Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

A zsidók honfoglalása /a kánaáni tömegmészárlás/

/Sátáni gyilkolás, rablás és tömegmészárlás Jehova utasítására/.

 

Kiknek volt a hazájuk Kánaán?! Mert, hogy ott egy nép Kánaánt teremtett.
Leszögezhetjük, hogy, amely nép ott Kánaánt teremtett annak a hazája volt az a föld, a mai Izrael.  Azé a népé, amely ott korábban letelepedett és szorgalmas, tervszerű, teremtő munkával, évszázadok alatt jólétet, virágzó gazdaságot, azaz Kánaánt hozott létre családjainak. Annak a népnek volt a jogos hazája. A zsidó-bibliai ködösítés eloszlatására ugyancsak le kell szögezni, hogy olyan nevű nép és ország nem létezett, hogy „Kánaán”! Kánaán a zsidók nyelvén a jó létet jelenti! Kánaáni nép az a nép, amely ott a jó létet megteremtette! Akiket a zsidók minden ok nélkül legyilkoltak, hogy javaikat és földjüket elrabolva a jó létet megszerezzék tőlük.
De mely nép lehetett képes létrehozni száraz övezetben egy virágzó gazdaságot, hozzá értő munkával és tervszerű építészettel?! A Kánaániták már akkor, épített házakban laktak, amely védte őket családjaikkal, a nyár perzselő hőségétől, télen a hidegtől. Ahhoz ismerniük kellett az építés mesterségét: az építő anyag előállítását. A vályog és téglavetést, kötőanyag előállítást, szerkezeti stabilitást, tetőszerkezet készítést. Az ácsmunkát és a tetőanyag készítést.
Tisztálkodás igényük volt. Fürdő alkalmatosságokat és élelmiszertárolókat építettek a házakba.
Mely nép lehetett ez kb. ezer évvel Kr.e., amely nem a pusztában vándorolt tétlenül és tehetségtelenül, tudás és mesterségek nélkül?!
Mely nép volt az, amely békében tudott élni saját hazájában és a szomszédaival a palesztinokkal és a szamaritánusokkal, a közelebbi és távolabbi népekkel is?!
Nem rablógyilkossággal szerezte meg a javait, egy képzelt, vagy fogadott isten utasítására, hanem saját teremtő munkájából. Ők nem gyilkoltak le más népet, hogy legyen hazájuk, hanem letelepedtek és megdolgoztak a javaikért.
Azt tudjuk erről a népről még, hogy ragozó nyelvet beszélt!!!!!!!!!
Teremtő, alkotó munkából élt!!!!!!!
Békés és családcentrikus nép volt!!!!!!!!!
Vendég szeretőek voltak!!!!!!!!!
Más népeket megajándékoztak a termelt javaikból, hogy békesség legyen, ne ellenségeskedés!!!!!!!
Egy nagyon ősnép volt, amely már akkor, nagy tudással és még nagyobb bölcsességgel rendelkezett!!!!!!!!!
A Természetes Teremtett Életben hittek és a teremtő munkájukból éltek!!!!!!!
Ki lehetett, hát akkor ez a nép?!!!
Akiket a Jehova-istenhittel fanatizált izraeliták legyilkoltak alattomosan, gyáván, orvul, az éj leple alatt álmukban, a hadba állás lehetősége nélkül, asszonyokat, kisgyermekeket és aggastyánokat a rablógyilkos, paranoiás, fasiszta tömeggyilkos Jehova istenük utasítására!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jehova (a később megalakult kereszténység istene is), a prófétáival üzengetve a zsidóknak, gyalázta az ott élő népet, hogy a zsidók „irtsák ki mind egy szálig,- álmukban megtámadva őket,- a gyereket, asszonyokat, és az aggastyánokat sem kíméljék”.
A Kánaániták fővárosának a neve Hiero-solyma, azaz Szent-sólyom volt. Később ezt nevezték át a zsidók Jeruzsálemre. A Szent-sólyom a Turul, az Egy Igaz Isten-hitű hunok és magyarok totem madara volt ősidők óta.
A Kánaániták akkor, minden bizonnyal egy hun (turáni), pontosabban egy maghar (magyar) népcsoport volt!!!!!!!!!!!!!
A Hun-Szövetség népei ezekben az időkben is, már évezredek óta kapcsolatban voltak az Egyiptomi hikszoszokkal. Kis-Ázsián keresztül, Mongóliáig (az Ordosz Központig) és a hun-magyar népcsoportok képviselői rendszeresen jártak egymáshoz rokon-látogatásra és az útjuk során is hoztak létre településeket, mint Örmények, Üzbégek, Kirgizek letelepülései. Gyakran ellátogattak és átvonultak a Pártus-Birodalmon is. A zsidók az ókorban ádáz népirtásokat hajtottak végre, rablással és tömeggyilkossággal szereztek maguknak hazát és jólétet a Jehova istenük parancsára (lásd: ó-szövetség). Krisztus után a zsidó-kereszténységet erőszakolták rá Nyugat-Európára, 1000-től Magyarországra is és ezeket a tömeggyilkos keresztény isteneket imádatták és „szerető” isteneknek hitették el a fél világ népeivel. A középkori népirtásokat, Krisztus Egyházának fehér köntösébe bújva a széthulló rabszolgatartó római birodalom elitjével összefogva hajtották végre. Krisztus születését karácsonyra és a szeretet ünnepének hazudva, az egyház még mindég el tudja hitetni az embereket, azokat, akik nem gondolkoznak.
A zsidó-honfoglalásból az is világossá válik, hogy a keresztény vezetés miért ragaszkodik foggal-körömmel a Magyarság és a Hun népek ősi történelmének az eltörléséhez és a Nemzeti Kultúra pusztításához. Az Egyház már a középkorban, magához ragadta az iskolákat (manapság ugyanúgy, a politika támogatásával) és a történelemtanításból kihagyták a kereszténység előtti történelmünket, hogy a magyarság ellen elkövetett mérhetetlen bűneik ne derüljenek ki. Európa-szerte analfabetizmusban, sötét butaságban tartották az emberek túlnyomó többségét, hogy ne tudjanak olvasni, tudást szerezni, csak a keresztény globalizációnak behódolni.