Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

 

Igaz Történelmünk


 

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az ŐsTen, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
Az emberiséget manipuláló, vallási alapon egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz "isten".


Emberi jogunk és kötelességünk tudni az őstörténelmünket.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.

Ezer éveken át Őrzők Vigyázták e Kincset!
Élet Templomának Kincse ez mely most megismertetik!
Vigyáz rá Te is, s jól Tudd a Rendet!
Az Igazság, ami nyitja az ősi Tudást Benned!

 

Részletek a tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.

 

Az oldal tartalma nemzetközi szerzői jogvédett!
/Bővebben a Kapcsolat menüben/

Mi az igazság?! Bizonyítás a leírtakról Az őstörténelem kutatás kritériumai A Hagyományőrzésről Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Egy japán professzor hitvallása Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti és a hun emberi faj származása A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába Hun-Magyar Közös Eredet Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Nimród a valóságban Egyiptomi hikszoszi írás azonossága Ősi magyar nyomok Az igaz történelmünket aranylemezekre írták Amerikai honfoglalás Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása Eged vezér Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban Barnabás Evangéliuma Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Az emberiség legnagyobb átverése Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Kereszténység és a háttérhatalom Az emberiség kiszipolyozása Reptiliánok uralma Kik azok az annunakik?! Az atlantiszi aranykori világvége Az Annunakik „tündöklése”, bukása és visszatérése Ki is volt Jahve? A zsidók honfoglalása A keresztelés, névadással leplezett titkos szertartás (lélekrablás) Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Más népek származása 2 /a Habsburgok/ Sötét korszak, amelyben élünk
Katolicizmus felemelkedése Óvakodj a kereszténységtől Az Élet-Teremtők és pusztítók Telepatikus kommunikáció Inuaki Dáviddal riport Az eredeti Miatyánk A Magyar Himnusz A Buddhizmus A Magyar Törzsszövetség megalakulása A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Az ókori kelet-nyugati nagy háború Atilla tragédiája Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai Ősapám Koppány vezér hitvallása „szent” István királysága a valóságban Az ARVISURA titkosítása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere és kiváltó okai A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek Procyonbeliek tanulsága IDEGEN civilizációk földi tevékenységei Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a magyarokról Mit mondtak híres emberek a zsidókról Szemita faj genetikai kutatása Egy főrabbi üzenete Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Népek szent könyvei A Biblia Hunok, magyarok igaz történelemírása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Lélek fejlődése Napvallás és a Lélek jelképe. Az emberiség fejlődése Tamana Kultúra az ősi világ-örökségünk Nostradamus üzenete: Feltárt múlt a jelenhez szól Néhány fogalom

Mi az igazság?!

Megmásítják, lehazudják, elhallgatják, lábbal tiporják és ezek után még képes előkerülni sértetlenül. A megmásított, lehazudott, és elhallgatott Igazság méreggé válik! Ha az igaz történelmünket kutatjuk, akkor mindennek előtt definiálni kell az igazság fogalmát.

Bizonyítás a leírtakról

Az itt leírtak nem a hittel manipulálás kategóriájába tartoznak, mint a népbutító vallások és a "szent"-nek mondott iratai, hanem alapos kutatással, igazságkereséssel, és tiszta észlátással szerzett bizonyságok a hasonlóan gondolkodók számára!

Az őstörténelem kutatás kritériumai

A Hun Szövetségben a mindenkori történéseket a rovósámánoknak 10 év eltelte után kellett leróni, az ARVISURA törvények szigorú szabályai szerint, kizárólag a hun törzseket és népeket érintő eseményeket és tevékenységeket. Hazugságokat, valótlanságokat TILOS volt lejegyezni, fővesztés terhe mellett. Ezzel eleve kizárt volt a történelemhamisítás, ami más népek történelmére is vonatkozott.

A Hagyományőrzésről

„A szerepjáték és a hagyományőrzés közt az óriási különbség az, hogy a szerepjáték egy nem létező, kitalált világban mozog, és ezért elidegeníti az embert önmagától és a valóságtól. A hagyományőrzés a valóságos történelmet és kultúrát éli újra, ezáltal élteti azt. Ezzel erősíti az ember valóságérzetét, építi személyiségét, összekapcsolja egy közösséggel és saját gyökereivel. Teljes értékű hagyományőrzésnek csak azt nevezhetjük, ami az embert saját őseihez és közösségéhez köti.

