amerikai indiánok általam vizsgált népcsoportjainak kultúrájában föllelhető nagyon gyanúsan közeli vagy teljes mértékű megegyezéseknek oly magas a számuk, hogy itt magyarázatul csak a közös tőről származás jöhet szóba.

Az igaz történelmünket aranylemezekre írták

/Móricz János kutatásaiból/ Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások, a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek. A II. Világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve, alaposabban utánajárt a dolognak. Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években, Ecuadorban kezdett kutatni. Itt három indián törzs, a Cahari, a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt.

Amerikai honfoglalás

Az indijó őslakosok legyilkolása, a zsidók Kánaán elfoglalásának mintájára történt a titkos hüllő háttérhatalom által létrehozott kereszténység égisze alatt.

Az első hazatérés a Kárpát-hazába.

Visszatérés az őshazába a jégkorszak elmúltával. Mai i.e. 4040.-ben az Égiektől származott Agaba fősámán újjászervezte a 24 Hun Törzsszövetséget, melynek új székhelye, Ataisz után Ordosz lett. Innentől számítjuk az új Hun Szövetségi időszámítást december végi fordulóponttal, azaz medvetor havától, a következő medvetor haváig, medvetoros években kifejezve.

További visszatérések a hun-őshazába

A Kerka vezette első hazatérés után 20 évenként jöttek vérfrissítőnek kisebb csoportokban. Mai i.e.3970 után nagyobb tömegekben érkeztek ummai úzok és a tardosi Uruk népe, a kis-ázsiai özönvízektől elmenekült folyó-közi /Tigris és Eufrátesz-közi/ népek a Duna-Tisza folyóközére. Síksági és hegyvidéki, kettős lakhelyekkel megalapították Pilis és Tardos Birodalmát. Így hat hun törzs letelepedett a Melegvizek Birodalmában.

A Pannon Birodalom megalakulása.

Mai i.e. 800-ban Pannon ifjúsági fővezér Ordoszból vezényelve, egy tömény (10 000 fő) lovassal indult el a káspivári szaka-szkíta birodalomból (a Káspi-tenger keleti térségéből) újabb honfoglalásra az ősi Hunniába. Sajnos abban az évben hamar beállott a tavaszi olvadás és a folyók melléke tengerré változott. Ekkor megjelent ezen a tájon 4000 lovasával és egy dombocskán ütötte fel vezéri szállását, amit harcosai Pannon-halmának neveztek el.

A Római Birodalom megalakulása

A Rasna-Szövetség /Etruszk-Szövetség/ 12 népből alakult, Arnó ifjúsági fővezér irányítása mellett. Területük az Arnóról elnevezett folyótól a Tiberisig tartott. Veji-Szentliget és a Kapitólium között, az ifjú harcosokkal megalakult Róma Birodalma, amely szélesebb körben a 12 népes Rasna és a Trójából menekült latin törzsekből jött létre.

Eged vezér

Eger keletkezése A 24 Hun Törzsszövetséget a 3990. mt.évben /i.e.50-ben/ nagy veszély fenyegette. Birodalmunkat a kinajok fondorlatos politikával kettészakították. … Csécsi széki-hun vezér fejedelmet kínai orvgyilkosok megölték. Négy fia: Bakát, Eged, Koncsúr, és Kövezsd apjuk vérével vörösre festette a szemöldökét, s esküvel fogadta, hogy bosszút állnak a kinajokon. Kövezsd mind a káspivári, mind az ordoszi sámánképzésen első lett.

Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban

Egyiptomtól Jeruzsálemig – „a hiányzó évek”. ...Amikor a három napkeleti bölcs a népszámláláskor megjelent a Szkíta-Pártus Birodalombeli /galileai/ Betlehemben , Jeruzsálemben elrendelték a kisdedek megölését. Az ordoszi beavatott Mazarehi aranyasszony ekkor a féltett újszülöttet, Hetevaret (Hétvár) Egyiptomban a hikszosz-szabír kegyhelyre menekítette. Itt az újszülött a szabír törzsi névadással a Féran szerinti Jézus nevet kapta.

Barnabás Evangéliuma

A Jézus egyik apostola (akit a bibliában nem is említenek) Barnabás által írt párbeszédes eredeti írást 1500 évvel ezelőtt fedezték fel Törökországban. A bibliai 4 evangélium egyike sem párbeszédes formában íródott. Ez nem is volt lehetséges mivel Kr.után 2-3 száz évvel írták. Ennél fogva hiteltelenek!

