Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Magyarság sírba tételei és feltámadásai

„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is előbb-utóbb fel fog támadni.” 
/Saint René Taillandier: Trianonhoz/

Magyar nemzet sírba tételei /pusztításai/ a nyugati keresztény-politikai hatalom részéről:
996-1000: pápai felhatalmazással, keresztényármánnyal és gyilkosságokkal törvénytelen hatalom átvétel a kereszténység erőszakos bevezetésével. A Hun-Magyar törvényes fejedelmi vezetés helyett, törvénytelenül (puccsal) külső fegyveres terrorral bevezették a háttérhatalmi elnyomó  keresztény király-ságot.

1241: IV.Béla és kancelláriája elárulta a mongol vezetésű Hun- Szövetséget a nyugati kereszténységért, ami kiváltotta a mongolok pusztító támadását, a nyugati kereszténység meg nem nyújtott segítséget.
1514-26: A keresztény kiskirályok a saját népüket sanyargatták és pusztították. Az ellenük lázadókat /Dózsa Györgyöt és vezéreit/ a legkegyetlenebb sátáni módon megkínozták és kivégezték, de a külső ellenségtől nem voltak képesek megvédeni az országot, ami a függetlenség elvesztéséhez vezetett.
1526-1697: A nyugati keresztény oligarchák az oszmán-birodalommal ellenséges viszonyukban pajzsként használták fel Magyarországot és csatatérré tették azt.
1697-től: A török kiűzésével az állandó harcokban legyengülve, Habsburg megszállás és elnyomás.
1710-1711: A Rákóczi függetlenség és szabadságharc leverése.
1711-1848: A sátáni-keresztény kékvérű hüllő Habsburg önkény és elnyomás a Magyarság ellen.
1849: A szabadságharc vérbe fojtása.
1867: A Deáki kiegyezés a legfőbb ellenséggel, ami 1914-20 között az ország pusztulásához vezetett.
1914-19: A Magyarság és Habsburgok pusztulása a nyugati keresztény-királyi önkény által létrehozott pokolban.
1920: Mivel még az I. Világháborút is képes volt túlélni az ország és a nemzet, így ármánnyal, azaz összeesküvéssel okozták a nemzet vesztét Trianonban.
1941-47: Újabb földi pokolba taszítás a II. Világháborúba.
1956.nov.: Az elnyomás ellen, a függetlenségért harcoló Magyarság kiirtásának a végső kísérlete.
1990-2010: Újabb kísérlet Magyarország teljes elnyomására és kizsákmányolására.

Magyarság feltámadásainak /indentitás tudatra ébredéseinek/ nagy eseményei:
998: Koppány törvényes leendő fejedelem lázadása a létidegen elnyomó,-rabló keresztény háttérhatalmi halál-vallás ellen.
1240-41: Szakítási kísérlet a nyugati élősködő kereszténységgel. Az ősi Hun Szövetséggel együtt működve Atilla nyomdokain a nyugati keresztény leigázást és káoszt megszüntetve. A Mongol vezetés Magyarországra bízta volna a teljes nyugati félsziget irányítását.
1458-90: Mátyás királysága, a törvényes rend helyre állítása.
1605: Bocskai sikeres Szabadságharca a zsarnoki kékvérű hüllő önkényuralom, a Habsburgok ellen.
1703-10: Rákóczi Függetlenség és Szabadságharc, szintén a nyugati zsarnoki keresztényuralom ellen.
1848-49: A kékvérű hüllő Habsburg-önkény elleni forradalom és a szabadságharc.
1939-41.
1956.okt.
1989.
2010.
..........??: EU. és NATO Függetlenség; politikai és katonai Semlegesség! Szövetségben élni a keleti rokon hun népekkel – mongol, észak-kínai, kazah, török, kaukázusi, orosz, észak-indiai – népekkel.

Rákóczi fejedelem a Szabadságharcban