Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

A magyarok NEM azért jöttek…

A magyarok NEM azért jöttek vissza a Hunniába, hogy a nyugatnak meghódoljanak, mint "pogány"nép, és felvegyék az álnok és alattomos gyilkos nyugat-római kereszténységet. A hun népeknek ősidők óta megvolt a Világteremtő Igaz Isten vallása, amely a Magyar Életvallás volt. A magyarok azért jöttek, hogy a hun és avar birodalmat helyreállítsák, a nyugati befolyást és az azzal járó térhódítást megszüntessék. Mint ahogy a hunok visszaszerezték a római megszállóktól az ősi Kárpát-haza, Hunnia függetlenségét, majd a nyugati ármányhatásra a hunok meggyengülésekor, pedig az avarok is helyreállították egy újabb honfoglalással a korábban Buda és Atilla vezetésével megerősített őshazát és azzal együtt megerősítették a Kárpát-medencei hun népek egységét. A magyarság, itt az új hazában addig tudott ennek az isteni küldetésének eleget tenni, amíg a Teremtő Igaz ŐsTen-t vallotta. A Magyar Törzsszövetség honfoglalása után mindössze 100 évig.
A nyugati ármány hatására, 970-től Gejza akkori fejedelem, Vajk fiát a zsidó-római-kereszténység németországi mainzi kolostorában neveltette, akit pápai nyomásra 1000-ben, törvénytelenül (puccsal) hatalomra juttattak. A nyugati kereszténység bevezetésére vonatkozó Törvényhozó Testület (a Nagy Szala), szavazással történő döntése, nem hozott többségi eredményt, ezért törvénytelenül és erőszakkal vezették be a zsidó-kereszténységet és a fejedelmi nemzeti vezetés helyett, az elnyomó állami keresztény-királyságot. A vezető magyar főembereken elkövetett sorozat-gyilkosságokon és mérgezéseken keresztül ráerőszakolták a magyarságra. Magyarország történelme ettől kezdve, a folyamatos nyugati keresztény elnyomás hatására, a sorozatos tragédiák útjára terelődött.

A magyarságnak a turáni mivoltára rá kell ébrednie, hogy a végső pusztulását elkerülje, és fajfennmaradását biztosítani tudja úgy, mint korábban évezredeken keresztül. A turáni népek sok évezredes világ-kultúrája a mi gyökereink, ebből tudunk táplálkozni. Béke és Barátság, és biztonság is ebből meríthető és kölcsönös segítség is innen remélhető. A nyugattól erre soha nem volt példa!! A számunkra folyamatos elnyomást, lepusztulást, életveszélyt, és népirtást okozó nyugati befolyásnak, a züllesztő, barbár, idióta, hazugságra, megtévesztésre, nyerészkedésre és kizsákmányolásra épülő kultúrájuknak ésszerű volna végre hátat fordítani, befolyásukat mindenkori törvényekkel és rendeletekkel a minimálisra csökkenteni és a magyarságnak a több százmilliós turáni testvérnépei felé fordulni.