Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

A hunok, magyarok ősi szent írása

Az ősi Világteremtő Igaz Isten-hitű hunok, magyarok és a 24 Hun Törzsszövetség népeinek szent írása az ARVISÚRA. Ez vallásmentes igaz történelemírás. Egy igaz történelemírás, mely ősidőktől fogva, napjainkon keresztül íródik az idők folyamán. Erre többek között a bizonyíték, a származási folytonosságok levezetése és ezekkel a valós időegyezés a történelmi eseményekkel.

Ha a keresztény Bibliát a történelmi valóságnak megfelelően, és a vallási fanatizmus nélkül átírnák a Kumránban és Maghamadiban megtalált eredeti írásoknak megfelelően, akkor az egy őstörténelemkönyv lenne, hasonlóan az Arvisurához, amely az EgyIgazIsten-hit eredetével a Magyarág igaz őstörténete. Ez alapjaitól leplezné le az egész "judeo-christiánizmust", mint hazugságot. Azért nem akarja a hatalmi elit megreformálni a Bibliát, mert akkor hatalmi pozíciójukat is elveszítenék, amit a népbutításból nyernek.

A  hun birodalom beli arbag gyógyító Mani 260-ra az ősi írásokból megalkotta a Könyvek-Könyvét, a feltétel nélküli szeretet tanaival kiegészítve, amely jórészt rávilágított a hamis történetekkel összetákolt zsidó-keresztény biblia hamisságaira. Ezt az ősi igaz írásokat tartalmazó Könyvek-Könyvét később az agresszor zsidó-kereszténység vezetői betiltották, mert a keresztény bibliával ellenkezőleg igaz leírásokat tartalmazott. Amit csak lehetett begyűjtettek és megsemmisítették. Így néhány száz év alatt eltűnt a közhasználatból. Atilla korában a hun főembereknek még volt „Mani-Bibliájuk” sokszorosított írott formában.

Sok tízezer ősi görög nyelvű írás az Alexandriai Könyvtár óriási ókori gyűjteményében nyilvánosan rendelkezésre állt. A zsidók innen gyűjtötték össze az ókori bölcs tanításokat, amelyeket átírtak, meghamisítottak és felhasználtak a keresztény bibliába. Konstantinusz császár 391-ben a zsidókkal felgyújtatta a könyvtárat, hogy az emberiség bölcs tanításai, ősi történelmi leírásai soha ne terjedjenek el, csak a bibliában meghamisított formában, hogy a keresztény manipulációval érvényesítsék a római hatalmi elnyomást. Sok eredeti igaz írás, ami még meg van a Vatikán alagsoraiban, ezért titkosítva van. A kriszt,-krisztos,-“Krisztus” jelzőnév erre utal az eredeti ó-görög jelentésével: eltörölni az igazságot a Földön!! A dogmatikus sötét vakhitű kereszténység érvényesítésével!

Egy nagyon lényeges dologgal, ténnyel azonban nem számoltak a sötétség urai és megszállottjai. Nevezetesen, hogy ennek a legősibb hun-szkíta-magyar népnek, a Teremtő Szellemiség népének, – akik első népként /hun/ itt élnek a földön, – az mellet, hogy a legmagasabb szintű ősi kultúrája van és ezt sok féle képpen ki is fejezi (néptánc, népzene, magyar nóta, népművészetek tömkelege), még meg is írja folyamatosan a saját történelmét, a saját Teremtő Isteni nyelvén a hun-magyar nyelven és írásával, a rovásírással, amit szintén igyekeztek eltörölni, betiltani a sötét középkorban, a zsidó-kereszténység sötét urai. Az Igaz Történelemírásokat az Arvisurákat kb.ezer évvel ezelőtt, a kereszténység betörésekor, a Teremtő Isten-tudatú vezető táltosaink titkosították, elrejtették a keresztény pusztítók elől. Most már egyre inkább napvilágra kerülnek, és a sötétség erői egyre kevésbé képesek ártani és tenni az igazság ellen. Ennek most jött el az ideje a Vízöntő Világhónapjában.

A hazugság, a hamisság, és vallásos ármány elleni fegyver az igazság feltárása, elmondása és leírása. Magyarnak nem elég megszületni csupán magyar állampolgárnak, hanem azzá is kell válni!