Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Néhány fogalom:

Hun = Első ember ;  Gar = nép, sokaság (garmada) ; HUNGAR = Első nép

Szkíta (ógörög kifejezés) = nyilazó, íjfeszítő nép. Hun,-turáni népeknek, a Hun-Birodalom népeinek az ó-görög gyűjtő megnevezése a görög kultúra idejéből. De van három konkrétan szkíta törzsű nép: a szaka szkíták, a párszi, és a fejedelmi szkíták.

Szittya = a szkítából képzett köznépi elnevezés.

Sa = tudni ,  man = ember  ;  Saman /Sámán/= tudó(s) ember, aki a maga szakterületén igaz tudással: természeti, -energetikai törvények tudásával, és kvantumfizikai ismeretekkel és alkalmazmi tudásával rendelkezett. Öt éves sámánképzéssel és vele született képességekkel történhetett a sámánná avatás. A 20 évente megrendezett egy hetes pusztaszeri Nagy Süán sámán győztese lett az ifjúsági fősámán. A fő sámán után a 2.legmagasabb fokú Hun-Szövetségi (Birodalmi) szellemi vezető volt. A törzsek, nemzetek, népek együttműködésének, irányításának, védelmének, gyógyításnak és harci tevékenységről döntésnek volt a legfőbb szellemi vezetője. A magyarok a képzett sámánt táltosnak nevezték, aki összetett sámáni feladatott látott el. Az avarok bátnak nevezték.

Buda (I.reink.) = Buda ataiszi hun-szövetségi ifjúsági fejedelem volt i.e.~5000 előtt. Utána Mezőpotámiában Úr város alapítója. (Armogur főfejedelem és Arvisura Anyahita fejedelem asszony unokája).

Buda (II.reink.) = (Buddha) Szkíta-herceg, aki szellemileg megvilágosult és megigazult. A Világteremtő Igaz Isteni szellem tanítója volt i.e.500 körül.

Buda (III.reink.) = Buda hun-szövetségi fő sámán 430-441-ig, fővárosunk névadója. Atilla hun-szövetségi fővezér bátyja, akit bizánci-császár bérgyilkosai megöltek és a hazug nyugati kereszténység testvérgyilkosságnak hazudja a halálát.

Pest = olvadt acélt lecsapoló üst úz megnevezése. Az úz törzs volt az acélgyártó törzs a Hun-Szövetségben a hunok bejövetele után Buda fő sámán szervezésében a mai Pest térségében a Duna parton. Vízen, hajókon szállították vasércet az acélgyártáshoz. Később az úzok letelepedési térségében Miskolcra, illetve Diósgyőrbe lett áttelepítve a hun-szövetségi acélgyártás központja.

Duna folyó: Dunna aranyasszonyról, Buda fő sámán feleségéről kapta a nevét.

                   Előtte Íster volt.

A mai Magyarország megnevezései:

Kárpát-haza (a hun népek mindenkori megnevezése az atlantiszi aranykortól);

Meleg vizek birodalma (jégkorszaki és az utáni elnevezés);

Hunnia (jégkorszak előtti, – atlantiszi aranykortól – a magyarok bejöveteléig);

Hungaria az ősi Hunniából adódó megnevezés ma is;

Pannónia Pannon vezérről k.i.e. 800-tól a Dunántúl megnevezése;

Avaria (Avar birodalomkori elnevezés) Ural-Altájtól az Encs (Enns) folyóig;

Magyarország a Magyar Törzsszövetség bejövetelétől, 896-tól.