Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az Ős(Íz)Ten, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
A történelem hamisító, vallási alapon embereket egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz “isten”.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.
Az Igaz Isten megnyilvánulásának a lehetősége bennünk Él.
Ne máshol keresd, ne rajtad kívül, ne a templomokban,
és ne az égben, mint a bolondok, mert az a bolondok istene.
A kereszténység gyilkos ármány és bilincs a lelkeken!

 

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.
A ki nem mondott igazság méreggé válik Egy japán professzor hitvallása és kiállása a magyarokért A Hagyományőrzésről Az Őstörténelem kutatásról Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti emberi faj A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Hun-Magyar Közös Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése a jégkorszak után A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Egyiptomi hikszoszi írás azonossága (a fáraó korszak előtti) a hun-magyar rovásírással Ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön Az igaz történelmünket aranylemezekre írták elődeink Nyugati zsidó-keresztények amerikai honfoglalása népirtással Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása és a népek elnyomása Eged vezér Jézus titkos küldetése a Hun Birodalomban Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Az emberiség kiszipolyozása Kik azok az Annunakik?! Az Aranykor világvége Az Annunakik „tündöklése” és bukása Ki is volt Jehova?! A zsidók honfoglalása /a kánaáni tömegmészárlás/ A keresztelés névadással leplezett okkult rituálé Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Sötét korszak, amelyben élünk Katolicizmus felemelkedése
Óvakodj a kereszténységtől és minden formájától!! Az Élet-Teremtők és pusztítók a Földön és a vallások Telepatikus kommunikáció a szíriusziakkal Inuaki Dáviddal készült riportból Az eredeti Miatyánk meghamisítása A Himnusz A Buddhizmus talán az egyetlen Igaz Isten Szellemiség a világon. A Magyar Törzsszövetség megalakulása az Etel(Etil),-Ural-köz térségében A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Hunniában Az ókori kelet-nyugati nagy háború, Atilla hun-fővezér vezetésével A győzelem után az aranyasszony okozta Atilla tragédiáját! Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában A Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat eredménye Szemita faj genetikai kutatása Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai nem haltak meg a pozsonyi csatában „szent” István királysága a valóságban József Attila: Ősapám Koppány vezér hitvallása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Az ARVISURA titkosítása a kereszténység pusztítása elől Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere Más népek származása 2 /a Habsburgok/ A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek!! Procyonbeliek tanulsága a földi emberiség számára! IDEGEN CIVILIZÁCIÓK FÖLDI TEVÉKENYSÉGEI Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a zsidókról Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Egy főrabbi üzenete a világ legősibb népének A hunok, magyarok ősi szent írása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Egy Hun Táltos tanítása Atilla udvarában A Napvallás és a lelkiismeret jelképe. Ősi világ-örökségünk a Tamana Kultúra Az emberiség fejlődése??!

Az első hazatérés a Kárpát-hazába.

Visszatérés az őshazába a jégkorszak elmúltával. Mai i.e. 4040.-ben az Égiektől származott Agaba fősámán újjászervezte a 24 Hun Törzsszövetséget, melynek új székhelye, Ataisz után Ordosz lett. Innentől számítjuk az új Hun Szövetségi időszámítást december végi fordulóponttal, azaz medvetor havától, a következő medvetor haváig, medvetoros években kifejezve.

További visszatérések a hun-őshazába

A Kerka vezette első hazatérés után 20 évenként jöttek vérfrissítőnek kisebb csoportokban. Mai i.e.3970 után nagyobb tömegekben érkeztek ummai úzok és a tardosi Uruk népe, a kis-ázsiai özönvízektől elmenekült folyó-közi /Tigris és Eufrátesz-közi/ népek a Duna-Tisza folyóközére. Síksági és hegyvidéki, kettős lakhelyekkel megalapították Pilis és Tardos Birodalmát. Így hat hun törzs letelepedett a Melegvizek Birodalmában.

A Pannon Birodalom megalakulása.

Mai i.e. 800-ban Pannon ifjúsági fővezér Ordoszból vezényelve, egy tömény (10 000 fő) lovassal indult el a káspivári szaka-szkíta birodalomból (a Káspi-tenger térségéből) újabb honfoglalásra az ősi Hunniába. Sajnos abban az évben hamar beállott a tavaszi olvadás és a folyók melléke tengerré változott. Ekkor megjelent ezen a tájon 4000 lovasával és egy dombocskán ütötte fel vezéri szállását, amit harcosai Pannon-halmának neveztek el.

A Római Birodalom megalakulása és a népek elnyomása

A Rasna-Szövetség /Etruszk-Szövetség/ 12 népből alakult, Arnó ifjúsági fővezér irányítása mellett. Területük az Arnóról elnevezett folyótól a Tiberisig tartott. Veji-Szentliget és a Kapitólium között, az ifjú harcosokkal megalakult Róma Birodalma, amely szélesebb körben a 12 népes Rasna és a Trójából menekült latin törzsekből jött létre. Mivel a Rasna Szövetség magasan magasabb szellemi képességekkel rendelkezett, az új állam vezetői az Etruszkoknak nevezett Káll intézményből, Lukomók javaslatára királyokat választottak.

