Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

3D modell a Torinói lepelről

“Ez a szobor mérethű, háromdimenziós ábrázolása a torinói leplen látható férfinak, amit arról a szövetről vett pontos mérések alapján készítettünk el, amelybe a megfeszített testét burkolták a keresztre feszítése után.” – magyarázta Giulio Fanti, a Páduai Egyetem méréstechnika professzora, aki a leplet maga tanulmányozta. A mérések alapján a professzor elkészítette a férfialak háromdimenziós modelljét, amely szerinte a keresztre feszített valódi vonásait hordozza magán.

De ki is a keresztre feszített?!!!
Barnabás Evangéliumában, a Törökországban megtalált eredeti korabeli Evangéliumban, Jézus előre megmondta, hogy ő helyette Júdást végzik ki kínhalállal a kereszten! Ez azt bizonyítja, hogy Jézus és a háttérhatalom részéről, egy előre kitervelt és megrendezett gyilkosság volt Júdás meggyalázása és kivégeztetése. A közel múltban az amerikai kutatók, genetikai vizsgálattal kimutatták a torinói lepel vérmintájából, hogy az, egy drúz népcsoportból származó férfinak a vére, amit genetikai mintavétellel azonosítottak. A drúzok Galileában, azaz a Pártus-Birodalomban éltek. Ennek a férfinak a leszármazottai, a genetikailag azonos család, ma Egyiptomban él. Ennek a kutatásnak a lefolytatását, dokumentumfilmben 2018-ban közzétették az amerikai kutatók a Spektrumon.
Nem a Krisztus képe és a vére van a leplen, mert a zsidó főpapoknak nem őt sikerült elfogatni a római katonákkal, hanem a világ legnagyobb és legelképesztőbb csalásával Júdást, akit Jézus csapdába csalt és maga helyett meggyilkoltatott, ő meg megszökött, a titkos háttérhatalom segítségével.
Júdás az emberiség legnagyobb HŐSÉNEK tekinthető. Az emberek manipulálása /félrevezetése/ ellen emelt szót Jézusnál, aki embertelenül kegyetlen, gyilkos bosszút állt rajta,  az őt támogató hüllő-háttérhatalom segítségével. Júdás genetikailag bizonyítottan pártus-drúz /galileai/ származású volt, amit a neki végtisztességet adó hozzátartozója, az abarimati József is bizonyít a kilétével, ugynis ő is galileai volt. Júdás sokkal idősebb volt, mint Jézus és az arcvonásai pedig egyértelműen turáni arc, ami szintén bizonyítja a Turáni származását, amint az egyértelműen látható a lepelképen és a modellen is.