Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Az emberiség legnagyobb átverése és nyomorba döntése a krisztus-hittel

A bibliából száműzött Barnabás evangélium állítja:
A megváltó nem létezett és Jézus nem Isten fia, hanem Jehova fia volt?!

Piusz pápa múmiája bizonyíthat mindent. Barnabás tiltott evangéliuma pedig porrá zúzhatja a Vatikán kétezer éves hazugságait. Végig egy hazug narratívát “meséltek” a világnak!?

2000 éves titok, vagy inkább 2000 éves hazugság?

Megdöbbentő elmélettel állt elő néhány régész és vallástörténész, mely talán nem is annyira elmélet, hanem maga lehet a valóság.

Ha igazuk van, és állításuk szerint bizonyítékaik is vannak, akkor az egyház végig megvezetett több milliárd hívőt a Földön.

Már kezdetek óta hazudtak arról, hogy ki is volt Jézus, vagy hogy létezett-e , legalábbis abban a formában, ahogyan ők a Biblián keresztül “megfestették”.

I."Szent" Piusz sírjában ugyanis valami olyat találtak az elmúlt években, mely feladta a leckét mindenkinek.

2010-ben történt meg az addigi legalaposabb vizsgálat, ekkor a pápát környező dolgokat, tárgyakat is átvizsgálták, ekkor bukkantak rá a titokra…

Kiderült, hogy a holtteste feje alatt lévő tartópárna tele volt korábban növényekkel és zöldségekkel, ez nyomta el hosszú időn át a holttest szagát, és egyben képes volt azt konzerválni.

A párna belseje azonban egy sötét titkot rejtett. Egy megdöbbenően sötét titkot, melyről az egyház tud, és mindig is tudott, de megöltek bárkit, aki ezt felfedte korábban, Isten nevében.

A dokumentumok olyan a Bibliából “kitiltott” evangéliumokat és vázlatokat rejtettek, melyek egészen máshogy mesélnek Jézusról.

A megváltás történetnek több olyan korai “szkeccse” került elő, amik más-más formában íródtak, és különféle “végkimenetellel” írnak arról, hogyan járta be Jézus az utat a kereszthalálig.

Ráadásul, ami még megdöbbentőbb: van olyan verzió is, amiben kerek-perec le van írva, hogy Jézus meg sem halt a kereszten.
Ez egyértelműen alátámasztja Barnabás evangéliumának a tartalmát is.
Ez egy olyan apokrif evangélium, amit szintén “kitakarítottak” a Bibliából, mert nem illett bele a “klérus” által Jézusról lefestett “valóságba”.

Ugyanígy írt arról, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, és hogy teljesen máshogy történt az a bizonyos megváltásnak nevezett esemény.

Miért van ennyiféle eltérő írás jóval a Biblia előttről? Mert ezeknek a “jegyzeteknek” és dokumentumoknak egy jó része a Biblia keletkezése előttről van…

Egyes feltételezések szerint ez azt jelenti, hogy Jézus, mint ahogyan a Bibliában írva van, soha nem létezett.

Mint személy igen, de valójában soha nem volt csodatévő, sem Isten fia, nem rendelkezett különleges képességekkel.

Magyarázat is van rá:
Az egyház felsőbb isteni legitimációt akart maga mögé “koholni”, ezért “ruházták fel” Krisztust egy felsőbb rendű hatalommal, háttérrel…

Az emberi Jézus minden nyomát eltörölték a Bibliából, és az ún. szentírást egy hatalmi eszköznek formálták meg. Az egyház egy kétezer éves hazugsággal tartja sötétségben és kábulatban a híveit!

Más vallástörténészek állítják:
Lehet az elméletben valami, mivel Jézus születése és egyes életeseményeinek időpontja egybeesik más, sokkal korábbi vallások nagy alakjaival.

Vagyis a kereszténységet csupán “másolták” más vallásokról, hogy a klérus, mely a világot vakhitben tartja, intézményesülhessen egy “isteni” narratíva mentén.

Nagy hasonlóságot találunk Jézus hegyi beszédének etikája és Buddha beszédeinek eszméje között is.
/Titkok szigete nyomán/