Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Mária és Jézus állapota

Jézus korabeli írás a Talmudban /Kallah 51a/:

  „Az idősek a kapuban ültek, amikor két fiatal fiú ment el előttük. Az egyiknek a feje be volt takarva, a másik fedetlen fővel ment. Amelyik fedetlen fővel ment, arra Eliezer rabbi azt mondta, hogy fattyú.

– Joshua rabbi hozzátette – egy tisztátalan nő ("niddah") fia.

– Akiba rabbi azt mondta – mind fattyú, aki niddah fia.
– Azt mondták neki – Miért mondasz ellent kollégáid véleményének?

– Azt felelte – Be fogom bizonyítani. Elment a fiú anyjához és a piacon találta Máriát, amint babot árult.

 – Azt mondta neki – Lányom, ha meg válaszolod a kérdésemet, az örök életet adom neked.

– Az asszony azt mondta – Esküdj meg rá.

Akiba rabbi szája kimondta az esküt, de szívében visszavonta.

– Így szólt a rabbi – Mi a fiad állapota?

Az asszony azt felelte – Amikor a hálószobába léptem, éppen menstruáltam és a férjem nem nyúlt hozzám. De a legjobb barátom közösült velem és így született ez a fiam.
 
Következésképpen a fiú fattyú volt és egy niddah fia.
Legyen áldott Izrael Istene, aki ezt a titkot Akiba Rabbinak felfedte.”

  A fenti idézet a korabeli eredeti zsidó írás, nem az ártatlanságra és szűzen szülésre utal, ahogy a bibliába van leírva, hanem pont az ellenkezőjére, egy elképesztő szajhaságra! Mária, az írás tanúsága és saját bevallása szerin egy erkölcstelen nőszemély volt, aki férjes asszonyként összefeküdt valakivel, aki lehetett egy idegen faj képviselője is. Ennek ellenére a keresztény Egyház, hogy az emberiséget félrevezessék és híveket szerezzenek maguknak, szűznek írták a bibliában.

Mária (eredeti nevén Mirjam), már férjes asszony volt és éppen menstruált, amikor a titkos barátjával közösült és ebből született meg Jézus, aki fattyú, mivel nem a törvényes apától született. Akkor ki volt a titkos szerető, Jézus apja? Az, akit Jézus az „Atyám”-nak nevezett és istenített: Jehova, az ó-szövetség népirtó “istene”, akit az írástudók gyűlöltek ezért, a zsidók egy része meg a megfélemlítések hatására elfogadta istenüknek a zsidó és a keresztény vallásban. A korabeli írás alapján, akkor és abban a környezetben élők ismerték egymást a legjobban és tudták, hogy ki-kicsoda, mint bárhol másutt a világban, ahogy a falvakban szokás. Így ésszerű és így nyer értelmet ez a történet. Ugyanis az igazságnak van értelme, és logikája, a hazugság meg értelmetlen és érthetetlen, mint maga a kereszténység, amely tele van titkolózással, ferdítéssel, hazugsággal, és misztifikálással!
  A bölcs zsidók azt vallják, hogy a gójok, keresztényi behódoltságukban nem tanulmányozzák a Talmudot és így nem látják meg a Biblia hazugságait és gyűlölik a talmudista zsidókat.
  Azok a zsidók meg, akik a Talmudot olvassák, szintén elfogultak, és gyűlölik a keresztényeket, mert tudják, hogy a Biblia hamisságai judeo hazugságok a gójok feletti uralgás érdekében. Ez a népgyűlölködés Jahve ószövetsége és a fia Jézus új-szövetsége, 3,5 ezer éve emberek millióinak a halálát okozza, szeretet és vallásmázzal leplezve és élősdien az Egyház adakozására (gazdagodására) késztetve az embereket.