Te ki vagy?!

Akinek az határozza meg az identitás-tudatát, hogy mit tanítottak a magyar történelemről az iskolákban és mivel áltatják a nyugati írott forrásokra hivatkozó hivatásos történészek, akkor az nagyon rossz úton jár. Ezek az emberek ezért nem veszik komolyan a magyarságukat, mert csökevényes a magyarság-tudatuk, a valós tudásuk, és az igazi műveltségük (helyette állműveltséggel, színház-műveltséggel rendelkeznek).

KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!?

A hun-avar-magyar-szkíta azonosságot már minden tudományág igazolta, de a hivatalos tudomány elhallgatja! Miért?! Mert még mindég megvezetett birkáknak tekintenek bennünket!! Miért?! Mert hagyjuk!!

Egy japán professzor hitvallása

…”Mi – néhányan – japán őstörténeti kutatók, abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar". Egyet azonban tartson szem előtt minden magyar, még akkor is, ha történelemtudós: A “Nap” az Önök Istene is – keleten kél és nyugaton nyugszik”…

Bevezetés a Hun Történelembe.

Ez a honlap az ősi történelmünkről és kultúránkról szól. Arról az óriási kultúráról, amely a hun népek kultúrája az Atlantiszi Aranykortól a jégkorszakon át, amikor Ataisz szigetén éltek együtt, a földön egyedül állóan egy óriási békés hun kultúrát alkotva, egységes teremtőisteni nyelv használattal, egymással szövetségben, hogy átvészeljék a föld északi féltekéjén zajló jégkorszakot i.e.~11000-5038-ig. Ezt nevezzük az ataiszi Hun-Szövetségnek, amelybe az Indijó-földről /ma Amerika/ származó Indijók /indián népek/  is bele tartoznak.

Atlantisz elpusztítása

K.i.e. 11.652-ben bekövetkezett a nagy kataklizma, amellyel elkezdődött az emberiség tragédiája a föld népét leigázó technikailag nagyon fejlett, de sötét szándékú hüllő lények támadásával. Földönkívüli sátáni-sárkányi erők, a Drakó csillagrendszerről származó hüllőfaj (drakoniták), az annunakik lakta Nibiru bolygóról, támadást indítottak a földi emberiség ellen. Atlantiszt támadták, ahol a legmagasabb szintű volt a földet kisebb,-nagyobb népcsoportokban benépesítő hun népek kultúrája, amely mintegy földi szellemi irányító központ szerepét töltötte be. A földi világ elleni támadással a Nibiru Északi-szél nevű holdját neki ütköztették a Földnek,

Atlanti és a hun emberi faj származása

Az Atlanti emberi faj, itt a Földön lett megalkotva Molekkulális Biológia Genetikai Tecnológiával. Azok nevezték magukat Atlanti-embereknek, akik Atlantisz kontinensen születtek. Őseik a Líra rendszerből menekültek a Drakó-hüllőfaj támadásai és pusztításai elől. Atlantiszon (K.i.e. 57.600 körül) a Sziriusz A, a Pleiaidan (Taygeta és Merope csoport), a Nibiru, az Aldebaran, az Arkturusz, a Hayadek, valamint az Androméda rendszerekből érkezett tudós csoport, Atlan élettudós vezetésével (Őt nevezhetjük Igaz Istenünknek, illetve Teremtőinknek), a róla elnevezett Atlantiszon megteremtették az új homo sapiens-t, a saját emberi fajuk genetikáját felhasználva.

A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA

Ardvisura Anyahita nyolcad magával a Kaltesi Égi Birodalomból érkezett Ataisz szigetére. Visszatéréskor űrjárművük a ködben neki ütődött a Kékleny-hegységnek és a hajtóművük meghibásodott, amit a Világfelügyelő Aranyfejedelem sem tudott megjavítani, ezért kénytelenek voltak Ataisz szigetén maradni. Ők egymás között összeházasodtak, de unokáik már a földi emberekkel kötöttek házasságot az egészséges utódok érdekében. Anyahita a harmadik gyermeke szülése közben megbénult a bal lábára és ezután az égi tudományokra tanította az embereket.