Ki van a kereszten?!!

Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, nézzünk néhány idézetet a Törökországban előkerült eredeti, Krisztus korabeli írásból lefordított, a Barnabás evangéliuma c. kiadásból.

Krisztus igazi arca.

Richard Neave orvostudományi igazságügyi szakértő szerint, Jézus sokkal jobban hasonlított a közel-keleti, korabeli izraelita zsidókra, mint a hamis, elterjedt ábrázolására, – írja az Esquire alapján a hvg.hu. Krisztus arcát az igazságügyi antropológia segítségével rekonstruálta a szakértő és kutatócsoportja. A tudósnak szemet szúrt, hogy a keresztre feszítés előtt Júdásnak meg kellett mutatnia, ki a Krisztus, mert nem tudták megkülönböztetni a tanítványaitól.

3D modell a Torinói lepelről

A közel múltban az amerikai kutatók, genetikai vizsgálattal kimutatták a torinói lepel vérmintájából, hogy az, egy drúz népcsoportból származó férfinak a vére, amit genetikai mintavétellel azonosítottak. A drúzok Galileában, azaz a Pártus-Birodalomban éltek. Ennek a férfinak a leszármazottai, a genetikailag azonos család, ma Egyiptomban él. Ennek a kutatásnak a lefolytatását, dokumentumfilmben 2018-ban közzétették az amerikai kutatók a Spektrumon.

Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária

Az isten fiának kikiáltott Jézus státuszát a keresztényegyház ma is dogmákkal és titkolózással, a középkorban pedig inkvizícióval, a legkegyetlenebb gyilkosságokkal, megfélemlítéssel hozta létre. Ki volt az valójában, akinek az állítólagos „isteni származását” ilyen sátáni kegyetlenséggel kellett ráerőszakolni az emberiségre és miért?!

Mária és Jézus állapota

Jézus korabeli írás a Talmudban /Kallah 51a/: „Az idősek a kapuban ültek, amikor két fiatal fiú ment el előttük. Az egyiknek a feje be volt takarva, a másik fedetlen fővel ment. Amelyik fedetlen fővel ment, arra Eliezer rabbi azt mondta, hogy fattyú. Joshua rabbi hozzátette, hogy egy tisztátalan nő fia (tisztátalan, aki a menstruáció alatt fogan, az "niddah"). Akiba rabbi azt mondta, hogy mind fattyú, aki niddah fia.

Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet

Mithrászt, a mítosz szerint a perzsák által Ahura-Mazdának nevezett legfőbb Isten (a Világ Teremtő) teremtette és küldte. Tény, hogy ez egy perzsa mítosz és sokkal korábbi, mint a Jézus mese. A Mithrász mítosz nem tűnt el, mint vallás, hanem lemásolták és ma úgy hívják, hogy kereszténység. Az egyik legnagyobb mithrászista ünnep december 25-e volt, a téli napforduló, a Fény újjászületésének napja (die natalis Solis invicti Mithra). Fanatikus működésükben a zsidók ellopták a kereszténységbe ezt az ünnepet, karácsonnyá változtatva.

A bibliai Jézus sosem létezett…

Kiásták az 1800 éve élt pápa testét, amely bizonyíthatja, hogy a bibliai Jézus sosem létezett. Egy holttest mindent boríthat az Egyház 2000 éves hazugságaival kapcsolatban. Bizonyíték, mely mindent megrengethet. Mi van, ha Jézus talán sosem létezett? Legalábbis nem abban a formában és nem úgy, ahogyan a Bibliából ismerjük.

Az emberiség legnagyobb átverése

Piusz pápa múmiája bizonyíthat mindent. Barnabás tiltott evangéliuma pedig porrá zúzhatja a Vatikán kétezer éves hazugságait. Végig egy hazug narratívát “meséltek” a világnak!!

Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés

Sabrag mágus vagyok /Kooppány vezérhez tartozó/, hozzátok szólok. Hozzátok kell szólnom, elérkezett az idő, hogy szóljak hozzátok. Valamikor, nagyon régen, élt az emberiség egyik hatalmas tanítója, óriás szellemével tanította az emberiséget a szeretet hitére. Ez a hatalmas, bölcs tanító: Mithrász volt. Mithrász tanításaiból állították össze a bibliai Jézusi tanításokat.

