Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Atlanti emberi faj

Az atlanti faj itt, a Földön lett megalkotva. Azok nevezték magukat így, akik Atlantisz kontinensen születtek. Őseik a Líra rendszerből menekültek a Drakó-hüllőfaj támadásai és pusztításai elől.  Majd Atlantiszon (K.i.e. 57.600 körül) a Sziriusz A, a Pleiaidan (Taygeta és Merope csoport), a Nibiru, az Aldebaran, a Hayadek, valamint az Androméda rendszerekből érkezett tudós csoport, Atlan élettudós vezetésével teremtették meg az új homo sapiens-t, a saját emberi fajuk genetikáját is felhasználva. Ez lett a Hun (Első) elnevezésű földi humánus emberi faj, amely minőséget jelöl, a rendkívül nehéz földi adottságokra teremtve. Az atlanti faj nem más, mint a humánus Lírai-ember faj földi változata, kiknek jele az arany "A" jel, benne egy kör az egész jele, abban egy egyenlő szárú kereszt a humánum jele. Az orvosi ellátás ma is használt egyenlő szárú "vörös kereszt" jelzése, ebből az ősi Hun-címerből, az Aranykorból származik.
A földön a hun népek közös ősi hun nyelve volt az ősi Lírai nyelv (ami szíriuszi is), amelyet legerősebben a magyar nyelvhasználat őrzött meg. Ugyanúgy megőrizték az ide visszatelepült hun népek: a székelyek, úzok, jászok, avarok, kunok, kabarok. Erősen megmaradt még az ujgúr, baszk, mongol, mansi, és török népeknél. Ataiszról visszatérés után a hatalmas Ordosz-térségben a hun népek még együtt éltek több ezer éven keresztül a jégkorszak után, ekkor még egész jól megértették egymást a közös hun nyelven a Hun Törzsszövetségben a Csendes-nagyvíztől Hunniáig (a Kárpát-medencéig). A többi, Eurázsia szerteélő hun népekre nagyon erős és erőszakos befolyást gyakorolt az iszlám, a keresztény és a szovjet kényszer-hatalom, amelynek nyelvét és a vallását átvették.
A hun-magyar nyelv ősi Líra-i, ezen belül is legerősebben Szíriusz-i hatású nyelv, a Teremtés nyelve. Ezt bizonyítja a Tamana Kultúránk, amelynek a lényege, hogy  világszerte sok ezer földrajzi elnevezés létezik a Kárpát-medencei magyar megnevezésekkel azonosan. Amely megnevezések több tízezer évvel ezelőtt keletkeztek szerte a világban és itt a Kárpát-medencében még az Aranykorban, amikor a mai nyugati népek a ma beszélt nyelvükkel együtt még nem léteztek. Az Atlantisz-kori népeknek, az az a Hun népeknek világszerte, a többi földrészen is közös nyelvük volt, amelyet a jégkorszak után a hun népek még több ezer évig, kisebb-nagyobb mutációval használtak az iszlám megjelenéséig. Az után már a Magyar  népek őrizték meg egymás között, közel eredeti formában. A Magyarság fogalmába nem csak a volt magyar törzsek tartoznak bele, hanem mind azok a hun testvér és rokon népek, akik ide jöttek vissza az ősi Hunniába. Ezek a Széki-hunok, Szavárdok, Szkíták, Sumérok, Jászok, Avarok, Úzok, Kabarok, 10 Magyar törzs és a Kunok. Ezen kívül vannak még az idegen lelkű betolakodók, akik se nem hunok, se nem magyarok, de köztünk élnek és magyarul beszélnek. Fontos ismertető jegyük az élősködés, a nyerészkedés, és a nem hun származás.
A magyar nyelven kívül minden más, későbbi nyelv is földönkívüli eredetű,- mert más-más kétes szándékú és célú földönkívüli civilizációknak a behatása,- de a magyar az, amely őrzi az őseredeti, egységes, közös, Teremtő Isteni nyelvet, úgy hogy az értelme és nyelvtani szabálya több tízezer év távlatában sem változott. A szíriuszi és a lírai-csillagrendszer béli genetikai Teremtőink ugyanis a nyelvüket is nekünk adták, mert milyen más nyelven beszélt volna az első értelmes emberi faj, ha nem a teremtő civilizációja nyelvén?!

Mi, magyarok ezért büszkék lehetünk magunkra, származásunkra és nyelvünkre, de ez az ősiség sajnos nagyon sok keservet, szenvedést zúdít ránk. Az illumináti, az idegen hüllő háttérhatalommal nem tűri, hogy ez az ősi kultúra fennmaradjon, ezért akartak, akarnak bennünket a történelmünk során globalizálni (kereszténység), megtörni, feldarabolni (Trianon). Egy pusztító globalizáció volt a kereszténység is, a legkegyetlenebb terrorral! Gondoljuk csak végig! Minden téren, eszközökben nem válogatva megy a harc népünk fizikai, szellemi megsemmisítése, nyelvünk és kultúránk elpusztítása érdekében!
Miután magyar-nyelvünk újra megerősödött Kazinczi nyomán, a kékvérű idegen hüllő fajú Habsburg,- keresztény pusztítások után, manapság a káros szellemi manipuláció  hatására nagyon sok esetben az emberek önként lemondanak a magyar nyelv használatáról és egyben a magyarságukról is, pl. külföldre vándorlással, vagy cégalapításkor, amikor a magyar elnevezés helyett angol nevet adnak a vállalkozásuknak, mert őnekik az a "trendi".           
/Grull Antal: Atlan az emberiség eredete c. mű nyomán/