Magyar Eredet

A Világmindenségben a jó és a rossz, a világosság és sötétség örök harcában, a Jóság és Világosság a Legfelsőbb ŐsTen Tudati Létenergiát igazolja. Ennek a meggyőződésnek a hirdetője volt Ataiszon Magya fejedelem – Ardvisura Anyahita és Armogur főfejedelem leszármazottja – aki Góg fehér hun fejedelem, és Magóg fekete hun fejedelem lányának, Ildunak volt a fia i.e. 5100 után, akiknek a népe és az utódai lettek a MAGYAROK, az Egy (ség) Igaz Isten-hitűeknek nevezett jó emberek, akikhez más hun törzsek gyermekei is csatlakoztak.

Visszatérés Ataiszról Eurázsiába

Atlantisz elsüllyesztésével járó totális föld-katasztrófát túlélő hun népek, a Csendes-óceáni Ataisz szigetére gyülekeztek, ahol mintegy 6000 évet éltek békés egymás mellett élésben, egy közös, de sokoldalú színes kultúrában, miközben az északi féltekén dúlt a jégkorszak és lehetetlenné vált az élet. Amint a hun hajósok jelentették, hogy a Napisten erejétől, az egyenlítőtől északra kezdett elolvadni a vastag jégtakaró az állandó hóviharok megszűntek, kisarjadtak a füves puszták, az elpusztult növényzet helyett újak kezdtek zöldelleni és a túlélő állatok újra elszaporodva benépesítették az erdőket és mezőket, az ataiszi hun törzsek elérkezettnek látták az időt, hogy lassan visszatelepüljenek az egykori élőhelyükre, az eredeti hazájukba.

Hun-Magyar Közös Eredet

Magya fejedelem egy bőséges legelőn, a két folyó szűkületében megalapította Paripa és Dabósa városokat, amelyek között felállították az Egy (ség) Igaz Isten-vallású kegyhelyet, ahol a fejedelmi ifjakkal együtt 480 fiatal kötött házasságot a Buda fedelemség beli Uruk városának hun leányaival.

Magyarok származása, letelepedései és törzsszövetsége

Mi magyarok az ősi hun szavárdok, szabírok, székelyek, és más hun néptörzs béliek, Magya ataiszi széki-hun fejedelemről és 3. fiáról Magyarról lettünk magyaroknak elnevezve.

A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése

Ordosz térségében, a Hangun /Sárga/ folyótól északra i.e. 4100-3000 tartó állapot: Széki hunok,- Kazah hunok,- Úzok,- Kabarok,- Avarok,- Kunok,- Jászok,- Baskírok,- Mongolok,- Tatárok,- Ujgúrok,- Észtek,- Lettek, - Mansik,- Marik,- Komik,- Mordvinok,- Bolgárok,- Törökök,- Csuvaszok,- Suomák (Finnek),- Vepszék,- Manzsúk,- Vótok.

A Hun népek rövid története

Az Atlantiszi időkben k.i.e.11 652-ig, Atlantisz elsüllyesztéséig, a hun népek békés aranykorukat élték a Földön, atlantiszi központi szellemi vezetéssel. Akkor alakultak ki a kisebb-nagyobb hun népcsoportok Atlantiszon kívül is: Egyiptom-Nílus, Kis-Ázsia Tigris és a Ráten (Eufrátesz) folyó övezetében, Kárpát-medencében és a Balkánon. Volt ahol nagyobb, volt ahol kisebb népközösségek éltek a földön és volt ahol csak szórványban, pl.: a hatalmas Ázsiában és Indijó-földön. Ekkor alakultak ki a Kárpát-medencében is, egymással békében a hun népcsoportok.

Hol volt az eredeti hun-őshaza?!

Itt a Kárpát-medencében! A hüllők (annunakik) okozta Atlantisz elsüllyesztése és azt követő jégkorszak előtt, úgy hívtuk a hazánkat, hogy Hunnia, amely ma is Hungaria. Más néven Kárpát-haza, amely Atlantiszon kívül a legtöbb hun-népcsoport otthona volt. Ezek voltak a szabírok, szavárdok (akik a magyarság törzsét alkották), széki-hunok (székelyek), szkíták, úzok (palúzok, mai palócok), az avarok, a kabarok, a jazigok (jászok), és a kunok.

Nimród a valóságban

Nimród apja az úznemzetségbeli Kám vitéz volt, aki a Tigris mellől menekült el a nagy árvizektől Magyarkára, a nagy meleg tó (Kászpi-tó) felé eső hegyvidékén (Kaukázus felől) telepedett le, és könnyen beilleszkedett az oszét nemzettség asszonyuralmi társadalmába. Nimród már az oszét nemzetségben született, oszét származású, aki nagy vadász volt, még a barlangi medvékkel és oroszlánokkal is megbirkózott.

