Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Koppány vezér hitvallása

Koppány mondá a 992-es Nagyszalán :

„Én, mint Árpád ivadéka kifogásolom, hogy délen és keleten őseink hitét elhagyva sokan felvették Bizánc hitét, elhagyva a törzsi névadásokat, vagy ami sűrűn történik, ősi és bizánci keresztény névvel élnek. Bajorföld déli részén sokan Atilla utódainak vallják magukat, amit valónak jelölt valamikor az e tájon élő szőke németség barna németségre válása. A magukat ma Hun származásúnak valló német lovagok részt követelnek Atillának a ránk, magyariakra maradt örökségéből. A barna németség szerzetesei, velük minden egyházi rangbélijük, ide jövet csak füstölésből, az idegen istennek mondott imákból, cifra szertartásaikból kívánnak megélni. Az Öregek Tanácsa előtt vallom, hogy Ráten-tórem (Nap Isten), az én Öreg Őstenem az egyedüli, aki meleget, vele életet ad a Földnek és minden élőnek.
Így nézek és valamennyien így nézhetünk az ŐsTen Fényességébe. A minden magyarit egybefogó  ŐsTen szeretetét ne cseréljük fel a gyűlölködés, az egymással szembenállás gonosz istenére!”