Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Atlanti és a hun emberi faj származása

Az emberiséget, az állat és élővilágot, más bolygókon is a Molekkulális Biológia Genetikai Tecnológiával teremtették.

Az Atlanti-emberek, Atlantidák azok voltak, akik az Atlantisz kontinensen születtek. Őseik a Líra csillag-rendszerből menekültek a drakó-hüllőfaj, a drakoniták (varangyok) támadásai és pusztításai elől. Az atlanti faj nem más, mint a szellemileg nagyon fejlett és humánus Lírai-emberi faj, kiknek jele az arany "A" jel volt, benne egy kör az egész jele, abban egy egyenlő szárú kereszt a humánum jele. Az orvosi gyógyítás és ellátás ma is megmaradt egyenlő szárú "vörös kereszt" jelképe, ebből az ősi Atlantiszi Aranykorból és címerből származik.

A Hun emberi faj megteremtése:
Atlantiszon (K.i.e. 57.600 körül) a Sziriusz A, a Pleiaidan (Taygeta és Merope csoport), a Nibiru, az Aldebaran, az Arkturusz, a Hayadek, valamint az Androméda rendszerekből érkezett tudós csoport, Atlan élettudós vezetésével (Őt nevezhetjük Igaz Istenünknek, illetve Teremtőinknek), a róla elnevezett Atlantiszon megteremtették az új homo sapiens-t, a saját emberi fajuk genetikáját felhasználva. Ez lett a Hun (Első) elnevezésű földi humánus emberi faj, amely nem a sorrendiségét jelöli, hanem a minőségét, az idegen pusztító hatalmaknak kitett életveszélyes, rendkívül nehéz földi adottságokra teremtve, a túlélés és az életminőség folyamatos javítása érdekében. Atlantisz és jó részt a többi földrész benépesítése az új hun emberi fajjal, a korábbi földönkívüli sátáni támadások miatt, a ősi Mu földrész elpusztítása miatt vált szükségessé.
Más földönrészeken is, idővel letelepedő hun népeknek az egységes ősi hun nyelve az ősi Lírai nyelv volt (ami szíriuszi is) egészen a Bábeli toronyi zűrzavarig, amit ugyancsak az annunaki "istenek" idéztek elő. A bábeli eset után legerősebben a magyar nyelvhasználat tartotta meg az ősi nyelvet, de ugyanúgy megőrizték, ide a Kárpát-medencében visszatelepült hun népek: a székelyek, úzok, jászok, avarok, kunok, kabarok. A jégkorszak elmúltával az Ataiszról visszatérés után a hatalmas Ordosz-térségben a hun népek még együtt éltek több ezer éven keresztül, ekkor még egész jól megértették egymást az egységes hun nyelven a Hun Törzsszövetségben a Csendes-nagyvíztől Hunniáig (a Kárpát-medencéig). A Kis-Ázsiában és Eurázsia szerteélő hun népekre a középkor kezdetétől nagyon erőszakos bomlasztó befolyást gyakoroltak az annunakik által létre hozott vallások és királyságok: a zsidó, az iszlám, és a kereszténység, amelynek nyelvét és a vallását kényszerből átvették. Részleteiben megmaradt még az ujgúr, baszk, mongol, mansi, finn és a török népek nyelvében.

A hun-magyar nyelv tehát ősi Líra-i, ezen belül is legerősebben Szíriusz-i hatású nyelv, a Teremtés nyelve. Ezt bizonyítja a Tamana Kultúránk, amelynek a lényege, hogy  világszerte sok ezer földrajzi elnevezés létezik a Kárpát-medencei hun-magyar megnevezésekkel azonosan. Ezek a megnevezések több tízezer évvel ezelőtt, keletkeztek szerte a világban és itt a Kárpát-medencében még az atlantiszi aranykorban, amikor a hunok Atlantiszon kívül letelepedtek más földrészeken is. Az Atlantisz-kori népeknek, az az a hun népeknek világszerte, a többi földrészen is közös nyelvük volt, amelyet a jégkorszak után még több ezer évig, kisebb-nagyobb mutációval használtak a pusztító vallások megjelenéséig. Az után már csak a magyar nép őrizte meg a velük együtt élő hun népekkel egymás között, közel eredeti formában. A Magyarság fogalmába nem csak a volt magyar törzsek tartoznak bele, hanem mind azok a hun testvér és rokon népek, akik ide jöttek vissza az ősi Hunniába. Ezek a Széki-hunok, Szavárdok, Szkíták, Sumérok, Jászok, Avarok, Úzok, Kabarok, 10 Magyar törzs és a Kunok.
Ezen kívül vannak még az idegen lelkű betolakodók, akik sem nem hunok, sem nem magyarok, de köztünk élnek és magyarul beszélnek, mert itt születtek, ezért magyar állampolgárok. Fontos ismertető jegyük az élősködés, az ingyenélés, a nyerészkedés, az ellenségeskedés, a nem humánus hun származás.
A magyar nyelven kívül minden más, későbbi nyelv is földönkívüli eredetű,- mert más-más kétes szándékú és célú földönkívüli civilizációknak a behatása,- de a magyar az, amely őrzi az őseredeti, egységes, közös, Teremtőisten nyelvet, úgy hogy az értelme és nyelvtani szabálya több tízezer év távlatában sem változott. A Szíriusz és a Líra-csillagrendszer béli genetikai Teremtőink ugyanis a nyelvhasználatukat és nyelvszabályukat is nekünk adták, mert milyen más nyelven beszélt volna az általuk teremtett értelmes emberi faj, ha nem a teremtő civilizációja nyelvén?!

Mi, magyarok ezért büszkék lehetünk magunkra, származásunkra és nyelvünkre, de ez az ősiség sajnos nagyon sok keservet, szenvedést zúdít ránk. Az illumináti, az idegen hüllő háttérhatalommal nem tűri, hogy ez az ősi kultúra fennmaradjon, ezért akartak, akarnak bennünket a történelmünk során globalizálni (kereszténység), megtörni, feldarabolni (Trianon). Egy pusztító globalizáció volt a kereszténység is, a legkegyetlenebb terrorral! Gondoljuk csak végig! Minden téren, eszközökben nem válogatva megy a harc népünk fizikai, szellemi megsemmisítése, nyelvünk és kultúránk elpusztítása érdekében!
Miután magyar-nyelvünk újra megerősödött Kazinczi nyomán, a kékvérű idegen hüllő fajú Habsburg,- keresztény pusztítások után, manapság a káros szellemi manipuláció  hatására nagyon sok esetben az emberek önként lemondanak a magyar nyelv használatáról és egyben a magyarságukról is, pl. külföldre vándorlással, vagy cégalapításkor, amikor a magyar elnevezés helyett angol nevet adnak a vállalkozásuknak, mert őnekik az a "trendi".           
/Grull Antal: Atlan az emberiség eredete c. mű nyomán/