Egyiptomi hikszoszi írás azonossága

/Varga Csaba nyelvész/ Bemutatom, hogyan lehet rátalálni egy ábécé, történetesen az egyiptomi demotikus ábécé legközelebbi társára, mindenféle tudóskodás nélkül, puszta szemlélődéssel. E békés munkához megismétlem: ha két ábécét teljesen azonosnak látunk, akkor biztosan ugyanazt az egyetlenegy ábécét látjuk két példányban leírva.

Megjelent az Igaz Történelmünk és A Magyar Életvallás könyvkiadásban.

Megrendelhető közvetlenül e-mailen: gigor.janos@gmail.com csomagküldéssel utánvéttel, könyvár: 5900,- ill. 4000,- Ft.
A megrendeléshez szükséges adatok: Név, lakcím, e-mailcím, tel.szám.
1+1 könyv megrendelés és előre utalásos fizetés esetén a 11773683-91007542 sz. számlára, utánvét költs. nélkül a csomagszállítási díj felét átvállalom.
Személyesen megvásárolható a Magyar Menedék Könyvesháznál, vagy szintén online megrendeléssel.
Megrendelhető még a kiadón keresztül is: www.my-book.hu

A Magyarság ellen elkövetett történelmi bűnökről és az Ok-Okozat összefüggésekről különböző hiteles forrásokból, a globális
kereszténység hamis istenhitével elnyomott és elhallgatott hun-magyar őstörténelmünkről és eredetünkről.

Ez a könyv vallási és történelmi tévhitek helyett, valós történelmi események leírásával,
okainak és összefüggéseinek a megvilágításával íródott.

 

Olvasói vélemények

Borbás Edit – Hajdú-Bihar / Debrecen

- Igaz történelmünk c.könyve valami fantasztikusan jól sikerült!
Mennyi tudás van benne és mennyi munka! Gratulálok!
Mondhatni : A magyarok bibliája
Ezt tanítani kellene az iskolákban!
Borzasztó,hogy hamis történelmet tanítanak az igazság helyett (nem véletlen)!
- Az Ön gondolatainak,tudásának (könyvének) Teremtő Ereje van, Szavainak pedig Súlya!
- Ez a könyv óriási érték a Magyarok számára!

Szabó Ágnes – Kübekháza

Olvastam a könyvét. Nagyon értékes műnek tartom, egy részlet kivételével. Szerintem Jézus nem volt a hüllők oldalán.
A Biblia egy összetákolt irathalmaz, amelyben az Ószövetséget összehamisítják az Újszövezséggel. Jézus nem volt az ördögi Jhvh fia, hanem pontosan az ő fiai ellen érkezett, tiszta forrásból.
A hüllők, azaz Stn földi serege szerintem nem alakváltók. 
- Mindenképp egy alapmű a polcomon, ez biztos. És örülök, hogy megírta.

 

Oláh Attila – Tatabánya

Nem csalódtam az Igaz Történelmünkben.
Ha van is egy- két dolog, vagy esemény benne, amit én másképp látok, másképp ítélek meg, ennek nincs igazán jelentősége.
Ezekről a történelmi dolgokról rajtad kívül ilyen alaposan, még senki sem tájékoztatott.
Néhány dolog a teljesség igénye nélkül:
Semmilyen vallásnak nincs joga kisajátítani az egy igazságot, az egy istenbe vetett hitet, annak letéteményesének kikiáltania magát, és rátukmálni, ráerőszakolni azt másokra! A keresztény, a zsidó, az iszlám vallásban nincs helye az önálló véleménynek, gondolatnak, illetve a gondolkodásnak, a kiállásnak, a tudásnak, a Szellem világosságának. A ,,Teremtő" szabad akarattal alkotta meg az embert a biblia szerint is, akkor az ő vallásukban hol a szabad akarat?Ugyanez áll a krisztusi békeszeretetre, illetve a krisztusi megértésre és türelemre is.
A jézusi békeszeretet, megértés és türelem jegyében gyilkoltak, mészároltak le bestiális kegyetlenséggel másokat, akiknek nem volt azonos a hitvallásuk  a világnézetük,  vagy ha csak kérdőre vontak a ,,szentírásból" jó néhány fejezetet, vagy annak egyes pontjait.