Eged vezér

Eger keletkezése A 24 Hun Törzsszövetséget a 3990. mt.évben /i.e.50-ben/ nagy veszély fenyegette. Birodalmunkat a kinajok fondorlatos politikával kettészakították. … Csécsi széki-hun vezér fejedelmet kínai orvgyilkosok megölték. Négy fia: Bakát, Eged, Koncsúr, és Kövezsd apjuk vérével vörösre festette a szemöldökét, s esküvel fogadta, hogy bosszút állnak a kinajokon. Kövezsd mind a káspivári, mind az ordoszi sámánképzésen első lett.

Jézus titkos küldetése a Hun Birodalomban

Egyiptomtól Jeruzsálemig – „a hiányzó évek”. ...Amikor a három napkeleti bölcs a népszámláláskor megjelent a Szkíta-Pártus Birodalombeli /galileai/ Betlehemben , Jeruzsálemben elrendelték a kisdedek megölését. Az ordoszi beavatott Mazarehi aranyasszony ekkor a féltett újszülöttet, Hetevaret (Hétvár) Egyiptomban a hikszosz-szabír kegyhelyre menekítette. Itt az újszülött a szabír törzsi névadással a Féran szerinti Jézus nevet kapta.

Ki van a kereszten?!!

Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, nézzünk néhány idézetet a Törökországban előkerült eredeti, Krisztus korabeli írásból, a Barnabás evangéliumából: Az alábbi nyilatkozat kiábrándít mindenkit, aki azt hitte a Badiny Jós Ferenc: Jézus a pártus herceg c. írás alapján, hogy Krisztus pártus-szkíta származású lett volna Mária révén. Mária zsidónő volt ez biztos, mert maga Krisztus mondta a főpapnak, már pedig ő tudta a legjobban, hogy ki az anyja.

Krisztus igazi arca.

Richard Neave orvostudományi igazságügyi szakértő szerint, Jézus sokkal jobban hasonlított a közel-keleti, korabeli izraelita zsidókra, mint a hamis, elterjedt ábrázolására, – írja az Esquire alapján a hvg.hu. Krisztus arcát az igazságügyi antropológia segítségével rekonstruálta a szakértő és kutatócsoportja. A tudósnak szemet szúrt, hogy a keresztre feszítés előtt Júdásnak meg kellett mutatnia, ki a Krisztus, mert nem tudták megkülönböztetni a tanítványaitól.

3D modell a Torinói lepelről

A közel múltban az amerikai kutatók, genetikai vizsgálattal kimutatták a torinói lepel vérmintájából, hogy az, egy drúz népcsoportból származó férfinak a vére, amit genetikai mintavétellel azonosítottak. A drúzok Galileában, azaz a Pártus-Birodalomban éltek. Ennek a férfinak a leszármazottai, a genetikailag azonos család, ma Egyiptomban él. Ennek a kutatásnak a lefolytatását, dokumentumfilmben 2018-ban közzétették az amerikai kutatók a Spektrumon.

Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária

Az isten fiának kikiáltott Jézus státuszát a keresztényegyház ma is dogmákkal és titkolózással, a középkorban pedig inkvizícióval, a legkegyetlenebb gyilkosságokkal, megfélemlítéssel hozta létre. Ki volt az valójában, akinek az állítólagos „isteni származását” ilyen sátáni kegyetlenséggel kellett ráerőszakolni az emberiségre és miért?!

Mária és Jézus állapota

Jézus korabeli írás a Talmudban /Kallah 51a/: „Az idősek a kapuban ültek, amikor két fiatal fiú ment el előttük. Az egyiknek a feje be volt takarva, a másik fedetlen fővel ment. Amelyik fedetlen fővel ment, arra Eliezer rabbi azt mondta, hogy fattyú. Joshua rabbi hozzátette, hogy egy tisztátalan nő fia (tisztátalan, aki a menstruáció alatt fogan, az "niddah"). Akiba rabbi azt mondta, hogy mind fattyú, aki niddah fia.

Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet

Mithrászt, a mítosz szerint a perzsák által Ahura-Mazdának nevezett legfőbb Isten (a Világ Teremtő) teremtette és küldte. Tény, hogy ez egy perzsa mítosz és sokkal korábbi, mint a Jézus mese. A Mithrász mítosz nem tűnt el, mint vallás, hanem lemásolták és ma úgy hívják, hogy kereszténység. Az egyik legnagyobb mithrászista ünnep december 25-e volt, a téli napforduló, a Fény újjászületésének napja (die natalis Solis invicti Mithra). Fanatikus működésükben a zsidók ellopták a kereszténységbe ezt az ünnepet, karácsonnyá változtatva.

