Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet

A kereszténység a világ legnagyobb csalása az emberiség történetében.

 Mithrászt, a mítosz szerint a perzsák által Ahura-Mazdának nevezett legfőbb Isten (a Világ Teremtő) teremtette és küldte. Tény, hogy ez egy perzsa mítosz és sokkal korábbi, mint a Jézus mese.
A Mithrász mítosz nem tűnt el, mint vallás, hanem lemásolták és ma úgy hívják, hogy kereszténység. Az egyik legnagyobb mithrászista ünnep december 25-e volt, a téli napforduló, a Fény újjászületésének napja (die natalis Solis invicti Mithra). Fanatikus működésükben a zsidók ellopták a kereszténységbe ezt az ünnepet, karácsonnyá változtatva.

  "Mithras (kb.600 évvel Jézus előtt lett istenként elfogadva) Perzsiában a nap- vagy fényisten fiaként, akit Rómában  is, mint egyik főistent tiszteltek. A bibliában leírt Jézusi tulajdonságok, az ő tulajdonságai voltak. Mithras december 25-én született egy szűztől és Nagymesternek tartották az emberek. Ö volt a bölcsesség, az igazság és a hit képviselője a mítosz szerint, ami ugyancsak nem biztos, hogy valós személy volt-e. Messiásnak, megváltónak is hívták. Az ő szentnapja vasárnap volt, az isten napja. Tizenkét kísérője volt. Csodákat tett. Kereszthalált halt, el lett temetve és harmad napon feltámadt. A feltámadását minden évben megünnepelték Perzsiában az emberek.

Mitras


. A Mithras vallást a rabszolgatartó római birodalom átvette és a legfőbb vallásának  tekintette, hogy vallásossággal leplezze a szörnyű bűnöket, amelyeket elkövettek az emberiség ellen. A Perzsáktól /Irántól/ átvett Mithrász kiemelt isten volt, a katonáknál és a kereskedőknél is. A Mithras vallásnak eredetileg semmi köze nem volt az gyilkos erőszakhoz, a hatalmi önkényhez, rabszolgatartáshoz, amit  Róma művelt más népekkel. Konstantinus császár is Mithras vallású volt, még azután is, hogy a Mithras vallás helyett és annak a mintájára bevezette a zsidó-kereszténységet 306-ban. A biblia, korábban úgy lett összeállítva, hogy lemásolták a Mithras vallás elemeit, és újabb elemekkel egészítették Jézus nevét behelyettesítve, és mint megváltót tették az Újszövetség fő alakjának. A Mithras vallásban voltak misék, úrvacsorák, üdvösséget hozó keresztelések és a hét szentség.
A Vatikáni szent Péter főtemplomot a Mithras barlangtemplom fölé építették, mintegy megerőszakolva azt! A legmagasabb rang a Mithras vallásban a páter volt, ebből lett a mostani pápa elnevezés! A püspöki süveget egyébként Mitra-nak hívják. A Karácsony ünnep az ősi Kerecseny ünnepből, az istenfiú ünnepből jön, amely a téli napfordulókor volt megtartva, Mithras születésnapján. Az első "keresztény" csoportok Jézus születését január 6-án tartották, egészen addig, amíg „nagy”Konstantin ezt is meghamisítva, áttetette dec.24-re.
Az igazság az, hogy a kereszténység egy összelopkodott vallás, tele hazugsággal, hamisítással, álnoksággal és manipulálással. Még a mennyországot és a poklot sem ők találták ki, mert azt például Zarahusztra vallásból lopták el megfélemlítésül, ami szintén perzsa eredetű.

/www.világnézet.blog.hu írása nyomán/