Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Magyar DNS vizsgálat eredménye

A magyarok nem hont foglaltak, hanem hazajöttek, mint ősi hunok.

A 2000-ben elvégzett Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredménye
szerint, a magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt
élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi
populáció leszármazottja.
(Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.)
A szabadon ébredők.hu átvette Czeke András Nemzeti Hírhálóban megjelent cikkét,
melyben a Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredményét elemzi.
Az alábbiakban ebből olvasható néhány megállapítás.
2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az
USA-ban megjelenő Science-ben, a Semino és 16 genetikus munkatársa közös
közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi
megállapításokat tették:

  1. A magyar nép ősei napjainktól számolva 35-40 ezer évvel ezelőtt
    Európában elsőnként megjelent europid őstelepesek közt voltak.
    2. A magyar nép populációgenetikai  szempontból  ma  Európa egyik
    legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége.

Genetikailag olyan, hogy "indoeurópai" nem létezik.
Nincs "szláv" sem, csak "európai", és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, "őseurópai". Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is a legősibb Európában, illetve az egész földön, amit bizonyít a Kárpát-medencei magyar, azonos földrajzi nevek elterjedése az egész Földön (Tamana).