Ki is volt Jézus valójában?!

Jézusnak, már gyerekkorában több kortárs gyereknek a halálesete fűződött a nevéhez! Ha úgy akarta és kimondta, a játszótársa holtan esett össze, vagy lezuhant egy magaslatról. (Erről készült egy olasz film, az Egyház által titkosított /apokrif/ korabeli dokumentumok alapján, egy Bíboros támogatásával). A titkos háttérhatalom emberei láthatatlan formában állandóan körülötte voltak, azt a látszatot keltve, hogy amit csinál azt isteni erővel csinálja.

Megjelent az Igaz Történelmünk könyvkiadásban.

Megvásárolható a Magyar Menedék Könyvesháznál: www.magyarmenedek.com személyesen vagy online megrendeléssel.
Megrendelhető közvetlenül e-mailen: gigor.janos@gmail.com csomagküldéssel utánvéttel, könyvár: 6200,- Ft.
A megrendeléshez szükséges adatok: Név, lakcím, e-mailcím, tel.szám. Megrendelés a kiadón keresztül: www.my-book.hu

Ez a könyv vallási és történelmi tévhitek helyett, valós történelmi események összefüggésével,
analóg gondolkodásra képes, igaz valóság érdekű, magyar identitású emberek számára íródott.

Valós történelmi igényességgel íródott és gazdagon illusztrált 330 oldalas könyv, különböző hiteles
forrásokból forrás hivatkozásokkal, az eltitkolt hun-magyar őstörténelmünkről és eredetünkről.

 

Olvasói vélemények

Borbás Edit – Budapest

- Igaz történelmünk c.könyve valami fantasztikusan jól sikerült!
Mennyi tudás van benne és mennyi munka! Gratulálok!
Mondhatni : A magyarok bibliája
Ezt tanítani kellene az iskolákban!
Borzasztó,hogy hamis történelmet tanítanak az igazság helyett (nem véletlen)!
- Az Ön gondolatainak,tudásának (könyvének) Teremtő Ereje van, Szavainak pedig Súlya!
- Ez a könyv óriási érték a Magyarok számára!

Szabó Ágnes – Kübekháza

Olvastam a könyvét. Nagyon értékes műnek tartom, egy részlet kivételével. Szerintem Jézus nem volt a hüllők oldalán.
A Biblia egy összetákolt irathalmaz, amelyben az Ószövetséget összehamisítják az Újszövezséggel. Jézus nem volt az ördögi Jhvh fia, hanem pontosan az ő fiai ellen érkezett, tiszta forrásból.
A hüllők, azaz Stn földi serege szerintem nem alakváltók. 
- Mindenképp egy alapmű a polcomon, ez biztos. És örülök, hogy megírta.

 

Oláh Attila – Tatabánya

Nem csalódtam az Igaz Történelmünkben.
Ha van is egy- két dolog, vagy esemény benne, amit én másképp látok, másképp ítélek meg, ennek nincs igazán jelentősége.
Ezekről a történelmi dolgokról rajtad kívül ilyen alaposan, még senki sem tájékoztatott.
Néhány dolog a teljesség igénye nélkül:
Semmilyen vallásnak nincs joga kisajátítani az egy igazságot, az egy istenbe vetett hitet, annak letéteményesének kikiáltania magát, és rátukmálni, ráerőszakolni azt másokra! A keresztény, a zsidó, az iszlám vallásban nincs helye az önálló véleménynek, gondolatnak, illetve a gondolkodásnak, a kiállásnak, a tudásnak, a Szellem világosságának. A ,,Teremtő" szabad akarattal alkotta meg az embert a biblia szerint is, akkor az ő vallásukban hol a szabad akarat?Ugyanez áll a krisztusi békeszeretetre, illetve a krisztusi megértésre és türelemre is.
A jézusi békeszeretet, megértés és türelem jegyében gyilkoltak, mészároltak le bestiális kegyetlenséggel másokat, akiknek nem volt azonos a hitvallásuk  a világnézetük,  vagy ha csak kérdőre vontak a ,,szentírásból" jó néhány fejezetet, vagy annak egyes pontjait.