Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az Ős(Íz)Ten, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
A történelem hamisító, vallási alapon embereket egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz “isten”.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.
Az Igaz Isten megnyilvánulásának a lehetősége bennünk Él.
Ne máshol keresd, ne rajtad kívül, ne a templomokban,
és ne az égben, mint a bolondok, mert az a bolondok istene.
A kereszténység gyilkos ármány és bilincs a lelkeken!

 

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.
A ki nem mondott igazság méreggé válik Egy japán professzor hitvallása és kiállása a magyarokért A Hagyományőrzésről Az Őstörténelem kutatásról Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti emberi faj A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Hun-Magyar Közös Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése a jégkorszak után A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Egyiptomi hikszoszi írás azonossága (a fáraó korszak előtti) a hun-magyar rovásírással Ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön Az igaz történelmünket aranylemezekre írták elődeink Nyugati zsidó-keresztények amerikai honfoglalása népirtással Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása és a népek elnyomása Eged vezér Jézus titkos küldetése a Hun Birodalomban Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Az emberiség kiszipolyozása Kik azok az Annunakik?! Az Aranykor világvége Az Annunakik „tündöklése” és bukása Ki is volt Jehova?! A zsidók honfoglalása /a kánaáni tömegmészárlás/ A keresztelés névadással leplezett okkult rituálé Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Sötét korszak, amelyben élünk Katolicizmus felemelkedése
Óvakodj a kereszténységtől és minden formájától!! Az Élet-Teremtők és pusztítók a Földön és a vallások Telepatikus kommunikáció a szíriusziakkal Inuaki Dáviddal készült riportból Az eredeti Miatyánk meghamisítása A Himnusz A Buddhizmus talán az egyetlen Igaz Isten Szellemiség a világon. A Magyar Törzsszövetség megalakulása az Etel(Etil),-Ural-köz térségében A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Hunniában Az ókori kelet-nyugati nagy háború, Atilla hun-fővezér vezetésével A győzelem után az aranyasszony okozta Atilla tragédiáját! Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában A Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat eredménye Szemita faj genetikai kutatása Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai nem haltak meg a pozsonyi csatában „szent” István királysága a valóságban József Attila: Ősapám Koppány vezér hitvallása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Az ARVISURA titkosítása a kereszténység pusztítása elől Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere Más népek származása 2 /a Habsburgok/ A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek!! Procyonbeliek tanulsága a földi emberiség számára! IDEGEN CIVILIZÁCIÓK FÖLDI TEVÉKENYSÉGEI Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a zsidókról Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Egy főrabbi üzenete a világ legősibb népének A hunok, magyarok ősi szent írása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Egy Hun Táltos tanítása Atilla udvarában A Napvallás és a lelkiismeret jelképe. Ősi világ-örökségünk a Tamana Kultúra Az emberiség fejlődése??!

Világrontás mai forgatókönyve

Ahogy az arctalan pusztító világhatalom elnyomja az emberiséget.

Történelem hamisítások célja

A globális kereszténység és a cionista történelem hamisítások célja a Magyarságtudat megsemmisítése, hogy élősködni és uralkodni tudjanak rajtunk. Mi hunok,-magyarok teremtő, alkotó, munkából élő nép vagyunk a Teremtő Szellemiség népe.

Az Élet Energiája

A sötétségből, a gúzsba kötő dogmák világából a FÉNY felé kell fordulni, a tudás és az igazság felé. Ne csak hordozói és elszenvedői legyünk az igazságnak, hanem a KÉPVISELŐI. Ne az igazságot féljünk leírni, vagy terjeszteni és adott esetben beszélni róla, hanem a sötétségtől. Ezt meg csak az IGAZSÁG FÉNYÉVEL lehet adott esetben megvilágítani, megsemmisíteni. A tudás FÉNY, a tudás hatalom. Az IGAZSÁG FÉNYE a valóság, az igazság ismerete.

Magyarság sírba tételei és feltámadásai

„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is előbb-utóbb fel fog támadni.” /Saint René Taillandier: Trianonhoz/

A magyar nép Európa legősibb népe

Riport MICHELANGELO NADDEO-val.

Áldottak a magyarok

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész, hun-kutató rövid beszéde.

Egy főrabbi üzenete a világ legősibb népének

Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül.

A hunok, magyarok ősi szent írása

Az ősi Világteremtő Igaz Isten-hitű hunok, magyarok és a 24 Hun Törzsszövetség népeinek szent írása az ARVISÚRA. Ez vallásmentes igaz történelemírás. Egy igaz történelemírás, mely ősidőktől fogva, napjainkon keresztül íródik az idők folyamán.

Ős-Ten Hitünk Értékrendje!

/Több ezer éves Hun Szövetségbeli tanfejedelmi tanítás/.

Egy Hun Táltos tanítása Atilla udvarában

... -De mire volna ez jó uram, a léleknek a minden testben való átélése? -Mire jó?! Tudja azt a Termtő, aki elindította. Én azt gondolom, hogy a lélek és a szellem fejlődésére jó.

A Napvallás és a lelkiismeret jelképe.

Hun-Magyar őseink Egy Igaz Isten hitű Hun-Magyar Közösségének a Magyar Élet Vallása és erkölcstana, minden mai vallásénak magasan fölötte állt. Természetes, életközpontú, fenséges és nemes érzésű volt. Hitük és meggyőződésük szerint, a Magyarok Istenének, a Teremtő Igaz Istennek, a Napistennek - amely Élet Energiát sugárzik a földre,- a jelképe a kerek tiszta-arany tükör volt, egyben a lelkiismeretnek is a jelképe, mert azt vallották, hogy az Isten a Lélekben ÉL, a Szívekben Lakik és a Nagy Természet Rendjében Létezik.

Ősi világ-örökségünk a Tamana Kultúra

Vámos Toth Bátor munkásságával 1977-ben kezdetét vette a világméretű TAMANA kutatás, amelynek keretében 190 ország névtárain keresztül haladva (egy-egy ország átlagosan 40000 nevet tartalmaz) mintegy 7600, 3-4-5-6 magánhangzós, 2-3 önálló névelemből álló földrajzi - névképlet gyűlt össze, melyek azonos szerkezeti felépítése mind megtalálhatók a Kárpátokon belül.

Az emberiség fejlődése??!

Az utóbbi kétezer évben nem okosodott az emberiség, hanem butult. Mentálisan nem fejlődik, hanem hanyatlik. A valós tudása nem több, hanem kevesebb. Az információ minnyisége viszont óriásira nőtt. Az emberiség valójában nem okosodik, hanem felejt. Az ember származásáról nem egyre több tudása lett, hanem egyre kevesebb.