A bibliai Jézus sosem létezett…

Kiásták az 1800 éve élt pápa testét, amely bizonyíthatja, hogy a bibliai Jézus sosem létezett?! Egy holttest mindent boríthat az Egyház 2000 éves hazugságaival kapcsolatban… Bizonyíték, mely mindent megrengethet. Mi van, ha Jézus talán sosem létezett? Legalábbis nem abban a formában és nem úgy, ahogyan a Bibliából ismerjük?

Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés

Sabrag mágus vagyok /Kooppány vezérhez tartozó/, hozzátok szólok. Hozzátok kell szólnom, elérkezett az idő, hogy szóljak hozzátok. Valamikor, nagyon régen, élt az emberiség egyik hatalmas tanítója, óriás szellemével tanította az emberiséget a szeretet hitére. Ez a hatalmas, bölcs tanító: Mithrász volt. Mithrász tanításaiból állították össze a bibliai Jézusi tanításokat.

Ki is volt Jézus valójában?!

Jézusnak, már gyerekkorában több kortárs gyereknek a halálesete fűződött a nevéhez! Ha úgy akarta és kimondta, a játszótársa holtan esett össze, vagy lezuhant egy magaslatról. (Erről készült egy olasz film, az Egyház által titkosított /apokrif/ korabeli dokumentumok alapján, egy Bíboros támogatásával). A titkos háttérhatalom emberei láthatatlan formában állandóan körülötte voltak, azt a látszatot keltve, hogy amit csinál azt isteni erővel csinálja.

Idegen judeo-keresztény istenek imádása

Idegen és hamis istenek imádása, manipulatív, Természet és Élet ellenes, az Élet természetével ellentétes felfogás. Amelynek a következménye, milliók erőszakos halála 2000 év óta, amely a két Világháborúban csúcsosodott ki és a magyar történelem 1000 éve tartó tragikus keresztény korszaka. Ennek a minden észszerűséget nélkülöző, felelőtlen gondolkodású, lassan de biztosan pusztító mentális elmeállapotnak (a keresztényhitnek), - ami leginkább egy fertőző, pusztító betegséghez hasonló, - a legfőbb képviselői a keresztényvallások és a híveik.

Az emberiség kiszipolyozása

Az emberiséget valamikor az ősi időkben géntechnológiával hozták létre, „égi szekereiken” a földre érkező, különböző fejlett fajok, különböző időkben, különböző érdekből, többszöri próbálkozással. Nevezték már őket és leszármazottaikat akár isteneknek, teremtőknek, életfenntartóknak, őrzőknek, angyaloknak, bukott angyaloknak, anunnakiknak, hüllőknek, nephilimeknek!

Kik azok az Annunakik?!

Az anunnakik, a Nibiru bolygó lakói, tevékenysége abban nyilvánul meg, hogy primitív népekkel (ilyen pl. az emberiség) népesítenek be bolygókat, majd hagyják őket elszaporodni, miközben sokkal fejlettebb fajok – a mi esetünkben a honos hüllők, akik a föld és a hold belsejében élő gyíkemberek – gondjaira bízzák őket, akik aztán teljes kontroll alatt lefölözik az emberiség javait „teremtőjük” akaratának megfelelően. Ennek a folyamata jól megfigyelhető az emberiség történetében. Ez a kizsákmányolás, kihasználás nem ért véget, folyamatosan zajlik jelenünkben is.

Az Aranykor világvége

Az Atlantisz elsüllyesztésével bekövetkező aranykori világvégétől kezdve,- a földi emberiségtől sokkal nagyobb tudású, intelligenciájú és technikailag összehasonlíthatatlanul fejlettebb kozmikus társadalom hüllő lényei,- az emberiség ősi ellenségei irányítják a földi társadalmakat. Ez a hideg, embergyűlölő, gyilkos idegen faj lett az emberiség kényszerű istene. Atlantisz elsüllyesztésével, az aranykori világ elpusztításával, az emberiséget tragikus-karmikus életkörülményekbe kényszerítették. Sumériától kezdve, Egyiptomon át, Közép-Amerikában is beszivárogtak az emberi társadalmakban, felborítva a természetes emberi-társadalmi fejlődés értékrendjét, lehetetlenné téve a békés életet a földön, az ember és állatvilágban egyaránt és a tartós boldog élet lehetőségét.

Az Annunakik „tündöklése” és bukása

NIBIRU az annunakik bolygója, amit a halál bolygójának is neveznek. Megállapítható, hogy Nibiru valahányszor visszatért a naprendszerbe, mérhetetlen katasztrófákat okozott, halál és pusztulás kísérte. Társadalmi, tudományos, és technikai fejlődés előmozdítással, az emberiség nagyobb mértékű kiszipolyozására tehettek szert. Csupán a rabszolgaság fenntartásával (pl.:római birodalom) már nem elégedtek meg.